Sendika: Sağlık Çalışanına Yapılan Sürgünü Mahkeme Durdurdu

Sendika: Sağlık Çalışanına Yapılan Sürgünü Mahkeme Durdurdu

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nün sürgününe geçit vermedi. Torbalı Meslek Yüksekokulu’na 1 yıl süre ile geçici olarak görevlendirilen Genel Sağlık-İş üyesinin ardından Efes Meslek Yüksekokulu’na 1 yıl süre ile geçici olarak görevlendirilen Genel Sağlık-İş üyesi de mahkeme kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki görevine geri dönecek.

2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin, kendisine, Üniversite içerisinde her türlü yetkiyi verdiğini, bu düzenlemenin, kendisine, hukuka aykırı ve keyfi idari işlem tesis etme özgürlüğü sunduğunu düşünen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, 19.08.2021 tarihinde, Sendikamız Genel Sağlık-İş’in Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki 2 Sendika İşyeri Temsilcisini de pasifize etmek için Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Efes Meslek Yüksekokulu’na birer yıl süre ile geçici olarak görevlendirmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nün hiçbir yasal dayanağı olmayan “sürgün” niteliğindeki idari işlemlerine karşı Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından, İzmir İdare Mahkemelerinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davaları açılmıştır.

Henüz 1 hafta önce, sürgüne maruz bırakılan Genel Sağlık-İş üyelerinden biriyle ilgili olarak “İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin sürgüne geçit vermediği, Torbalı Meslek Yüksekokulu’na 1 yıl süre ile geçici görevlendirilmesine dair idari işlemin yürütmesinin durdurulduğu” haberini paylaşmıştık.

Efes Meslek Yüksekokulu’nda 1 yıl süre ile geçici görevlendirilen diğer Genel Sağlık-İş üyesinin geçici görevlendirilmesine konu idari işlemle ilgili olarak ise, Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından İzmir 1. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmış, fakat yerel mahkeme tarafından “yürütmenin durdurulması” talebinin reddine karar verilmişti.  Yürütmenin durdurulması talebinin reddi üzerine, Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulmuştur.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 2021/342 YD İtiraz No’lu kararında, “Uyuşmazlıkta, Sendika işyeri temsilcisi olan davacının, Efes Meslek Yüksek Okulunda bir (1) yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde 4688 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak açık ve kesin bir sebep ortaya konulmuş ise de, 2547 sayılı Yasanın yukarıda anılan hükmüyle üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerin herhangi birinde hizmetle ilgili olarak ortaya çıkan bir ihtiyacın, üniversitenin kendi personeli ile süratli bir biçimde karşılanmasını, böylece kamu hizmetinin aksamadan ve sürekli olarak yürütülmesinin amaçlanması, madde düzenlemesinde görev yerlerinin değiştirilmesi veya yeni görevler verilmesi yetkisinin “gerekli görülen haller” ile sınırlı olmak üzere kullanılabileceğinin belirtilmesi, görevlendirmenin, “gerekli durum” giderilinceye kadar sürecek bir geçicilik içermesi, Rektöre tanınan yetkinin personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici görevlendirilmelerini içeren yetki olarak düzenlenmesi ve bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı hususları dikkate alındığında, 1 yıl süre ile tesis edilen dava konusu işlemin davacının, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki kadrosundan fiilen uzaklaştırılması ve naklen atanması sonucunu doğurduğu ve 2547 sayılı Yasada öngörülen görevlendirme koşullarını taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hizmetin gereklerine ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, dava konusu işlemin bir yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle, Sendika işyeri temsilcisi görevini yürütmesini fiilen imkansız hale getireceği gibi kendisine ek bir mali külfete de sebep olacağından, telafisi imkansız zararlar doğuracağı da tabiidir.” denilerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nün sürgün niteliğindeki ikinci idari işlemin de yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


PERSONEL SAĞLIK İNSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYINIZ 

Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, belirtilen “yürütmenin durdurulması” kararı ile Torbalı Meslek Yüksekokulu’na 1 yıl süre ile geçici olarak görevlendirilen Genel Sağlık-İş üyesinin ardından Efes Meslek Yüksekokulu’na 1 yıl süre ile geçici olarak görevlendirilen Genel Sağlık-İş üyesinin de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki görevine geri döneceğini ifade etti.

Genel Başkan Uğur, “Gerek Torbalı gerekse de Efes Meslek Yüksekokullarına 1 yıl gibi uzun bir süreyle geçici görevlendirme idari işlemlerine maruz bırakılan, adeta sürgün edilen üyelerimizin, sendikal faaliyette bulunma özgürlükleri ellerinden alınmak istenmiştir. Daha da kötüsü, bu amaca hizmet eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, söz konusu idari işlemlere, “hukuku tanımaz, adaleti görmez, kanunu bilmez” bir şekilde iki dudağının arasından çıkan tek kelimeyle neden olmuş, tamamen “ben yaptım, oldu” mantığıyla hareket edilmiştir. Nitekim her 2 üyemizin de maruz kaldığı sürgün idari işlemlerinin, hukuka ve yasaya dayanan hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır.” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nün “hukuku ayaklar altına alan” idari işlemlerinin yürürlükte kalmasının engellenmesinin Genel Sağlık-İş’in yoğun çalışmaları neticesinde gerçekleşebildiğini kaydeden Uğur, Hiçbir Rektörün, hiçbir idarecinin, hiçbir makam sahibinin yetkisi sınırsız değildir! Hiçbir makamı işgal eden idareciler sonsuza dek bu makamlarda kalmaya devam etmeyeceği gibi, görevleri devam ettiği sürece hukuka uygun hareket etmek, adil kararlar vermek ve tüm idari personele eşit davranmak yükümlülüğü altındadırlar. Bu yükümlülüğün ihlali halinde görevlerini kötüye kullanıp, işgal ettikleri makamların, kendilerine sınırsız güç vaat ettiği düşüncesinde olanların sonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü gibi olacak, hukuka aykırı ve keyfi idari işlemleri, mahkemelerce birer birer hukuk aleminden silinecektir.” diye konuştu.

Genel Sağlık-İş’in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de “hukuk tanımaz, adalet bilmez, hukuku ayaklar altına alan idari işlemler tesis eden yasakçı ve sürgüncü zihniyetlerin” karşısında durmaya devam edeceğinin altını çizen Uğur, “Genel Sağlık İş, kendisini, bu zihniyetlerle mücadele etmeye adamıştır. Genel Sağlık-İş bundan sonraki süreçte de hiçbir üyesini, oturdukları makamların verdiği yetkilerin “sınırsız” olduğuna inanan idarecilere ve bu zihniyetlerin “keyfi” idari işlemlerine ezdirilmeyecektir. Adalet, tıpkı hava gibi, su gibidir. Adalet bir gün herkese lazım olacağı gibi, hukuka aykırı idari işlemler tesis eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’ne de lazım olacaktır! Sürgüncü ve yasakçı zihniyetin eseri olan “1 yıl süreli geçici görevlendirme idari işlemlerinin” iptal kararı, büyük bir hukuki kazanım olup, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi kararını, tüm emekçilere armağan ediyor, bu kararın alınmasındaki yoğun ve özverili çalışmaları nedeniyle Hukuk Müşavirlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sercan Yılmaz

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER