Memur-Sen'den 30 maddelik talep bildirgesi!

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı vesilesiyle 30 maddelik 1 Mayıs Bildirisi’ni yayımladı.

Memur-Sen'den 30 maddelik talep bildirgesi!

Türkiye’nin en büyük emek hareketi Memur-Sen olarak;

1- Korona salgını, kamu hizmetlerinin vazgeçilmezliğini, özelleştirilmemesi gerektiğini, kamu görevlilerinin ve onların iş güvencesinin millet için güç ve güven kaynağı olduğunu, Devlet için ise beka garantörü konumunda bulunduğunu, iş, ücret, liyakat ve kariyer güvencelerinin ise kamu görevlilerinin vazgeçilmez ve yok sayılamaz hakları olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.

2- Korona sonrasında ilk yapılması gereken işlerden biri, kamu personel sisteminin bütünüyle ve herkes için kadrolu ve güvenceli istihdamla şekillendirilmesi olmalıdır. Kamuda kadrosuz personel kalmasın… Kamuda güvencesiz kimse olmasın…

3- Korona sonrasında ilk yapılması gereken işlerden biri, kamu personel sisteminin bütünüyle ve herkes için kadrolu ve güvenceli istihdamla şekillendirilmesi olmalıdır.

4- İş güvencesine sahip olan, ücret güvencesine sahip olan, kariyer ve liyakat noktasında adil Devlet güvencesine sahip olan bir sistem tam olarak kurulduğunda; Sosyal Devlet de, insan onurunu esas alan Devlet de, demokratik hukuk Devleti de daha hızlı ve eksiksiz biçimde hem tesis hem de teşkil edilir.

5- Kariyer ve liyakat sistemi tarihi birikimimize ve medeniyet perspektifimize uygun biçimde kurulsun ve uygulansın…

6- Kamu görevlilerine verilen vaatler kapsayıcılık esasıyla ve herkesi mutlu edecek bir anlayışla yerine getirilsin. Ek gösterge artışında; sonuç gecikmemeli, kapsam genişlemeli ve düzenleme en kısa sürede gerçekleştirilmeli. 3600 ek gösterge artışı bir an önce yapılmalı, kapsamda daha fazla kamu görevlisi yer almalı, kurum, unvan, öğrenim ayırımı kesinlikle yapılmamalı

7- Kovid-19 ile mücadelede ön safta bulunan sağlık çalışanlarının bu süreçte ortaya koyduğu performans, personel mevzuatı yönüyle değerlendirilsin ve değerli görülsün.

8- Yıpranma tazminatından, salgın hizmetleri tazminatına, görev maluliyetinde şehit sayılmaya, iş barışını bozan performans uygulamasına son verilmesinde adaletli bir ücret ve ek ödeme sistemine geçilmesine, yeteri personel istihdamından uzun çalışma sürelerinin ve iş yükünün azaltılmasına, konukevlerinde yemek ihtiyaçlarının karşılanmasından çocuklarının bakımına dair talepler, teklifler ve projeler ele alınsın, uygulamaya konulsun ve bunlarla ilgili düzenleme yapılsın.

9- Mal üretimi ve ürünlerin tedarik zinciri noktasında bu süreçte ikame edilemez sorumluluk üstlenen PTT çalışanlarına ortaya koydukları gayret ve yüksek fedakârlık nedeniyle döneme mahsus mali ve sosyal hak düzenlemesi yapılsın. Bunun yanında statü farkı olmadan eşit işe eşit, aynı hizmete aynı kadro ve istihdam türü uygulansın, İHS personel sistemi kaldırılsın, yıpranma hakkından PTT çalışanları da yararlansın.

10- İş sağlığı ve güvenliği konusunda kamu, erteleme yerine, öncelemeyi; geride durma yerine öncü olmayı tercih etsin.

