Toplu Sözleşeme Taleplerinden Beklentiler-5 Yasa, Yönetmelik ve Genelgelerin uygulanması

Toplu Sözleşeme Taleplerinden Beklentiler-5 Yasa, Yönetmelik ve Genelgelerin uygulanması

Yasa, yönetmelik ve genelgeler bilindiği üzere Kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanmak üzere yayımlanır. Ancak sağlıkta uygulamaya geçmeyen, görmezden gelinen yasa, yönetmelik ve genelgeler vardır. Biz uygulanmayan yasa,yönetmelik ve genelgeleri kısa başlıklar halinde sıralarsak;

  • Görevde yükselme sınavı mevzuatta yer almasına rağmen,  yapılmamakta ve yönetici atamalarında uygulanmamaktadır
  • Geçici görevlendirme süreleri mevzuatta ve resmi yazıya rağmengeçici  görevlendirme sürelerinde ve kurallar dahilinde yapılmamaktadır. İl-ilçe sağlık müdürlüü ve başka kurumlara yapılan geçici görevlendirmeler 1 yıllık olabilmekte ve her yıl mütemadiyen uzatılmaktadır.
  • Alan dışı çalıştırılmaması resmi yazısına rağmen başta il sağlık müdürlüklerinde olmak üzere hukuk büro, mutemetlik, personel özlük, disiplin, sicil vb alannlarda görevlendirmelerin devam etmesi
  • Resmi Gazetede yayınlan Uzman ebe ve hemşire kadrosunun özlük hakları verilmemektedir.
  • Resmi Gazate yayımlanan hemşirelik yönetmeliğine rağmen servis sorumluları uzman ebe ve hemşirelerden yapılmamaktadır
  • Resmi Gazete yer almasına rağmen servis sorumluları uzmanlığını ebelik ve hemşirelik lisans mezunları arasından yapılmamaktadır. Lisans alanı farklı olan, önlisans yada lise mezunları lisansı ebelik ve hemşirelik olanların olduğu kurumlarda servis sorumlusu olarak atanabilmektedir.
  •  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde net olarak beşirtilmesine rağmen servis sorumlularına nöbet yazılmaktadır.
  • Mümkün mertebe nöbetsiz çalışılacak birimlerde 25 yıl ve üzeri çalışan personelin değerlendirilmesi yazısına rağmen her geçen gün 25 yıl ve üzeri personelden  nöbet hizmetini aksatmaması beklenirken daha 10 yılını tamamlamış persone enfeksiyon, kalite, eğitim, servis sorumlusu, koordinatör, sağlık abkım hizmetleri birim sorumlusu v.b hizmetler adı altında nöbetsiz birimlerde görevledirilmektedir.

Yukarıda tüm yazılanlar uygulanmamakta ve personelin tüm kuralları bilmesi ve uygulaması beklenmektedir. Sağlık persoenelide yöneticilerinin ve sendika temsilcileri aracılıgı ile yayınalanmış olanyürülükte aolan yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasının sağlanmasını beklemektedir. Toplu sözleşme görüşmelerinde bu konular gündeme gelse ve çözüme bağlansa. Hiç bir yasa ve yöetmelikte olmayan, yasal olarak sorumluluk ve yetkilerinin belli olmadığı sağlık bakım hizmetleri birim sorumlusu, koordinatör, gündüz süpervizörü v.b adlar altında yapılan görevlendirmelerin sona erdirilmesi konusında mutabakata varsa güzel olmaz. O zama personelin,hak, hukuk ve liayakata olan inacı artmaz mı?

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 18:57

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
HEMŞİRE
HEMŞİRE - 12 ay Önce

çok güzel anlatıyorsunuz ama ger gün durum daha da kötüye gidiyor heryerde herşey torpille oluyor biz acillerde yoğunluktan mahvolduk hergün 2000 hastaya bakmaktan pert oluyoruz sağlık sistemi çok kötü hergün aynı hastalar acile geliyor ve hiç bir engel yok

sağlık memuru
sağlık memuru - 12 ay Önce

yukarıdaki yazıya bakıldığında sağlığın başı boş olduğu genelge ve yönetmeliklerle değil yöneticelin kendi keyfiyatlarına göre yönetildiği açıkça ortada olduğu bakanlığında işine geldiği izlenimi oltaya çıktığı görülmektedir

SELİMCAN
SELİMCAN - 12 ay Önce

SANIRIM TOPLU SÖZLEŞMEDE BU SORUNLARIN ÇOĞU GİDERİLİR:)))))) SAYGILARIMLA.

MEHMET 02
MEHMET 02 - 12 ay Önce

ON DÖRT YIL OLDU
2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." ………On dört yıl oldu bir gelişme yok

YHS
YHS - 12 ay Önce

yhs kalkacak mı bekleyip göreceğiz

SIRADAKİ HABER