Sendikadan Sonra Dernekte: Aile Hekimleri İş Bırakacak

Sendikadan Sonra Dernekte: Aile Hekimleri İş Bırakacak

AHEF Açıklaması;

1. Tüm kamu kuruluşlarının idari izinli olduğu günlerde, birinci basamak çalışanlarının da idari izin hakkını kullanabilmesi için mevcut durumda kendilerinden alınan aşı randevularının idari izin sonrasına ertelenmesi veya pandemi’nin ciddiyeti nedeniyle ertelenmek istenmiyorsa aynı randevu ile korona aşılarının hastanede yapılacağının duyurulması.

2. İdari izin hakkının tüm kamu personeline sağlanan yasal bir hak olması ve iznin yoğun bir çalışma döneminden geçen tüm sağlık çalışanları için önemli ve gerekli olması sebebiyle Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının da bu izinden yararlanması ve göreve çağrılmaması.

3. Salgın nedeniyle yapılan ve adil olmayan uygulamalara sebebiyet veren ek ödeme düzenlemesinden ASM çalışanların da faydalandırılması; birinci basamak dahil tüm sağlık çalışanları için temel ücrette emekliliğe yansıyacak bir iyileştirme yapılması ve hafta sonu yapılan salgınla ilgili çalışmaların fazla mesai olarak ödeme kapsamına alınması,

4. Covid-19 hastalığına maruz kalan tüm sağlık çalışanları için (ASM’lerde gruplandırma kriterine bağlı olarak çalışan ek personeller dahil) iş kazası ve meslek hastalığı tanımının mevzuatta mutlaka yer alması,

5. Kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği olan illerde eksikliklerin giderilmesi ve KKE temininin salgın afet dönemlerinde ASM’lerde çalışan ek personel dahil tüm sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri tarafından karşılanması gerektiğinin açıkça mevzuata konulması,

6. Bakanlık bünyesindeki bilim kuruluna ve illerde yer alan il pandemi ve hıfzıssıhha kurullarına ilgili tüm sağlık meslek örgütleri ve sağlık işkolunda örgütlü sendikaların temsilcilerinin alınması,


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

7. İllerde salgın yönetimi sırasındaki uygulamalarda (dönüşümlü çalışma, idari izin, görevlendirme vb.) bir standardın ve devamlılığın sağlanması,

8. Covid-19 pozitif olan veya temas öyküsü olup karantinaya alınanlar ile kanser tedavisi gören, kronik hastalığı olanlarla gebelik hali gibi özel durumları olan sağlık çalışanlarından ücret kesilmemesi, yerine vekaleten birini bulma zorunluluğu olmaması ve görevlendirme yapılması; görevlendirilen çalışanların da görevlendirme ücreti almasının sağlanması,

9. Aile Hekimliği uygulamasında farklı personel statüsünün sona erdirilmesi için halen Sağlık Bakanlığında kamu dışından istihdam, vekil ve sözleşmeli olarak görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 4/A kamu görevlisi kadrosuna alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve aile sağlığı çalışanlarıyla ilgili açığın giderilmesi için bir an önce personel ataması yapılması,

10. Aile sağlığı merkezlerinde salgın dönemindeki yığılmayı ve hastalar arası bulaş riskini azaltmak; asıl görevimiz olan koruyucu sağlık hizmetlerinde kesinti olmasını engellemek için poliklinik sayılarının azaltılması amacıyla salgın dönemi boyunca MHRS ile çalışmasının sağlanması.

Bunun yanı sıra idari izin hakkından faydalandığı için herhangi bir sorunla karşılaşan birinci basamak sağlık çalışanına her türlü hukuki desteğin verileceğini, 

Bütün kamu çalışanları için ilan edilen ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de kesinleştirilen idari izin hakkının birinci basamak sağlık çalışanlarını içermeden uygulanması durumunda bu haklarını kullanmak için iş bırakacaklarını ilan ve beyan ederiz.

AHEF Yönetim Kurulu

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER