Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28.12.2022 Tarih ve 32057 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla sendikalara Toplu Sözleşme Sendika Desteği kazanımında %2 barajı getirilmişti.

Kanunda özetle; kurulduğu hizmet kolunda üye sayısı ile %2 barajını aşan sendikaların üyelerine Toplu Sözleşme İkramiyesi ödenecek olup üye sayısı barajın altında kalan sendika üyelerine ise sendika tazminatı ödenecekti.

Sendikal tercih özgürlüğüne ket vuran bu uygulama, geçtiğimiz yıllarda da %1 barajı olarak uygulanmaya çalışılmıştır. Danıştay bu uygulamaya önce durdurma kararı vermiş daha sonrasında da iptal kararı vermiştir.

Ali Yalçın TBMM'de Memurlar İçin Yapılacak 10 Çalışmayı Listeledi Ali Yalçın TBMM'de Memurlar İçin Yapılacak 10 Çalışmayı Listeledi

Kanun değişikliği üzerine %2 barajı iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Bugün (18.01.2024) yapılan görüşmede de Anayasa Mahkemesi kanunun maddesini eşitlik ilkesine aykırı ve hak ihlali olması gerekçesiyle iptal etmiştir.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız