Yargıtay: Özel Güvenlik Arama Yapamaz

Yargıtay: Özel Güvenlik Arama Yapamaz

Yargıtay özel güvenlik personeli tarafından yapılan aramaların hukuken geçersiz olduğuna hükmetti. Adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan arama hukuka aykırı olduğundan bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamayacağına karar verildi. İşte detaylar...

Yargıtay 10. Ceza Dairesi adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan arama hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Yargıtay bu arama işleminden elde edilen maddi delillerin hükme esas alınamayacağına hükmetti.

YARGITAY: ÖZEL GÜVENLİĞİN ADLİ ARAMA YETKİSİ YOK

Yargıtay kararında "Ceza muhakemesinin amacı; sosyal düzenin korunması ile kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması suretiyle, hukuken geçerli delillerle hiç bir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır." ifadelerini kullanarak "Adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan arama hukuka aykırı olduğundan ve bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamayacağına" hükmetti.

Yargıtay hakkında mahkûmiyetine yeterli başkaca delil bulunmayan sanığın beraati yerine, yazılı gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesini kanuna aykırı bulmuş ve hükmün BOZULMASINA 02.06.2021 tarihinde oy birliği ile karar vermiştir.

İşte o karar:

10. Ceza Dairesi 2020/13111 E. , 2021/6725 K.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


PERSONEL SAĞLIK İNSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYINIZ 

"İçtihat Metni"

Mahkeme : İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Hükümler : 1-) İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/12/2018 tarih, 2018/482 E. 2018/491 K. sayılı mahkûmiyet hükmü
2-) Düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Tüm aşamalarda tercüman huzurunda savunması alınan yabancı sanığın tercüman bulunmaksızın yolladığı temyizden feragat ettiği belirtilen 27.05.2021 tarihli dilekçesine istinaden işlem yapılamayacağı anlaşılmıştır.
5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde belirttiği temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu belirlenerek anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede;

Ceza muhakemesinin amacı; sosyal düzenin korunması ile kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması suretiyle, hukuken geçerli delillerle hiç bir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır.

Adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan arama hukuka aykırı olduğundan ve bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamayacağından; hakkında mahkûmiyetine yeterli başkaca delil bulunmayan sanığın beraati yerine, yazılı gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi.

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu ve hükümlü olmadığı takdirde serbest bırakılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

Dosyanın İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine 02.06.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sercan Yılmaz

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER