Hasta Olmadığı Halde Hastalık Raporu Alan Memura Ne Olur

Hasta Olmadığı Halde Hastalık Raporu Alan Memura Ne Olur

Devlet memurlarına, haklarında usulüne göre düzenlenmiş hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle hastalık izni verilmekte, ancak hasta olmadığı halde düzenlenen rapora istinaden işe gelmeyen memur hakkında ise çeşitli yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Memurların hastalık izni konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş ve hangi hâllerde, hangi hekimler veya hangi sağlık kurulları tarafından memur hakkında hastalık raporu düzenlenebileceği ile raporların süreleri ve hastalık izne ilişkin diğer hususlara ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de yer verilmiştir.

Memurun hasta olmadığı halde rapor aldığının düşünülmesi

Memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun (tek hekim veya sağlık kurulu raporu) aslı veya bir örneği en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılır ve örneği gönderilen raporun aslı ise hastalık izni bitiminde ilgili disiplin amirine verilir.

Süresi içerisinde amire ulaştırılan hastalık raporu, raporun usule ve/veya fenne aykırılığı konusunda bir tereddüt bulunmaması durumunda, ilgili amirleri tarafından hastalık iznine çevrilir.

Öte yandan, hastalık raporunun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) konusunda ilgili amirlerde tereddüt oluşması halinde;

-Rapor hastalık iznine çevrilmez.

-Memur, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye kurumu tarafından sevk edilir.

-Bu süreçte memur hastalık izni kullanıyor sayılır.

-Hakem hastaneye sevk edilen memurun, hastalık raporunda belirtilen süre bitmeden önce hastaneye gitmesi gerekir.

Memurun hasta olmadığı halde rapor aldığının anlaşılması

Memur hakkında düzenlenmiş olan hastalık raporunun fenne aykırı olduğunun hakem hastane sağlık kurulu tarafından belirlenmesi durumunda, memur derhal (en geç izleyen gün) görevine başlar. (başlaması gerekir)

Raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmesine rağmen, görevine başlamayan memur hakkında, kararı izleyen günden itibaren göreve gelmediği süreler dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri veya çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Öte yandan, hastalık raporunun fenne aykırılığına yetkili sağlık kurulu tarafından karar verilmesi öncesinde bu rapora istinaden göreve gidilmeyen sürelerin, memurun izinsiz veya özürsüz olarak görevini terk ettiği süreler olarak değerlendirilemeyeceğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Ancak, (mülga) Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüşlerde; memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna hakem hastane tarafından karar verildiği durumlarda, ilgili memurun söz konusu rapora istinaden göreve gelmediği sürelerin izinsiz ve özürsüz görevin terkedilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği ifade edilmiştir.  Mütalaa için tıklayınız...

DPB görüşüne göre hareket edilmesi durumunda, hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğu tespit edilen memura, hastalık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren göreve gelmediği gün sayısının;

-Bir veya iki gün olması durumunda, aylıktan kesme cezası verilmesi,

-3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün olması durumunda, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi,

-10 gün ve daha fazla olması durumunda ise Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi

durumu ortaya çıkabilecektir.

 Memurunyeri.com

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
Saglik
Saglik - 4 gün Önce

Cok sacma bir yazi olmus minareyi calan kilifini hazirlar kimseye bisi olmaz boyle bos islerle uğraşmayın...

...
... @Saglik - 3 gün Önce

asıl hak etmediği halde rapor veren hekime ne olur olmalı

Ektiğinizi Biçeceksiniz
Ektiğinizi Biçeceksiniz - 4 gün Önce

Bunu yapanlar kul hakkına girdiklerinin farkındadır. Sonra başlarına bela gelince benim günahım neydi demesin. Herkes yaptığının bedelini er geç ödeyecek.

Şener karlı
Şener karlı - 4 gün Önce

Peki neden doktorun sahtekar olduğu arastırılmiyor memura suç bulunuyor çünkü o daha kolay

sağlıkçı
sağlıkçı - 4 gün Önce

maalesef uygulama çok farklı, peş peşe heyetler, sorgulanmayan tek hekim raporları......

Korku vermeye bak
Korku vermeye bak - 2 gün Önce

Koah, Astım ve Kalp damar hastalarına tüm kurumlarda idari izn yaptırılırken Sağlık bakanlığının çalıştırması yasalmı? Onu niye haber yapmakta ısrar etmiyorsunuz? Bunuda yazınsana

Saçma sapan
Saçma sapan - 3 gün Önce

Bu ne saçma sapan bir konudur doktorun vermiş olduğu rapor hiçbir şekilde iptal edilemez hakem heyetine gönderilemez aptal aptal işlerle uğraşıyorsunuz

vesselam
vesselam @Saçma sapan - 2 gün Önce

dedi yıllardır raporla işini gören haramzade

SIRADAKİ HABER