Belediye Başkanının Eşinin Uçak Bileti Sayıştay'a Takıldı

Belediye Başkanının Eşinin Uçak Bileti Sayıştay'a Takıldı

Yılı 2019
Dairesi 8
Karar No 197
İlam No 21
Tutanak Tarihi 16.2.2021

Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınmasına ilişkin olarak;


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları, 60’ncı maddesinde ise Belediyenin giderleri tek tek sayılmıştır.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesinde de belediye bütçesinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin esas ve usulleri düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, belediye bütçesinden yapılacak giderler içerisinde belediye başkanının kişisel harcaması niteliğinde olan harcamaların yer almadığı görülmektedir. Üstelik, Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde sayılan görev ve sorumluluklar yerine getirilirken yapılan harcamalarda, ihtiyaçların mahalli müşterek nitelikte olması hususuna dikkat edilmesi gerektiği özellikle belirtilmiştir.

Ancak, yapılan incelemede …………. Belediye Başkanının eşine, mevzuatta öngörülmediği halde belediye bütçesinden uçak bileti alındığı görülmüştür. Söz konusu harcama, mahalli müşterek nitelikte bir harcama değildir. Belediye Başkanının, bütçede temsil ve ağırlama harcamaları için ayrılan ödeneği kişisel harcamalarında kullanması, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine göre de mümkün değildir ve mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla, Belediye Başkanının eşine mevzuatta öngörülmediği halde, Belediye bütçesinden uçak bileti alınması sonucu oluşan ……………. TL tutarındaki kamu zararının sorumlulara müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın …… tarih ve …... numaralı tahsildar alındısı ile Belediye Başkanı ....................den tahsil edildiği anlaşıldığından, ilişilecek husus kalmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

Sercan Yılmaz

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER