Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL

Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
Balıkla gelen tehlike!
Balıkla gelen tehlike!
'50 TL'lik alan kalmadı': Pompacıların maaşlarını açıkladı!
'50 TL'lik alan kalmadı': Pompacıların maaşlarını açıkladı!
Cumartesi günleri yıllık izne eklenemeyecek
Cumartesi günleri yıllık izne eklenemeyecek
İslam Memiş ve Şatıroğlu'ndan yeni altın rotası
İslam Memiş ve Şatıroğlu'ndan yeni altın rotası
Bakan eşinin arkadaşı 42’lik basketbolcu!
Bakan eşinin arkadaşı 42’lik basketbolcu!

Anasayfa» İlan» Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL

Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL

Proje Mimarı ve Kıdemli Veritabanı Yöneticisi için Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar olan 43.864 TL tutarında ödeme yapılabilecek. İŞ ZEKASI UZMANI için Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar olan 35.091 TL tutarında ödeme yapılabilecek. Kıdemli.Net Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Kıdemli Java Yazalım Geliştirme Uzmanı için 3 katı olan 26.318 TL'dir.

Tarih : 

Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL

İçişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. PROJE MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Proje Mimarı, Proje Yöneticisi veya Proje Koordinatörü olarak en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,

c) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

ç) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Veritabanı sistemleri konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

e) Büyük Veri, makina öğrenmesi ve yapay zeka konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Katmanlı ve Dağıtık Sistem Mimarilerinde tecrübe sahibi olmak,

g) Açık Kaynak Kodlu Sistemlerin entegrasyonu, uyarlanması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

ğ) Visio, Enterprise Architect araçlarından biri ile yazılım modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Bilgi güvenliği politikalarına hakim olmak

i) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

j) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,

l) Windows/Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturma konusunda tecrübeli olmak,

o) Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

ö) Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli olmak

p) Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli

r) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak,

s) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

ş) Takım çalışmasına yatkın olmak,

TERCİHEN;

a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

b) CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. KIDEMLİ VERİTABANI YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl veritabanı, veri ambarı projelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Linux üzerinde yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli Oracle ya da PostgreSQL veri tabanı yönetmiş olmak,

e) Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

f) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

h) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.

j) Application Performance konularında bilgi sahibi olmak,

k) Büyük veri topolojilerine hakim olmak,

l) Büyük veri ortamı kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

m) En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sistemini yönetmiş olmak,

n) Karmaşık veri kaynaklarının iş akış süreçlerini yönetmiş olmak,

o) Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

ö) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veriambarı ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

p) Küme halinde sistemler ve uygulamalar ile çalışmış olup mimarisinin tasarımın oluşturulması, konfigürasyon ve kurulum konusunda deneyim sahibi olmak, (ElastichSearch, Casandra, Grafana, Prometheus, Redis, Mongodb vb.)

r) Loglama araçları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, (Graylog, Logstash, Rsyslog, vb.)

s) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

3. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Veri Ambarı / İş Zekası / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az üç (3) yıl tecrübeli olmak,

ç) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,

d) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI)

e) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS)

f) OLAP küpleri oluşturma, yönetme konusunda deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSAS)

g) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ğ) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,

h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak.

4. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı ve dağıtık sistem mimarileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, Angular, TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,

h) RESTful, SOAP, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

i) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

j) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,

l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,

b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) En az 10000 kullanıcısı olan büyük ölçekli projelerin Bilgi İşlem Departmanında (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan İş Zekası Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

c) iş Zekası ürünlerinde (Oracle BI, Power BI, IBM Cognos vb.) bilgi sahibi olmak ve en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

ç) Oracle BI Administration Tool hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle BI Analytics üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) DWH ve ODI (Oracle Data Integrator) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) T-SQL, PL/SQL konusunda tecrübeli, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) SQL ve veri modelleme konusunda ileri düzey tecrübe sahibi olmak,

ğ) OLAP mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle Weblogic Server üzerinden sunucu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve yetki kontrolleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri Kalitesi, Veri Temizliği ve Veri Doğrulama konularında tecrübe sahibi olmak,

i) Literatürü takip edebilecek düzeyde ingilizce bilmek,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Oracle Map Builder konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Linux (Oracle Enterprise Linux) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Veri görselleştirme kütüphanesinden D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.

6. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

ç) EJB 3.x konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

ğ) JSF, Leaflet, Open Layers vb kütüphaneler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Web uygulamaları, responsive design, TypeScript konularında bilgi sahibi olmak,

ı) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

i) DevOps, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Coherence, JMS Topic ve Queue hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

7. .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) ASP.NET CORE, ASP.NET MVC, Web API ve C# ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

g) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

ğ) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

i) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,

j) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,

l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,

b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. SİBER GÜVENLİK UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak.

9. DEVOPS UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Devops uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Azure Devops, JIRA, GIT vb. versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) CI/CD süreçlerinin (Azure Devops, Jenkins) yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Cluster sistemler, DNS ve Load Balancer konuları ile ilgili bilgi sahibi olmak,

f) Docker vb. gibi Konteyner teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Windows Server, Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Kurum içi DevOps ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında deneyim sahibi olmak,

h) SonarQube gibi kod kalitesini belirleyen araçları kullanmada deneyim sahibi olmak,

ı) Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script yazma konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Canlı ortam öncesi test, eğitim vb. ortamları için Devops süreçleri kapsamında Staging yapısının kurulması ve yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak,

j) IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama sunucusu yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak,

k) Database (MySQL, PostgreSQL vb.) operasyonel işlemler konusunda deneyim sahibi olmak,

l) Yoğun trafikli uygulamaların altyapısında gerekli ihtiyaçların giderilmesi ve bunların analiz edilip izlenebilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

m) Sistem altyapısı ile ilgili sorun giderme konusunda deneyim sahibi olmak,

n) Temel BT teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Dokümantasyon yapmaya istekli olmak,

ö) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,

p) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

10. JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) İyi derecede Java bilgi ve deneyimine sahip olmak,

ç) İlişkisel veritabanı çözümleri üzerinde geliştirme yapmış, iyi derecede SQL bilgisi ve deneyimine sahip ve tercihen Postgresql üzerinde geliştirmeye hakim olmak,

d) NoSQL veritabanları konusunda bilgi sahibi, tercihen MongoDB kullanmış olmak,

e) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

f) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

g) Spring Framework (Boot, Data) ve ORM teknolojileri üzerinde tecrübeli olmak,

ğ) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) TFS, Git ya da benzer versiyon kontrol sistemlerini kullanabiliyor olmak,

ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak,

i) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Mikroservis mimari hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Apache Wicket Framework konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak.

11. ÖNYÜZ (FRONT-END) UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Ön yüz geliştirme teknolojileri React, Angular, Vue.js gibi kütüphaneler ile en az bir proje geliştirmiş olmak,

ç) İyi derecede Javascript, HTML, HTML5, CSS, CSS3 bilgi ve deneyimine sahip olmak,

d) JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

e) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak,

f) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material Design bilgisine sahip olmak,

g) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde bilgi sahibi olmak,

ğ) Java bilgi ve deneyimine sahip olmak,

h) Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

ı) TFS, Git ya da benzer versiyon kontrol sistemlerini kullanabiliyor olmak,

i) UI ve UX design konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Mikroservis mimari hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Apache Wicket Framework konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak.

12. VERİ AKTARIM VE ETL UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ETL uzmanı, Veri uzmanı, Veri Ambarı Uzmanı, Raporlama Uzmanı, İş Zekası Uzmanı vb. pozisyonların birinde olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

c) SAP BI, SAP BO ve PowerBI vb. platformlarından herhangi birinde tecrübe sahibi olmak,

ç) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) ETL işlemleri kullanarak datanın kaynak sistemden hedef sisteme transferini gerçekleştirebiliyor olmak,

e) ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL performansını artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) PostgreSQL veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirmiş olmak,

ğ) İlişkisel Veritabanları (DB2, Oracle, MSSql vb.) hakkında deneyimli olmak,

h) Veri ambarı metodolojileri, veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri dönüşümü, veri entegrasyonları, veri mimarisi ve analitikleri alanlarında bilgi sahibi olmak,

ı) Veri aktarım işlemleriyle ilgili tasarım ve planlama yapabiliyor olmak,

i) Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip ve çözüm odaklı olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

TERCİHEN;

a) Muhasebe, Gelir, Taşınır uygulama ve iş akışlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

13. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

c) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,

ç) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI)

d) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS)

e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,

g) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a. Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

b. OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.

14. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,

c) REST web servis hakkında tecrübe sahibi olmak,

ç) Java programlama konusunda deneyimli olmak,

d) Swing ve FX hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) SonarQube ve Nexus kullanmış olmak,

f) Git, Git Branching alanlarında bilgi sahibi olmak,

g) CI/CD araçlar hakkında bilgi sahibi olmak, (Jenkins, Gitlab CI)

ğ) Linux işletim sistemi konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Oracle Weblogic, Oracle API Gateway hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Test otomasyonları (Unit, Integration, Functional, Contract Testing vb) hakkında bilgi sahibi olmak,

i) iletişim becerisi güçlü ve ekip içerisinde çalışmış olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

15. MOBIL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş tecrübesi olmak,

c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,

ç) Android geliştiriciler için Java yada Kotlin programlama dillerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,

d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google Developers Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,

e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile grafik düzenleme becerisine sahip olmak,

f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,

g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,

ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,

h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

16. VERİTABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Linux üzerinde Oracle RAC/GRİD/ASM olarak çalışan büyük ölçekli oracle veri tabanı yönetmiş olmak,

ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, Rman felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

d) Linux düzeyinde Oracle Import ve Export ve Rman Scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a eklemiş olmak,

e) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

g) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

ğ) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen postgresql, mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme konularında hakim olmak,

h) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

17. SİSTEM UZMANI (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak

ç) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Microsoft Windows Sunucularında (2012R2, 2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

f) Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak,

g) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,

h) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Failover cluster veya Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Replikasyon, iş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu' na, 16-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800),

b) Özgeçmiş,

c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

g) 2019-2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir. ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 26 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 09 Eylül 2021 Perşembe Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (8.772,86) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER