Muhalefetten Kanun Teklifine Şerh: Sağlık Çalışanları Ayrıştırılıyor

Muhalefetten Kanun Teklifine Şerh: Sağlık Çalışanları Ayrıştırılıyor

ANKARA - CHP, İYİ Parti ve HDP, sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarında iyileştirme öngören kanun teklifine yönelik muhalefet şerhini TBMM’ye sundu.

Muhalefet şerhinde, kanun teklifinde yasa yapım sürecinin dışına çıkıldığı noktalara ilişkin itirazlar yer alırken, sağlık çalışanlarının bütününü kapsamaması da eleştirildi.

MUHALEFET KOMİSYONDA ELEŞTİRDİ
Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören 14 maddelik kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyondan, AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin "evet" oyuyla geçen teklife göre, doktorların sabit ek ödeme oranları artırılacak. Ayrıca aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi için tanınan süre 2029 yılına uzatılacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, yasa yapım sürecinin dışına çıkıldığı, düzenlemenin yeterince tartışılmadan komisyondan geçirilmek istendiği üzerine eleştiriler yapmıştı.

‘KAPSAMLI ETKİ ANALİZLERİ YAPILMAMIŞ’
Komisyonda kanun teklifini desteleyen CHP, itirazları olan noktalarda da Meclis Başkanlığı’na şerh sundu. CHP şerhinde, ilgili komisyonlarda yeteri kadar tartışılmayan teklifin alelacele Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilmesi "demokratik ilkelere ve TBMM geleneklerine aykırı" olarak değerlendirildi. Şerhte, düzenlemenin meslek kuruluşları ve sektör temsilcileri ile görüşülmeden hazırlandığının da altı çizilerek teklifteki kanun maddelerinden bazıları için tam ve kapsamlı etki analizlerinin yapılmadığı kaydedildi. CHP şerhinde, itirazlar şu ifadelerle dile getirildi: “Teklifin geneli değerlendirildiğinde, bu teklifin daha önce, yedi ay önce TBMM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilen maddelerin bile çok gerisinde kalan bir düzenleme olduğu görülmektedir. Sağlık sektöründeki sorunlar bir kısım sağlık görevlisinin aylık ücretlerinde ve emeklilik aylıklarında artış yapılarak çözülemez. Sağlık hizmetleri doktoruyla, hemşiresiyle, hasta bakıcısıyla, teknisyeniyle, eczacısıyla, diğer sağlık emekçileriyle bir bütünün ayrılmaz parçasıdır. Sağlık sektöründe özlük ve emeklilik hakları ile bir iyileştirme yapılırken iç iş barışının da bozulmaması için hakkaniyeti göz önünde bulundurmalı.”

‘EK BÜTÇENİN TBMM’YE SUNULMAMASI İZAHTAN VARESTE’
Kanun teklifiyle getirilen düzenlemelerin, başta Sağlık Bakanlığı bütçesi olmak üzere diğer bazı kurumların bütçesinde de ödenek artışı gerektirdiğinin ifade edildiği CHP şerhinde, halen “Ek Bütçe” teklifinin TBMM gündemine getirilmemesinin izahtan vareste olduğu kaydedildi. Şerhte, “Kanun teklifi düzenleyici etki analizi yapılmadan TBMM’ye sunulmuş, kanun teklifinin komisyonda görüşülmesi esnasında tüm maddelerle ilgili detaylı herhangi bir mali yük tablosu komisyon üyelerinin dikkatine sunulmamıştır” denildi. Düzenlemenin teknik, içerik ve kapsadığı kesimler itibarıyla eksikler içermesine karşın, maddelere ilkesel olarak olumlu yaklaşıldığı ve desteklendiği belirtilen CHP şerhinde, “Ancak, yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa'da öngörülen olağan yasa yapma sürecinin dışına çıkılarak, TBMM'de ilgili komisyonlarda yeteri kadar tartışılmayan kanun teklifleriyle Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçirilmek suretiyle acele yasa yapma alışkanlığını, genel demokratik ilkelere ve TBMM geleneklerine aykırı bulduğumuz yönündeki kanaatimizi de saklı tutuyoruz” ifadelerine yer verildi.

HDP: MALİ HAKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK
HDP şerhinde ise mali haklara yönelik düzenlemede, sağlık çalışanlarının ayrıştırıldığı vurgulandı. Şerhte, “Bu düzenleme birçok sağlık personellerinin mali haklarında önemli bir değişiklik içermemekte, hemşireler ve sağlık ekibi üyelerine yönelik negatif ayrımcılık yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

AK Parti’nin hükümete geldiği 2002 yılından bu yana kadrolu ve güvenceli çalışmanın önünün kesildiğinin, esnek ve güvencesiz çalışmanın örgütlendiğinin kaydedildiği şerhte şu ifadelere yer verildi: “2021 yılının aralık ayındaki düzenlemeye göre birçok açıdan daha geride bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Üstelik aralık ayındaki düzenlemede ödemeler sabit ek ödeme üzerinden artarken; mevcut yasa teklifinde ödemeler daha güvencesiz olan performans ve sözleşmeli çalışma üzerinden artırılmakta; mesai dışı çalışma teşvik edilmektedir. Teklif, sağlık emekçilerinin hem kendi kategorilerinden kaynaklanan mali ve sosyal haklarında yeterli düzenlemeler içermemekte hem de farklı iş alanlarında çalışan sağlık emekçilerini bir bütün olarak görmekten uzaktır. Yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen hekimlerin ve sağlık emekçilerinin emekliliğe yansıyan ücret artışı, sağlıklı çalışma şartları talepleri yine sonuçsuz bırakılmıştır.

Müzeyyen Yüce- Duvar

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bravo
Bravo - 2 hafta Önce

Çok yerinde bir tesbit nihayet sesimizi duyan oldu. Acilen geri çekilmeli ve hakkaniyatli bir maaş artışı ile yeniden düzenlenmeli

dr?
dr? @Bravo - 2 hafta Önce

Dr efendi 3600 ek göstergede maaşım 1300 TL artarsa gel hepsini sana vereyim

Dr
Dr @Bravo - 2 hafta Önce

nasıl şerh size 3600 verilmedi mi orada 1300tl artışınız yok mu bunu dengelemek için de ona göre anun geldi

Hüseyin
Hüseyin - 2 hafta Önce

Muhalefette doktorları daha fazla küstürüp, hükümetin oy kaybetmesi için uğraşıyor

dr
dr @Hüseyin - 2 hafta Önce

nasıl yok hemşirenin ek gösteresi 3600 oldu ve 1300 tl artış oldu ve hekimlerin ek göstergesi 3600da kaldı değişmedi
bunu da bu şekilde telafi ediyorlar

ANAYASA MAHKEMESİ YOLU GÖRÜNDE
ANAYASA MAHKEMESİ YOLU GÖRÜNDE - 2 hafta Önce

MADDE GEREKÇELERİ MADDE 2 BU MADDE İPTAL OLUR BÖYLE BİR MADDE KOYAN BURAYA HUKUK MEZUNU İSE DİPLOMASINI YIRTARIM DEĞİLSE DE kafasını kırarım bu ne maddesi siz alay mı ediyorsunuz diş hekimi doktor ve sağlık personeli aynı gün başlamış yani 2008 sonrası ama diş ve doktora mama var diğer sağlık personeline yok öyle mi siz bizi aptal mı zannediyorsunuz az kaldı sandık başınızda kırılacak

AZ KALDI
AZ KALDI - 2 hafta Önce

2008 YILINDAN sonra başlayan dr ve diş hekimleri 3600 ek göstergeden ve emeklilikte faydalanıyor diğerleri aynı başlasa bile faydalanamıyor bu ne işşş bu nasıl yasa teklifi alın başınıza çalın az kaldı gideceksiniz haksızlık yapan gider

sağlık personeli
sağlık personeli - 2 hafta Önce

Müslüman hakkaniyetli iş yapmak zorundadır sizde bu hakkaniyetli iş yapma yok

hasan
hasan - 2 hafta Önce

şuraya bakınca bir ekip değil. bir bozguncu, çekemez ve bencil bir kibir görüyorum...

Çinko Adam
Çinko Adam - 2 hafta Önce

Para yerine tatil ötv indirimi faizsiz kredi verilsin.

Ah chp
Ah chp - 2 hafta Önce

Şu parti zamanında adam gibi muhalefet etseydi şimdiki zaman da sözü dinlenir bunlar da kale alınırdı deniz Baykal döneminde adamın dediği dikkate alınıyordu saçma sapalak konuşmuyordu gerçekten muhalefet ediyordu şimdi olsa bu dedikleri o kadar doğru ki biz teknikerler ve sağlığın bütün aşamasındakiler olmadan doktorlar tek başına hiçbir bok yapamaz doktor benim yaptığım işi yapamaz anlamaz herkes kendi işinde uzmanlasip kendi işini en iyi şekilde yapıyor ben aradan çekilirsem doktor öylece kalır ortada. 40 kere daha mı diyecez sağlık bir bütündür


SIRADAKİ HABER