Anayasa Mahkemesi Sağlıkta Önemli Yönetmeliği İptal Etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin feshinin yönetmelikle belirlenmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi, iptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi Sağlıkta Önemli Yönetmeliği İptal Etti


Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Danıştay 2. Dairesi, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8'inci maddesinde yer alan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki "sözleşmenin feshini gerektiren nedenler" ibaresinin iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

İptal isteminde aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının kamu görevlisi statüsünde oldukları, hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenlenmesi, ayrıntılarının ise çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

İptali istenen ibarenin ise sözleşmenin feshini gerektiren nedenlerin yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü anlatılan istemde, bunun Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kanunda yer alan yönetmelikteki "sözleşmenin feshini gerektiren nedenler" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

İptal hükmünün, 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

- Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin kararında, itiraz konusu kuralda aile hekimleri ile aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğinin hüküm altına aldığı, hangi somut fiile dayanılarak feshedileceğinin ise belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanınmadığı ifade edildi.

Bu yönüyle kuralda ilgili sağlık çalışanlarının kamu hizmetine girme ve çalışma haklarını sınırlayan, sözleşmenin feshini gerektiren nedenlere ilişkin genel ilkelerin ortaya konulup kanuni çerçevenin çizilmediğine işaret edilerek, "Konunun bütün ayrıntılarıyla düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmak suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır." denildi.

Anayasa'da kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda genel ifadelerle yürütme organına düzenleme yapma yetkisi verilmesinin, "yasama yetkisinin devredilemezliği" ilkesine aykırılık oluşturabileceği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Kuralda Anayasa'nın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve temel hakların sınırlandırılmasına ilişkin olan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlere ilişkin olarak genel ilkeler ortaya konulmadan, kanuni çerçeve çizilmeden, sözleşmenin feshini gerektiren durumlar genel hatlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili hususların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu itibarla kural, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 7, 13, 49 ve 70'inci maddelerine aykırıdır, iptali gerekir."

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
Dr
Dr - 2 hafta Önce

Saçmalık bitti yani..Aile hekimliği çalışanlarına hayırlı olsun

Osman
Osman - 2 hafta Önce

aile hekimliği ödeme ve sözleşme ve uygulama yönetmeliklerindeki bir çok madde anayasaya aykırıdır.
mahkemeye götüren kimse yok diye yürürlükte kalıyor.örnek raporlu kişinin sınıftan düşmesi gibi.

MÜTAALA
MÜTAALA - 2 hafta Önce

Aile hekimliği sistemi yeniden gözden geçirilmeli...

Mert03fb1907
Mert03fb1907 - 2 hafta Önce

Madem anayasaya aykırıdır,şimdiye kadar aklınız neredeydi, mağduriyet yaşayan ne yapacak,size dava açması gerekir,şayet Adalet varsa

uyumaya devam
uyumaya devam - 1 hafta Önce

2008 sonrası 3600 ek gösterge neden ANAYASA mahkemesine gitmedi kimse sormuyor uyuyun uyumaya devam edin emekli olunca 2008 öncesinden 2000 iki bin lira az emekli maaş alınca göreceğim yüzünüzün halini sendikalara sorun bakalım ne diyecekler kandırıldık inanmayan sgk 170 arasın sorsun doğru mu yalan mı ama malesef doğru uyuyun siz

Mali
Mali - 1 hafta Önce

Bakanlıkta hukuk bilen başka adam yokmu. Takılmışlar Şen'in peşine.. Saçma sapan işler işte

SIRADAKİ HABER