Hekimsen "temsil sorununu doğurmuştur"

Hekim Sen 58 hekim ile Sağlık Bakanı Koca'nın yapmış oldugu toplantı sonrası ortaya atılan Bakan Koca'nın Hekim Sendikalarını muhatap alınmadığı yönündeki açıklamalara yönelik WEB sayfasında açıklama yaptı.Hekim Sen'nin açıklaması;

Hekimsen "temsil sorununu doğurmuştur"

Hekimlerin ağırlıklı bulunduğu sendikal yapılar üye sayıları itibariyle 50 binden fazla hekimi temsil etmektedirler. Bu rakam kamuda çalışan hekimlerin 1/3’ünden fazladır. Hekim odalarını siyasi davranıyor gerekçesiyle, hekim sendikalarını da temsil edemez gerekçesiyle muhatap almamak aslında hekim örgütleriyle diyaloğu kapatmış olmanın bir tezahürüdür.

Sağlık Bakanımız tarafından 56 hekimin bakanlığa davet edilmesi ve bir takım açıklamalarda bulunulması üzerine sendikamızca da bir açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Toplantı her ne kadar hekimlerin seslerini duyma ve görüşlerini alma açısından memnuniyet verici olsa da; yine hekimlerin kurduğu ve hekimleri temsil eden sivil toplum örgütlerini kapsamamış olması, temsil sorununu doğurmuştur.

İlk olarak; Sayın Bakanımızın, sendikaların muhatap alınmama nedeninin sorulmasına, vermiş olduğu “Mesleğin saygınlığının korunması gereken yeri odalarımız olarak görüyorum ama o da siyasi davranıyor” cevabı bizde bakanlığımızın önyargılara sahip olduğu algısını oluşturmuştur. Yapılan eylemler, yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup hekimlik mesleğinin saygınlığını zadeleyecek bir duruma sebebiyet verilmemiştir; tam tersine zedelenmiş saygınlığın yeniden tesisi amacı gütmektedir. Bu konuda Sayın Bakanımızın söylemleri ile hemfikir olmak mümkün değildir. Bunun böyle olmadığının en büyük delili kuruluşunu ve varlığını siyaset üstü heterojen yapılanmaya bağlamış sendikamızdır. Zira değişmesi imkansız sayılabilecek tüzüğün ilgili maddelerince bu durum sendikamızda söz konusu bile olamaz.

Tüm bunlara rağmen, uğradığımız kanunlara zıt uygulamalar nedeniyle, sendikamıza yapılan bir çok üyelik başvurusu Sağlık Bakanlığınca kayıt altına alınmamıştır. Hekimlerin ağırlıklı bulunduğu sendikal yapılar üye sayıları itibariyle 50 binden fazla hekimi temsil etmektedirler. Bu rakam kamuda çalışan hekimlerin 1/3’ünden fazladır. Hekim odalarını siyasi davranıyor gerekçesiyle, hekim sendikalarını da temsil edemez gerekçesiyle muhatap almamak aslında hekim örgütleriyle diyaloğu kapatmış olmanın bir tezahürüdür.

Şiddet konusunda hakim ve savcıların yasayı istememelerinden, ayrıcalığı kabul etmediklerinden ve yasayı gözetmeyerek uygulama yaptıklarından bahsedilmesi de tam bir talihsizliktir. Hakim ve savcılar kanun yapıcı ya da eleştirici değil; uygulayıcı makamlardır ve kişisel görüşlerine göre hareket etme yetkileri yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir.

uyelerimize-ve--62b5878a7d6b3BZHVETFSWM7 Gönderi Görseli

Malpraktis yasası da şiddet yasası gibi sahanın görüşleri alınmadan “Ben yaptım, oldu” mantığıyla çıkarılmıştır. Pratikteki uygulamaların nasıl tezahür edeceği bundan sonra açılacak davalarda görülecektir.

Sağlıkta Şiddet Yasası tüm şiddet olaylarını kapsamamakla birlikte hekimlerin şiddeti engellemeye yönelik önlem taleplerinden tamamen yoksundur.

Yapılacak maaş iyileştirmeleri yine döner sermaye üzerinden yapılacak olup sendikamızın üzerinde durduğu “Önce hak ettiğimiz maaş” iyileştirmesinden çok uzaktır. Gece nöbetleri, icap nöbetleri gibi bir çok mesleki zorluğu olan, eğitim aşamasında dahi başka mesleklerle kıyası kabil olmayan bir mesleğin mensuplarının maaş ve hak edişlerinin büyük bir kısmının döner sermayeden dağıtılması bu mesleğe uygulanan büyük bir adaletsizliktir. Bu şekilde verimli ve hasta sağaltımına dönük bir sağlık sistemi kurulamaz.

Aile Hekimliği sistemi konusunda, üzerinde revizyon yapılacağı söylemi dışında somut hiç bir veriye yer verilmemiş olup yine malpraktis ve şiddet yasalarında olduğu gibi sahanın görüşleri dinlenilmemiştir ve hekim camiasını mutsuz edecek bir düzenleme yapılacağı hissi uyandırmaktadır.

Aralık ayından beri değişik tarihler verilerek yapılan gerçekleştirilmemiş vaadler gibi Ağustos ayı için yapılan bu vaadlerin de, yetersiz olması bir kenara, arkasının boş çıkabileceği endişesini taşımaktayız ve hekimleri temsil eden bir sendika olarak bu vaadleri şüphe ile karşılıyoruz.

Hekimsen Sendikası olarak; kuruluş amaçlarımızın başında olan özlük haklarımızın kazanılması, sağlıkta şiddet olgusunun asgari düzeye indirilmesi, malpraktis sorununun tam olarak çözülmesi, tüm mevzuat ve sistem hatalarının düzeltilmesi gibi tüm sorunlarımızın çözüme ulaştırılması için ne gerekiyorsa yapacağımızı tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

HEKİMSEN YÖNETİM KURULU

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 21:07

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
İbrahim
İbrahim - 5 gün Önce

TABİPLER BİRLİĞİ VE ONBİNLERCE HEKİMİ TEMSİL EDEN HEKİM SENDİKALARIYLA GÖRÜŞME ZAHMETİNDE BULUNMAYAN SAĞLIK BAKANIMIZ BUNUN YERİNE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİYLE BİRARAYA GELEREK HEKİMLERİ NE KADAR CİDDİYE , ALDIĞINI, HEKİMLERİN ÇIĞLIKLARINA NASIL DUYARLI OLDUĞUNU, ONLARA NE KADAR ÖNEM VERDİĞİNİN İŞARETİDİR MAALESEF!!!!TÜM HEKİMLERİ KÜSTÜRDÜNÜZ, MAĞDUR ETTİNİZ !!!

Grev
Grev - 5 gün Önce

Greve devam ,fahrettin ya bu deveyi güdeceksin yada bu diyardan gideceksin,özel hastanelerin için kendini bu kadar küçük düşürmeye gerek varmıydı

Sağlıkçı
Sağlıkçı - 5 gün Önce

4886 sendika kanunu muhatabın kim olduğunu yasal olarak düzenlemiştir. Sizler sizin dışındakiler yokmuş gibi hareket ederseniz alacağınız cevap gayet açık. Ayrıca hekimlerimiz tüm teşkilatı temsil etmiyor edemezde. yasa gereği sayısal çoğunluk hekim dışı personelde. toplu görüşmede masanın neresinde olacağınızı düşünüyorsunuz.Kapıdan içeri bile giremezsiniz.Bir bütün olarak hareket etmediğimiz sürece tüm teşkilat kaybedecektir. Yol yakınken bu savrulmalardan vazgeçin.

vatan sever
vatan sever - 5 gün Önce

hekim sen nerede ise kendini 5. güç diyorsunuz. askerler bir zaman, daha sonra hakimler savcılar ve şimdi ise hekimler baş kaldırış yapıyorlar. hekimler bazı taleplerinde haklı olabilir ama; biz olmasak hükumet çöker , biz olmasak siz cahil halk çaresiz kalırsınız, biz olmasak sizler bir hiçsiniz demeye devam ediyor... talep doğal hakkıdır.ama kanunlar yetkili sendika harici kimseyi masada kabul etmiyorsa kabul edelim.nokta.

Realite
Realite @vatan sever - 5 gün Önce

Masada kimin oturduğu vs önemli değil
Hekim sendikaları da yanlış istekleri mevcut
Önemli olan şu , ysp arkadaşlar özellikle ciddi hastalığınız olduğu zaman aileniz veya sizin , ciddi ücret vermeden muayene olup tedavi olabiliyor musunuz
Yarın ailenizden birisine çok ciddi dirençli hastalığı olduğunda , ücretsiz devlet hastenesinde uluslarası düzeyde tedavi olabilecek misiniz
Yetkili / etkili vs kim masada olur vs nokta veya virgül onu bilmem
Ama bildiğim şu , şu an 2. basamak düzeyde hekimlere randevu alamıyorsunuz
Ysp ler çalıştıkları kurumda bile randevu alamama noktasında gelmiş ise
Orta / alt sosyo ekonomik sınıfa mhrs kapalı gişe olmuş ise
Üst 4 . Basamak düzeyinde ki akademik hekimler ( bu hekimler ne sendika ile işi oluyor ne de ayda 10 bin euro altında alıyor ) ya özelde ya yurt dışına geçişteler özel de kiler de daha çok sağlık turizmi boyutunda
Eski Türk filmlerinde ki tedavisi var ama moduna düşmemek için sendikalar vs bir kenara çekilsin
Sağlık bakanlığı şu an az çok doğruyu görmüş gibi, bakanlık çözmeye çalışsın
Şu an sorun ysp , hekim ne kadar aldığı değil
Sorun orta / alt sınıfa hizmet veren devlet hastanelerinde ki hekim sayısı ve kalitesinin büyük bir hızla azalması
Böyle devam eder ise bir kaç seneye hizmet veremeyecek noktaya gelmesi

Realite
Realite @vatan sever - 5 gün Önce

Sağlıkta sendika vs olmamalı
Bu noktaya sendikalar getirdi
Tek güç vardır o da bilgi belli branşlar vardır kvc , nakil hekimler , beyin cerrahisi , kanser hekimleri vs bunlar sadece diploma vs vermekte olmuyor
İçlerinde sadece beş te birisi çok ciddi hastaları çözebiliyor mesala
Bunlara üst düzey hekim deniyor
ÖYS de öss de ilk 500 girmiş
Anadilin den daha iyi İngilizce bilen
Yurt dışı eğitimi almış ve üzerine yıllar eğitim vermiş hekimler
Eskilerden masal üniversite hastanesinde 1-2 ay ateş vs diye takip edilen hasta , üniversite hocaları vs çare bulamaz iken
zorunlu hizmete gelen yandalcı üst düzey hekim hastayı 3-4 dakika da çözüp , tanı ve tedavisini yapabiliyor
Şimdi bu tür hekimlere ben eşit ücret vs dersen ne olur bunlar özele veya yurt dışına
Devlet te ise tedavi olan orta ve alt sınıf
Halk zarar göremeye başladı mı da
Ne sendika tanır ne de kalır

realite
realite - 5 gün Önce

Sağlık bakanlığı olarak bir hdefim var ise , tam gün yasası işleyişi ve bakanlığını hizmet sunum hedefleri için performans sistemi esastır. Şu tartışılabilir. performans sistemi nasıl daha verimli hale gelebilir , öncelikli bölümler nasıl etkin hale gelebilir. Çoğunluk her daim haklımıdr kesinlikle hayır. Eğitim araştırma hastanelerinde ve devlet hastanelerinde önemli sorunlardan birisi mesala dahili branşlarda yan dal hekimlerinin , sayı olarak çoğunlul olan branşlamamış dahili hekimlerce ezme , mücadele etme çabasıdır. Mesala akademik çok önemli yandal branşında ki hekime kendileri gibi nöbet yazılması ve ilgili branşta eşit bilgiye sahip oldukları sanısıdr.Bu da tanı ve tedavide 3. basamak hizmet yerine 1-2. basamak hizmete yol açmaktadır.7200 ek gösterge gibi hayali talepler , uzman hekimler arasında ki gelirin eşit veya yakın olması . ( mesala nakil yapana akdemik hekime 30000 tl gelir alırken uzman , kliniği bile olmayan hekim 25000 tl alması gibi gelirde eşitlik talep etmektedir.
hekim dışı sendikaların düştüğü hataya düşüp hekim ve diğer sağlık personeli arasında ki çatşmaya körük ile gitme eğilimidedir. Memruların sendikası olmaması gerekitğini hep ifade ederken. Hekimlik mesleğinin sendikalaşması , hekimlik mesleğinin etik ve saygınlığını ciddi zarar verebilir. Siyasetçi ön yargı ve uzlamama gördü ise , o yapı ile uzlaşmadan uzaklaşır ve muhattap almama yoluna gider.
sağlıkta çoğunluğun istek ve çıkarlarına göre değik, akademik ve evrensel değerler , sağlık sistteminin gerçekleri , piyasa koşulları , hayatın gerçeklerine göre hareket edilmedilidir.
Fahrettin Bey in bu toplantıda ifade ettiği ve hedefledikleri sağlık açısından çok doğru adımlar gözüküyor ( gerçekleşebilir mi onu bilemiyorum ) Sağlık bakanlığının elinde tüm sağlık çalışanları ile ilgili çok ayrıntılı datalar var ve birimler bunları sürekli inceliyor. Çözümlerde bu birimler aktif olorak söz sahibi yapılır ise ortaya çıkabilir.
Fahrettin Bey ve ekibi bu toplantıda ki söylmeleri ve hedefleri doğru ise ( basına yansıtılanlar ) doğru yoldalar , hekim veya diğer sendikıları hiç kaide almadan , gerçekleştirme yoluna gitmeleri gerekiyor .
Hekim olarak şunu net diyebilirim başta hekim sendikalrı olmak üzere sendikalrın talepleri , sağlık bakanlığının hedefleri ve sağlık siteminin realitesi ile çelişiyor maalesef

Uz dr
Uz dr - 4 gün Önce

Hekim sendikaları bir yanlış taptı kendi sışındakileri yok sayar şekilde davranışlar oldu..yönetimler herzaman geneli kapsayacak muhattap arar..şimdi bana kızabilirsiniz ama gerçek degişmez

şenol
şenol - 3 gün Önce

GREV YAPAN tüm doktorları devletten atmak gerekır.bu kadar paragöz olmayın.dınınız imanınız para olmuş.

sağlıkçı
sağlıkçı - 2 gün Önce

Sağlıkta grev olmamalı. Kaç vatandaşı mağdur ettiniz. Kimsenin kendini bu necip milletin üzerinde imtiyazlı görme hakkı yoktur. "Milletin en zekileri biziz" söyleminiz ne kadar irrite edici, hiç düşündünüz mü? Sayın Bakan sizi kaale almamakla çok isabetli davranmış. Biraz kendinize gelin. Ama sorunlar elbet çözülecektir. Bu yöndeki çabayı desteklemek lazım. Ayda bir asm, hastane kapatmakla olmaz.


SIRADAKİ HABER