YÖK Başkanı: Tıp Fakültelerinde 110 bin Öğrencimiz Var

YÖK’TE “DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA TIP VE SAĞLIK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

YÖK Başkanı: Tıp Fakültelerinde 110 bin Öğrencimiz Var

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, devlet yükseköğretim kurumlarındaki tıp ve sağlık eğitimine ilişkin konuların masaya yatırılacağı “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Başkan Erol Özvar’ın başkanlığında düzenlenen çalıştaya, YÖK Üyeleri, bünyesinde tıp fakültesi bulunan devlet üniversitelerinin rektörleri, dekanlar ve ilgili akademisyenler katıldı.

Çalıştayda açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı konuşmasında bugün itibariyle yükseköğretim kurumlarında aktif olarak tıp eğitim ve öğretiminin sürdürüldüğü devlet tıp fakültelerinin sayısının 91 olduğunu belirtti. Devlete ait tıp fakültelerinde 92 bin 159 öğrencinin, vakıf üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde ise 18 bin 152 öğrencinin hekim olmak için öğrenim görmekte olduğunu aktaran YÖK Başkanı Özvar, Türkiye’de 110 bin 331 öğrencinin tıp fakültelerinde okuduğunu sözlerine ekledi.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


PERSONEL SAĞLIK İNSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYINIZ 

Altı yıllık tıp eğitiminin son 3 yılı ile tıpta uzmanlık programlarının tamamının üniversitelerin kendilerine ait olan veya Sağlık Bakanlığına ait olup birlikte kullanım protokolleri yapılarak “üniversite hastanesi” hüviyeti kazanan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Özvar, üniversitelerin yaklaşık yarısının yani 44 üniversitenin kendisine ait hastanesi bulunurken diğer üniversitelerin afiliye hastanelerde eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmekte olduğunu ifade etti.

 

- Sağlık hizmeti karar süreçleri, aciliyet ve hızlı çözüm üretilmesi zorunlu bir alan

Sağlık hizmeti karar süreçlerinin, hizmetin doğası gereği aciliyet ve hızlı çözüm üretilmesinin zorunlu bir alan olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Özvar “Üst düzey sağlık hizmet sunumunun yanı sıra üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin asli görev ve sorumluluk alanı; derin ihtisaslaşma sonucu ciddi bir tıbbi bilimsel birikim, özel zaman ve enerji gerektiren eğitim ve öğretim (lisans, yüksek lisans, doktora, yan dal) ve araştırma faaliyetlerinin bulunmasıdır.” diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Kendisine ait hastanesi bulunan üniversitelerimizde diğerlerinin yanı sıra hastane işletmelerinin mali sürdürülebilirliğine ilişkin hususlar en önemli meselelerin başında gelmektedir. Bu konuda YÖK ve üniversitelerimizin ısrarlı takipleriyle yapılan bazı iyileştirmeler henüz arzu edilen düzeye ulaşabilmiş değildir. Müteaddit defalar yapılan 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' toplantılarında mutabık kalınan hususların sadece cüz’i bir kısmı hayata geçebilmiş olup sorunların hallinde yeterli olmamıştır. Üniversite hastanelerinin mali sorunlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu yılın haziran ayında yeniden düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulunun gündemine alınması sorunların hızlı çözümü açısından önemli bir fırsat olacaktır.

Üniversitelerimizin Sağlık Bakanlığı ile birlikte sağlık hizmetleri sundukları afiliye hastanelerinin de kendisine mahsus meseleleri vardır. Bu hastanelerimizde 'Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanım ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' kapsamında yapılan afiliasyon protokolü ve buna bağlı olarak üniversitelerimizin öğretim üyelerinden imzalanması istenen sözleşme metninden kaynaklanan muhtelif meseleler dikkat çekmektedir. Bu yönetmelikte yer alan üniversitelere ödenen BAP paylarının kesilmesine ilişkin karar bazı üniversitelerimiz tarafından yargıya taşınmış ve dava üniversitelerimiz lehine sonuçlanmıştır. Keyfiyet, gereği için Sağlık Bakanlığına yazılmış durumda olup bu yargı kararına binaen Sağlık Bakanlığından birlikte kullanım protokolü imzalamış üniversitelerimize eskisi gibi bilimsel ve inovatif araştırmalara harcadıkları döner sermaye paylarının ödenmesi için gerekli kolaylığın sağlanması beklenmektedir.

Aradaki farklılıklara rağmen kendi hastanesini işleten olsun, Sağlık Bakanlığı ile afiliyasyon içinde olsun üniversite hastanelerimizin karşı karşıya kaldığı meseleleri sadece finansal yönetim tartışmaları etrafında düşünmek yerine bütüncül bir yaklaşım içinde ele almak daha doğru bir yöntem olacaktır. Hastane işletme usul ve esasları dahil olmak üzere, ilaç ve cihaz satın alımına dair ihale usulü, KDV ödemeleri, hastanelerin bütçeleme usulleri, sağlık personelinin özlük hakları, mesai dışı sağlık hizmetleri, intörnlük, uzmanlık, hekimlerin sağlık hizmeti ve akademik performansının ölçümleri gibi idari, mali ve akademik konuları sistematik bir şekilde ele almalıyız ve sürdürülebilir ve daha yüksek standartlarda sağlık hizmetleri, kaliteli tıp öğretimi ve tıbbi akademik üretkenlik gibi başlıklar altında bu meselelere çözüm aramalıyız diye düşünüyorum.”

 ​

- "Kampüs ortamının her türlü şekilde değerlendirilmesi gerekir"

Yükseköğretimin, gençlere araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile “gönüllülük faaliyetleri” dahil sosyal ve kültürel faaliyetler ile spor faaliyetleri açısından da imkân sağlaması gerektiğinin önemine değinen Özvar, "Devlet yükseköğretim kurumlarının kendi misyonları çerçevesinde gönüllülük faaliyetlerine önem vermeye başlamış olması, gençlerin özgüvenlerine katkı sağlayacak çalışmalarda yer almalarını da desteklemek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan protokol ile desteklenen Genç Ofislerin kurulmaya başlanmış olması da kampüs yaşamında sağlanan olanaklar açısından sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

 ​

- Çalıştayda alınan kararların eylem planı haline getirilmesi hedefleniyor

Bu toplantıda ortaya konacak düşüncelerin, eleştirilerin ve yapıcı tekliflerin oluşturulacak bir çalışma grubu ile bütün görüşlerin yansıtılacağı bir metnin ortaya çıkmasını arzu ettiklerini söyleyen Özvar, bu metnin bilahare YÖK tarafından tekrardan değerlendirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara, YÖK ve üniversitelerin görüşleri ve tekliflerine sunulacağını aktardı.

YÖK Başkanı olarak hazırlanacak metnin bütün kamuoyu ve hükümet ile paylaşılması hususunda da gerekli çalışmaları yapacaklarının bilinmesini istediğini ileten YÖK Başkanı Özvar, çalıştayın​ verimli geçmesini temenni ederek konuşmasını tamamladı​.

 ​

- İki ayrı panel gerçekleştirildi

YÖK Başkanı Özvar’ın konuşmasının ardından çalıştayın öğleden önceki oturumuna geçilerek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu’nun yöneticiliğinde “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunmayan ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerle Afiliasyonu Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ilk panel gerçekleştirildi.

Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yöneticiliğinde “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ikinci panel düzenlendi.

 ​

- Panellerde Rektörler konuşmacı olarak yer aldı

Her iki panelde de farklı üniversitelerden rektörler konuşmacı olarak yer alarak, konuya ilişkin mevcut durumlarına dair bilgiler verdiler. Panellerin bitiminde konuya ilişkin katılımcılardan ​gelen soru, öneri ve temenniler alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. 

Çalıştayda alınan kararların, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılarak birer eylem planı haline gelmesi hedefleniyor.

Sercan Yılmaz

banner42
YORUM EKLE
YORUMLAR
Geliyor Gelmekte Olan
Geliyor Gelmekte Olan - 1 ay Önce

İstifa ediyorum yok edicem ama bi yorum yazıyım sonra ederim şimdilik etmicem de etmek isteyenleri kışkırtıyım işime gelirse istifa ederim tarzında yazanlar vardı. 110 bin öğrenci varmış hani böyle bulunmaz hint kumaşı değilmişsiniz bunuda öğrenmiş olduk.

Bilim ve İlim
Bilim ve İlim - 1 ay Önce

Sağlıkçı var aşı üretir, Sağlıkçı var bilim için çalışır, Sağlıkçı var hayat için mücadele eder, Sağlıkçı var masa başından elindeki telefonundan para için çalışır, sürekli açlıktan yakınır, fakirmiş numarası yapar. Her habere maaş/zam/para diye yorum yazar. Sosyal medyada gezinip açım/fakirim/yetmiyor diye yazar. Hakkınız olanı mı istiyorsunuz fazlasını mı takdir de yorumda hesapta mahşere bakalım.

Kartal
Kartal - 1 ay Önce

Ttb tarafında olmayın. Milletinize hizmetten yana olun. 110 bin değil milyonlar olun yeterki halk sağlığını düşünün. Vatandaşta size minnet duysun saygı sevgi beslesin. Hayırlı mezuniyetler ve görevler dilerim.

sağlıkcı
sağlıkcı - 1 ay Önce

Tıp fakültesinin puanını düşürün uzman dalları çoğalsın daha 150 bin nufuslu ilçelerde 1 tane gastroentoroloji doktoru yok dahiliyeci ile git diyor her yıl ilaç raporu için ne diyorsunuz bu duruma devlet sağolsun kolonoskopi endoskopi cihazı koymuş devlet hastanesine ama gastro yok bu dallara doktor lazım

Beyin bedava
Beyin bedava @sağlıkcı - 1 ay Önce

Dusurun canim turkiye 100 binincisi sana endo-kolon yapsin, yaw simdi aklima geldi aslinda sanayi gibi de olur cirakliktan ustaliga, senin mantigina kuslar kaka yapsin..saka gibisiniz ya..dusur puani kardesim surumden kazanirsiniz

vatandaş
vatandaş - 1 ay Önce

iyi işte hem ucuza çalışsınlar hem de doktor buluruz artık

lab tek
lab tek - 1 ay Önce

ne olmuş yani işsiz yüzbinlerce öğrenciniz var onları mezun ettiniz de ne oldu ki övünüyorsun. doktorun hemşirenin tüm sağlıkçıların hakkını verinde öyle övünün bir çalıştayda sağlık personelinin sorunları ve bu sorunların çözümü ile ilgili olsun...

Labteke
Labteke @lab tek - 1 ay Önce

Hiç bir doktor işsiz kalmaz chpli beyefendi sizi tanıyoruz. Yıllardır buranın kadrolu chpli savunuculuğunuzu biliyoruz. Açıkta kalan doktor göremezsiniz içerikde tıpla alakalı olduğuna göre yapmaya çalıştığın algı yanlış :) iyi oku haberi Üniversiteden mezun olmakda illa işe girecek demek değildir. Çalışmayan sürekli tüketende gençlik var. Kafelerden çıkıp egoistçe maaş istemeler işte yok ama onlar keyfe keder çalışmak isterlerse sınavlara çalışmayıp atanmazlarsa boş gezerler. Lab tek olmuşsun ama devlet sana boşuna para veriyor keşke seni çıkartıp onları alsalar.

Vah ki ne vah...
Vah ki ne vah... - 1 ay Önce

Hoca var mı peki yeterince bunları yetiştirecek???????????????????
Asıl soru bu Erol Hocam???!!!
Kamuoyuna yanlış mesajlar vermeyin lütfen...

Hemsire
Hemsire - 1 ay Önce

Yeni mezun hekimler cok yetersiz bi sekilde mezun oluyorlar. Inanin ne rontgen okumayi ne ekg bakmayi biliyorlar. Marifet kontenjan artirip sisteme surekli hekim pompalamak degil, nitelikli is gucu yaratmak.

Haha
Haha @Hemsire - 4 hafta Önce

Sen kazan oku da bir de seni görelim


SIRADAKİ HABER