Müfredata '' Sağlıkta Kalite'' Koyuldu. Peki Okulların Kalitesi ?

Müfredata '' Sağlıkta Kalite'' Koyuldu. Peki Okulların Kalitesi ?

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Dersi YÖK Sağlık Meslekleri Müfredatına Eklendi. Geçen hafta bu duyuru yapıldı. Güzel bir gelişme. Duyuru ile beraber bir çok güzel sözleri içeren cümleler kuruldu. Aşağıdan hepsini vereceğiz

Sağlık Okullarına kalite dersi geldi. Peki sağlık okulları ne kadar kaliteli ? Anadolu'nun en ucra köşelerine sağlık liseleri ve sağlık yüksek okulları açıldı. Yüzbinlerce işsiz genç yaratıldı. Mesleki deneyimlerini geliştirecek ortam hazırlanmadı. Apartmanlar üniversiteye, kamu binaları yurda dönüştürüldü. Nufusu 15 bin olan ilçeye 500 kişilik sağlık kontenjanı açıldı. Staj yapacak, hasta görecek ortamlar sunulmadı. Bom boş öğrenci yetiştirildi. 

Dahada özele inersek paramedik bölümü kurulması için hoca olarak jeoloji mühendisi, anestezi bölümü için biyologlar tercih edildi. Hangi üniversitede paramediklik hocası acil tıpçı, anestezi için anestezi uzmanı hoca var ? 

 İlçedeki sağlık meslek lisesi öğretmenlerinden ek ders karşılığı ders verilmesi istendi. Tek öğretmen hem lisede hem yüksek okulda çalıştı.

Eline enjektör almadan hemşire, doğum yaptırmadan ebeler yetişti. Özel üniversitelerde sağlık derslerine devam zorunluluğu olmadı.

Tıp alanında ise malpraktis ve aşırı kontenjan açılması kaliteyi düşürdü. Hekimler hasta bakmadan nasıl günü kurtarırım derdine düştü. Kimse acilde çalışmak istemiyor. Yeni mezun tabipler acile gitmekten çekiniyor. Hem riskli görüyor hemde kendine güvenmiyor. Bütün hekimler en az hasta gören branşları seçiyor. 

personel sağlık net

İşte sağlık okullarına artık kalite geldiğine dair yazı;

Sağlık hizmetlerinin temel hedefi, toplumun sağlık düzeyini yükseltmek ve topluma daha kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır. Sağlık çalışanlarının bu hedefi gerçekleştirebilmeleri için ileri düzeyde mesleki bilginin yanında, sağlıkta kalite kavramları ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olması gereklidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarına, asli görevlerinin bir parçası olarak kalite bilinci ve inancını sağlayacak düzeyde eğitim verilmesi önem arz etmektedir.

Ülkemizde, 2003 yılında hayatımızın temel yapısı olan sağlık konusunda köklü bir değişim gerçekleştirmek amacıyla “Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)” hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan bu program ile sağlık sektöründe çözümlenememiş, çözülmedikçe büyümüş bu nedenle de asla değiştirilemez olarak algılanan sorunlara yeni bir bakış açısıyla çözüm bulmak amaçlanmış ve bilindiği üzere bu dönüşüm programı sağlık sektörünü bütün boyutları ile ele almak üzere toplam 8 bileşende oluşturulmuştur. Bu 8 bileşenden biri ise “Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” dur.

Bu bileşen ile sağlık sektöründe hizmetin kabul edilebilirliğinin ve standardının çok önemli önemli olduğu, hizmet sunum süreci ve elde edilen çıktıların değerlendirildiği bir kalite sisteminin kurulması gerekliliği gündeme gelmiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde Bakanlığımız nitelikli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için kalite ve akreditasyon çalışmalarını başlatmıştır.

Sağlıkta kalite çalışmaları kapsamında şu ana kadar hastaneler, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, diyaliz hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve 112 acil sağlık hizmetlerine yönelik kalite standartları geliştirilmiş, ayaktan sağlık hizmetleri ile aile sağlığı merkezlerine yönelik standart geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

 Geliştirilen standartlar ile;

Sağlık kuruluşunda tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması ve kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesi sağlanarak kalite kültürü oluşturulmuştur.
Sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakılarak hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmaları hedeflenmiştir.
Sağlık kuruluşunda verilen tüm tıbbi hizmetler kapsamında olan hasta bakımı, ilaç yönetimi, ameliyathaneler, yoğun bakımlar, görüntüleme hizmetleri, acil servisler, laboratuvarlar tarafından sunulan hizmetlerin kalite hedefleri doğrultusunda verilmesi amaçlanmıştır.
Tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapı oluşturulmuş, belirlenen süreçlere yönelik performans izlenerek ve değerlendirilerek kalitenin sürekli iyileştirilmesi sağlanmıştır.
Sağlıkta kalitenin öneminin işbaşında değil öğrenci iken sıralarda öğrenilmesi gerekliliğini gündemine alan Bakanlığımız bu kapsamda hazırlık çalışmalarını tamamlamış ve “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Dersi”nin müfredata eklenmesi talebini Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bildirmiştir. YÖK, 10.07.2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda çekirdek eğitim programlarında değerlendirilmek üzere söz konusu programın sağlık meslekleri eğitim müfredatına eklenmesine ilişkin tavsiye kararının üniversitelere gönderilmesini uygun görmüştür. Program, T.C. Üniversitelerarası Kurul (UAK) Başkanlığınca Yayınlanan Sağlık Bilimleri Temel Alanları’nı kapsamaktadır. İlgili bağlantı adresi aşağıda yer almaktadır.

//www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo10_2016E_311215.pdf

İyiden mükemmele gidişi ilke edinen ve sağlıkta kaliteyi uluslararası düzeye taşıyan uygulamalar gerçekleştiren Bakanlığımız bu çalışma ile kalitenin daha sağlam temeller üzerine oturmasını ve kurumsallaşmasını sağlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2019, 13:22

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 13 ay Önce

MÜREDATLARIMIZ O KADAR ZENGİNDİR Kİ,DADINDAN YENMEZ:)))))) SAYGILARIMLA.

Misafir
Misafir - 13 ay Önce

Sağlık bakanlığı kalitesi yazı işleri 'nden başka bir şey degildir

Hasan
Hasan - 13 ay Önce

Etik dersinde müfredata eklensin

SIRADAKİ HABER