İşçinin Dayanışma Aidatında Son Nokta

işçi sendikaları arasında sürekli günde olan Dayanışma aidatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayımladığı Resmi Yazı ile son noktayı koydu.

İşçinin Dayanışma Aidatında Son Nokta

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  YAZISI

“… Anayasa  Mahkemesi  iptal  gerekçesinde,  dayanışma  aidatı  ödemek  sureti ile toplu  iş sözleşmesinden  yararlanmak isteyen işçilerin, toplu iş  sözleşmesinin  geriye  etkili  olan  hükümlerinden faydalanamamalarını toplu iş sözleşmesi hakkının sınırlanması olarak görmüştür.

Buna göre yetkili işçi sendikasının  belirlendiği  tarih  itibariyle  aidatların  kaynakta  kesilerek  işçi  sendikasına  gönderilme yükümlülüğünün  doğmasından  hareketle  Kanunun  uygulanmasına  binaen  DAYANIŞMA  AİDATI BAŞVURULARININ  YETKİLİ  İŞÇİ  SENDİKASININ  TESPİT  EDİLDİĞİ  TARİH  İTİBARİYLE  YAPILMASININ  TOPLU  İŞ  SÖZLEŞMESİ DÜZENİ AÇISINDAN UYGUN OLACAĞI, YETKİLİ İŞÇİ SENDİKASININ HENÜZ BELLİ OLMADIĞI BİR TARİHTE DAYANIŞMA AİDATI BAŞVURUSUNUN  YAPILMASI  DURUMUNDA  İSE  ORTADA  HENÜZ  BAŞLAMIŞ  BİR  TOPLU  İŞ  SÖZLEŞMESİ  SÜRECİ BULUNMADIĞINDAN  TOPLU  İŞ  SÖZLEŞMESİNDEN  YARARLANMANIN  SÖZ  KONUSU  OLAMAYACAĞI,  İŞÇİ  SENDİKASININ BELİRLENECEĞİ  TARİHE  KADAR  İŞVERENLİĞİN  AİDAT  KESME  YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN  DOĞMAYACAĞI,  AYRICA  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ GERİYE DÖNÜK UYGULANAMAYACAĞI MÜTALAA EDİLMİŞTİR…”


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

DAYANIŞMA AİDATINDAN FAYDALANMAK HER İŞÇİNİN HAKKIDIR AMA…

Bilindiği gibi; Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile aldığı 31/12/2020 tarihli kararında, 6356 sayılı Kanunun 39. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur”  hükmünü  Anayasaya aykırı bulunarak iptal etmiştir.

Öncelikle bilinmesi gerekir ki, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, 6356 sayılı Kanu’nda toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusundaki  temel kuralı değiştirmemektedir: “Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır” (md.39/f.1).

Bununla birlikte imzalanmış bir toplu iş sözleşmesinden sendikaya üye olmayanlar da dayanışma aidatı ödeyerek yararlanabilirler.

Ancak dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için ortada imzalanmış bir toplu iş sözleşmesinin bulunması gereklidir. 

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi 39. maddenin 4. fıkrası hükmünü iptal etmiş olsa da, sendika üyesi olmayan bir işçi henüz imzalanmamış bir toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek dahi yararlanamaz.

Zira Kanunun 39. maddenin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde bu husus açıkça belirtilmektedir:

“Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır”.

Yani dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için imzalanmış bir sözleşmenin bulunması, işçinin imza tarihinde taraf sendikaya üye olmamış olması veya üye olmasına rağmen sonraden üyeliğin sona ermiş olması gerekir.

Dolayısıyla hükmün şu andaki hali itibariyle de bir işçinin henüz imzalanmamış bir sözleşmeden yararlanmak için, imza tarihinden önce dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak istemesi hukuken mümkün değildir.

Bunun yanında dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, Kanunda açıkça ifade edildiği üzere, talep tarihinden itibaren geçerlidir (md.39/f.4 son cümle).

Yani dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma talebi İLERİYE etkilidir.

Şu halde işçi ancak toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra ve ancak talepden sonrası için toplu iş sözleşmesinden yararlanabilir.

Bununla birlikte kimileri Anayasa mahkemesi kararından sonra henüz imzalanmamış bir sözleşmeden dahi dayanışma aidatı ödeme talebinde bulunularak yararlanabileceği görüşünü ortaya atmaktadırlar.

Bu görüşün kanuna, toplu iş sözleşmesi düzenine uygun bir yanı yoktur.

Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra bir an için henüz imzalanmamış bir sözleşmeden dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanma talebinde bulunulabileceği kabul edilse dahi, işçi ancak talep tarihinden itibaren sözleşmeden yararlanabilir.

Yani bu işçi geriye götürülmüş yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında ne zaman dayanışma aidatı ödeme talebinde bulunur ve ödemeye başlarsa toplu iş sözleşmesinden de ancak bu tarihten itibaren yararlanabilir.

Örneğin:

01.06.2021 tarihinde imzalanan ve 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek bir toplu iş sözleşmesinden imza tarihinden önce dahi olsa dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanma talebinde  bulunulabileceği kabul edilse bile 15.05.2021 tarihinde dayanışma aidatı dilekçesi veren işçiler ancak talep tarihi olan 15.05.2021 tarihinden ileriye doğru toplu iş sözleşmesinden yararlanabilir. Bu işçi talep tarihinden önceki 01.01.2021 ile 15.05.2021 tarihleri arasındaki dönem için toplu sözleşmeden faydalanamaz.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021, 03:57

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER