657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında ilan edilen unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

personel sağlık

2.592 Yeni Doktor Ataması Yapılacak 2.592 Yeni Doktor Ataması Yapılacak

14 Aralık 2023 günü çekilen kura ile başvuranlar arasından şarları sağlayan 156 kişi yeniden atandı

Yeniden atanan branşlar; hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık tekniker ve teknisyeni

Editör: Sercan Yılmaz