Kayseri Türk Sağlık Sen'e Teşekkür

Kayseri Türk Sağlık Sen'e Teşekkür

Sağlık personelinin alan dışı çalıştırılması ve geçici görevlendirmelerle ilgili bakanlık bir genelge yayınlamış ve bu genelgede alan dışı görevlendirilmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinde aksama olduğu ve iş kaybının yaşandığı, Sağlık meslek mensuplarının alan dışı çalıştırılmasının mevzuata da uygun olmadığı belirtilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi, uygulamada düzenin sağlanması için alan dışı çalıştırma ve geçici görevlendirmelerin sonlandırılması istenmiştir.

 Özelikle yasa, yönetmelik, genelge ve ilgili mevzuatların uygulayıcısı konumunda bulunan il Sağlık müdürlükleri tarafından yapılan bu geçici görevlendirme, il sağlık müdürlüğü bünyesinde başta olmak üzere, bağlı hastanelerde de devam eden sağlık personelinin mutemetlik, hukuk büro gibi alan dışı çalıştırılması, 112 başhekimliklerine yapılan geçici görevlendirmelere sağlık personeli açısından bakıldığında, kimileri için imtiyazın aracı olurken, işinde gücünde olan kamu çalışanları için, iş yükünü artıran, çalışma barışını bozan, motivasyonu ve aidiyetini düşüren bir hal almıştır

Ancak, genelgenin yayınlanması ile işin bitmeyeceği muhakkaktır. Mühim olan buna uyulup uyulmayacağıdır.

"Mevzuat hükümleri nasıl yıllarca çiğnenerek alan dışı çalıştırma ve geçici görevlendirmeler yapıldıysa, bu genelge de sadece bir yazı olarak kalmamalıdır. Kamu hizmeti için var olan uygulamaların idarecilerin elinde keyfiliğe dayalı olarak uygulanmasının önüne geçilmesinin takipçisi olacağını" ifade etmişti Kamu Sen Genel Başkanı Sayın Önder KAHVECİ.


Kamu Sen Genel Başkanı Sayın Önder KAHVECİ'nin bu beyanını yerelde en güzel şekilde yerine getiren ve geçici görevlendirmelerin iptal edilmesini sağlayan,ancak mücadelesine devam ederek alan dışı çalışmanın da önüne geçmek dilekçe ile müracaatını yapan ve bunu şeffaf olarak facebook, instagram gibi sayfalarında paylaşan sahada çalışan personelin sesi olan Kayseri Türk Sağlık Sen'e sesini duyurmaya çalışan bir sağlık emekcisi olarak  Teşekkür Ederim.

Sahada uygulanmayan tüm yönetmelik ve genelgeler, olmayan kadrolara yapılan atamalar( süpervizör, sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu, koordinatör, ayaktan tedavi birim sorumlusu, sayısı belli olmayan eğitim hemşiresi, sertifikası olmayan enfeksiyon kontrol hemşiresi,mesleginin baharında personelinin nöbetsiz birimlerde çalıştırılması) sadece çalışanın iş barışını bozmaktadır.

Personel Sağlık Net olarak Teşekkürümü yayınlar ve sesimiz olmaya devam ettiğiniz için size de Teşekkürü Borç Bilirim.

                                                                                                                                                                                                                                        Sağlık Personeli A.........  K..........

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 23:54

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yanlış teşekkür
Yanlış teşekkür - 9 ay Önce

Bunu sağlayan il sağlık müdürüne teşekkür edilmiyor da sendikaya mi ediliyor ? Türkiye'de hiçbir il sağlık müdürü bunun yapmamış Kayseri il sağlık müdürü bunu gerçekleştirdiği için asil Kayseri il sağlık müdürlüğüne teşekkür etmek lazım

MEHMET 02
MEHMET 02 - 9 ay Önce

SENDİKA
2351 KİŞİDEN BİRİ OLARAK SINAVI KAZANDIĞIMIZI HALDE ATMAMIZ YAPILMADI HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ .

Kayseri 38
Kayseri 38 - 9 ay Önce

Adaletsiz yöneticiler inşAllah giderler inşAllah son bulur torpil yan gelip yatan insanların sahaya çalısmaya baslamasını bekliyoruz Kayseri de 112 bashekimi görevini bırakmalıdır yapamıyor personelini sevmeyen idareci olamaz bu baskı adam kayırma son bulur duyun sesimizi sağlık bakanlığı değerli yöneticileri ve cumhurbaşkanımız Kayseri 112 bashekimi görevine son verilmelidir

MEHMET 02
MEHMET 02 - 9 ay Önce

SENDİKA İÇİN BİR EMSAL KARAR
Sınavsız ünvan değişikliği
27.03.2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 Sayılı Kanunun 25.Maddesine istinaden 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdamları sağlanmış personellere statüleri korunarak ve sınavsız olarak mezuniyet unvanlarına atanma imkanı verilmiştir. 7103 Sayılı Kanunun hazırlığı aşamasında yayımlanan Kanun Tasarısı Gerekçeleri 25.Maddesinde; Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan öğrenim durumları dikkate alınmadan memur kadrosuna atananlar, kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi nedenlerle mağdur olmaktadırlar. ?? ifadeleri yer almakta olup benzer durumda bulunan diğer kamu çalışanları açısından hayati önemde bir tespitte bulunulmuştur. Halen kamuda eğitim durumları ve mesleki unvanlarına uygun olmayan kadrolarda çalışmak zorunda kalarak mağdur olan önemli sayıda personel bulunmakta olup, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler kapsamında istihdamları sağlanan personellere tanınan mezuniyet unvanlarına sınavsız atanma hakkının, bir defaya mahsus tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesinin mağdur durumda bulunan binlerce kamu personelinin mağduriyetini gidereceği hususunu bilgilerinize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

SIRADAKİ HABER