11- Pandemi nedeniyle istihdamda yaşanan negatif eğilimi bitirmede kamu öncülük yapmalı, kamunun boş kadrolarına dönük atama süreçleri hızlandırılmalı, ataması yapılanlar biran önce göreve başlatılmalı.

12- 4B ye geçirilen 4C li personelin zorunlu emekliliği, ek ödeme yoksunluğu, görevde yükselme yoksunluğu son bulmalı.

13- Gelir vergisinde adalet beklentimiz karşılanmalı, oranlar düşsün talebimiz dikkate alınmalı.

14- 31 Mart seçimleri sonrasında görevine son verilen belediye personeli, gerekirse yasal düzeleme yapılarak görevine iade edilmeli, boştan geçen süreleri de gelir kayıpları da tazmin ve telafi edilmeli.

15- Kılık kıyafet dayatmasına son vermenin, grev ve siyaset yasağına son vermenin pandemi sonrasına normalleşmeye katkısının büyük olacağı görülmeli ve kamu görevlilerine bu yasaklara son müjdesi verilmeli.

16- Ek göstergeleri yükseltmek, ek ödemeleri emekli ikramiyesi ve maaşına dâhil etmek artık gerçekleşsin.

17- Ailenin korunmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin sapkın yönelimlerden uzak tutulmasına, belirli grupların bu alan üzerinden toplumsal yapımızı ve ahlakımızı bozma tezgâhları kurmamasına dair hassasiyetimizle hem iç hukukta hem uluslararası sözleşmelerde nesli, nesebi, aileyi ve toplum ahlakını ve sağlığını olumsuz etkilemeyi mümkün kılan hükümler ve vaatler ele alınmalı, elden geçirilmeli ve elenmeli.

18- Kadına yönelik şiddetin engellenmesi de, annelik hakkının korunması da, anne çocuk ilişkisinin sağlıklı şekilde kurulması da kadın kamu görevlilerinin yönetim görevlerinde yer alması da tarihi birikimimizle, medeniyet değerlerimizle başarılabilecek alanlardır. Herhangi bir sözleşmenin projenin ya da dış kaynaklı ya da dış destekli girişimin bu alan üzerinden söz söylemesine ya da sözler üzerinden zihinleri kirletmesine izin verilmemelidir.

19- Emekliler, bu ülkeye hizmet etmiş emekçilerdir. Maaşlarını artırmak, kaygılarını azaltmak, aile ve çocuk yardımından yararlandırmak; yeni, büyük ve güçlü Türkiye için zor olmasa gerek…

20- Akademik hizmet sendikacılığı anlayışının mimarı, kamu görevlilerinin hak arama ve hukuk korumada yetkili konfederasyon sıfatıyla mihmandarı Memur-Sen olarak; erdemli sendikacılıktan, hizmet sendikacılığından, çözüme odaklanan ve teröre, şiddete bulaşmamış herkesi kucaklayan anlayıştan, sendikal alana ilgiyi ve desteği artıran çalışmalardan vazgeçmeyeceğiz.

21- İzinlerin gün esasıyla kullanılmasını, yardımcı hizmetler sınıfına son verilip o sınıftaki personelin durumuna uygun sınıfına aktarılmasını, kıdem ücretinde güncelleme, zam ve tazminatlara ilişkin kararnamede güncelleme yapılmasını bekliyor ve istiyoruz.

22- Hizmet sınıfları değiştirilen; müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu, sosyologlar ile biyologlar ve bu kapsamda emsalleri ya da benzerleri ile farklı zam, tazminat, oran ve miktarlarına tabi tutulan personelin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.

23- Fiili hizmet zammının kapsamı özne ve hizmet kolu yönüyle genişletilmeli, daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde ortaya konan irade mevzuata yansıtılmalı.

24- Kamu hizmetinin sunumu sırasında şiddete maruz kalan kamu görevlisi ayıbından kurtulmak, sağlık çalışanlarının şiddete karşı korunması noktasında atılan doğru adımı diğer kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak hem insani hem de idari önceliğimiz olmalıdır.

25- 1 Mayıs dayanışma bayramında, kamu görevlileri sendikacılığında toplu sözleşme ikramiyesinin yükseltilmesi ve dayanışma aidatı uygulamasına geçilmesi talebini yineliyoruz.

26- Kamu görevlileri; büyümeden, refah artışından pay almalı, büyüyen Türkiye’nin fırsat ve imkânları adil paylaşılmalı…

27- 4688 sayılı Kanun kapsamlı şekilde değişmeli. Yasanın eksikleri, masanın fazlalıkları, toplu pazarlığın eksik yanları, kamu görevlileri hakem kurulunun tarafsızlık vasfına dair noksanlığı giderilmeli.

28- Ekonomik ve Sosyal Konseyin yasal düzenlemesi yapılmalı, ivedilikle toplanmalı. Katılımcı demokrasi seçenekleri artırılmalı.

29- Kurum İdari Kurulları, KPDK gibi sosyal diyalog, çözüm paydaşlığı mekanizmaları etkin kullanılmalı. Pandemi nedeniyle yapılan toplantılar normalleşme adımı kapsamında takvim belirlenerek biran önce yapılmalı.

30- Kadrosuz usta öğreticilerin, vekil ebe-hemşirelerin, vekil imamların, ek ders ücreti karşılığı görev yapanların birikimleri yok sayılmamalı. Kamuda istihdamları için seçenek ortaya konmalı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2020, 23:22

Ceren YILDIZ

banner43
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sağlık Memuru
Sağlık Memuru - 8 ay Önce

Şu 30 madde için gerçekten ve inanarak mücadele verdiginize inaniyor musunuz? Manifesto sendikacılığı değil gerçek hak ve mücadele sendikacılığı istiyoruz. 30 Bin TL maaş alan biri benim ne istediğimi anlayamaz.

SAĞLIKÇI
SAĞLIKÇI - 8 ay Önce

Hep aynı arzu ve istekler,ama sonuş yok.iyi ki de sendikanızdan istifa etmişim.hep aynı yalanlar.

vhki
vhki - 8 ay Önce

ertelenen sağlık bakanlığı ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavına başvuru yapan herkese bir defaya mahsus sınavsız ünvanları verilsin...

ama bakıyoruz memur sen - sağlık sen' nin bu talebe kulakları tıkalı hiç oralı değiller..bir çok insanı mutlu edecek ya.....gidip yok kahvaltıda zeytin peynir verdiler yok sağlıkçılar iyi beslenemiyor gibi işlerle uğraşıyorlar...önce gidin bu hakları alın

ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUN ALLAHI VAR
ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUN ALLAHI VAR @vhki - 7 ay Önce

SEVGİLİ KARDEŞİM BUNLAR FUKARA DÜŞMANI.SAĞLIKÇILARIN BAŞKANI.SAĞLIK PERSONELLERİ SİZİ CENNETE GÖTÜRECEK SAYIN BAŞKAN.BİZDE SİZLERE ÇOK DUA EDİYORUZ.7/24 DUACIYIZ. - 2351 VHKİ 8 YILDIR MAĞDUR SAYENİZDE. - SINAVLA KAZANDIĞIMIZ KADROMUZ VERİLMEZKEN.SES ÇIKARMADINIZ.KIZILAYDAN SAĞLIĞA GEÇENLERE,BELEDİYE İTFAİYE ERLERİNE VE EN SONDA MÜBAŞİRLERE SINAVSIZ SINIF ATLATILDI.NEDEN SES ÇIKARMADINIZ SAYIN BAŞKAN.2351 VHKİ 8 YILDIR HAYIR DUA OKUYOR.MAĞDURİYETİ BİZLERE SİZİN SESSİZ KALMANIZ YAŞATTI SAYIN BAŞKAN.

acar
acar - 8 ay Önce

3600ek gösterge öğrenimle işgili olmamalı diyorsunda millet yuksek öğrenimi spor içinmi yapıyor..!

attci
attci - 8 ay Önce

Ülkemizin en büyük emek hareketi sizmisiniz, sağlık çalışanı olarak güldürmeyin beni? Benim emeklerim nerede o zaman.. Siz isterseniz 100 madde sıralayın ben sizi çok iyi tanıdım elhamdulıllah gecen toplu sözleşmedede bıraktım sizi ve asla ama asla size üye olmam (sahsi fikrim)

Sağlık çalışanı
Sağlık çalışanı - 8 ay Önce

Ünvan değişikliği konusu keşke bide dile getirilseydi bide böyle bi sırunumuz vardı

Olur mu olur! Hadi hayırlısı...
Olur mu olur! Hadi hayırlısı... - 8 ay Önce

5. Madde, 6. Madde, 8. Madde, 13. Madde ve 16. Madde somut ve elle tutulur talepler olmuş.

Olursa böyle zor günlerden geçerken kamu çalışanları için az da olsa bir nefes alma şansı doğar.

Diğer maddelerin bazıları daha dar veya tek meslek grupları için seçilmiş. İnşAllah onlar da olur.

Memur-Sen bunların gerçekleşmesini sağlarsa kendisinin de Sendikalar arasındaki yerini garantiler. Özellikle 3600 Ek Gösterge ve Döner sermaye ek ödemesinin emekli maaşlarına yansıtılması hızlıca yapılmalı.

Hayırlı uğurlu olsun.

SOMUT TALEPLER:

5- Kariyer ve liyakat sistemi tarihi birikimimize ve medeniyet perspektifimize uygun biçimde kurulsun ve uygulansın…

6- Kamu görevlilerine verilen vaatler kapsayıcılık esasıyla ve herkesi mutlu edecek bir anlayışla yerine getirilsin. Ek gösterge artışında; sonuç gecikmemeli, kapsam genişlemeli ve düzenleme en kısa sürede gerçekleştirilmeli. 3600 ek gösterge artışı bir an önce yapılmalı, kapsamda daha fazla kamu görevlisi yer almalı, kurum, unvan, öğrenim ayırımı kesinlikle yapılmamalı

8- Yıpranma tazminatından, salgın hizmetleri tazminatına, görev maluliyetinde şehit sayılmaya, iş barışını bozan performans uygulamasına son verilmesinde adaletli bir ücret ve ek ödeme sistemine geçilmesine, yeteri personel istihdamından uzun çalışma sürelerinin ve iş yükünün azaltılmasına, konukevlerinde yemek ihtiyaçlarının karşılanmasından çocuklarının bakımına dair talepler, teklifler ve projeler ele alınsın, uygulamaya konulsun ve bunlarla ilgili düzenleme yapılsın.

13- Gelir vergisinde adalet beklentimiz karşılanmalı, oranlar düşsün talebimiz dikkate alınmalı.

16- Ek göstergeleri yükseltmek, ek ödemeleri emekli ikramiyesi ve maaşına dâhil etmek artık gerçekleşsin.

iş garantisinin kötüye kullanımı
iş garantisinin kötüye kullanımı - 8 ay Önce

kamuda çalışan ve sırtını devlete dayayıp salla başını al maaşını düsturunu bilmeyen duymayan yoktur. Korona günlerinde de bu gerçek bir kez daha teyit edilmiştir. Devletin sırtına binmiş, çalışmamak ve iş yapmamak için yokuş yapan herkese devletin işini kendi işiymiş gibi benimsemelerini sağlamanın yegane yolu sözleşmeli çalışmadır. Devlet işini nasılsa birileri yapar deyip savsaklayanları devlet sırtına yük etmek istemiyorsa tüm kamu çalışanları sözleşmeli olmalıdır. Görün bakın o zaman herkes arı gibi nasıl çalışıyor.


SIRADAKİ HABER