Sözleşmeli Yöneticilik Sisteminde; Görevde Yükselme Sınavı Uygulanmalıdır

Sözleşmeli Yöneticilik Sisteminde; Görevde Yükselme Sınavı Uygulanmalıdır

Son zamanlara da gün geçmiyor ki yerel basında, ulusal basında yada sosyal medyada sağlıkta yönetici atamaları ile ilgili bir haber yer almasın. Hastanelerde temizlik, kantinlerde yüksek fiyat ile ilgili satış haberleri, nöbet çizelgelerinde usulsüzlük, yemek ve yemekhane şikayetleri, otomasyon sisteminde yaşanan aksaklıklar, elektrik kesintileri, arızalı lavobolar, arızalı cihazlar, ambulans yangınları, sendikal baskı , yönerge ve iç tamimlere uygunsuzluk v.b haberleri, paylaşımları  yer almasın.  Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK sözleşmeli yöneticilik dönemine geçmiştir. Hiçbir bilgi, beceri sınavına tabi tutulmadan, sözleşmeli idareci ataması Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında, Görevde Yükselme Yönetmeliğini, fiilen uygulanmaz hale getirirken çalışanların liyakata olan inancını da bitirmiştir. Ataması yapılan sözleşmeli yöneticilerin bazılarının devlet memuru bile olmaması, sağlıkla uzaktan yakından ilgi ve alakası olmayan, işlerle meşgul olan insanların olması da yaşanan hutursuzluğa başka bir boyut katmıştır.

663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, yönetici atamalarında, objektif kriterler dikkate alınmadan, sübjektif yapılan yönetici sözleşmeleri, idarede zaafiyet ve sağlık çalışanları arasında motivasyon eksikliğine, iş barışının bozulmasına  sebep olmuştur.

Bakanlık, sözleşmeli yöneticilere karne kriterleri getirmiş, objektif değerlendirmeler yapılacağını belirtmiştir  karne verimlilik kriterleri  belirlenmiştir. Ancak karne verimlilik kriterleri sahada çalışan personele mobbing uygulaması olarak dönmeye başlamıştır. Çünkü yöneticinin zihniyeti söyleyeyim talimat vereyim yapılsın ben taşın altına elimi koymayayım tarzına geçmiştir. Çok basit olarak açıklamak gerekirse süreç yönetiminin gerçekleşebilmesi, birim içindeki sorunların çözülmesi için yapılması istenen  toplantılar bile denetim öncesinde imza almak şeklinde yapılır hale gelmiş, ne tespit edilen bir sorun nede çözümüne rastlamanın mümkün olmadığı formatı imza almak olan, imza atmak istemeyen personele mobbing uygulanan bir parametre halini almıştır.

Sözleşmeli yönetici atamaları ile birlikte başta sağlık müdürlükleri olmak üzere yönerge, genelge ve iç tamimler göz ardı edilmektedir. Göz ardı edilen ve personelin huzursuzluğuna sebep olan denetim mekanizması olan il sağlık müdürlüklerinin de uygulamadığı yönerge, genelge, yönetmelik ve iç tamimler olunca söylenecek fazlada bir söz kalmıyor gibi;

 • Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede Değişiklik yapılmasına dair yönergede bir ilde kategorisine göre kurulabilecek birim sayısı belli iken müdürlükler bu konuda düzenlemeye gitmemişlerdir.Hala kategorisine göre belirlenenden daha fazla birimi olan müdürlükler mevcut. Ancak başkan, başkan yardımcılıkları hemen kuruldu.
 • Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede Değişiklik yapılmasına dair yönergede birim sorumluları uzman yada şube müdürü olabilir denilmesine rağmen buna da maalesef uyulmadığı görülmektedir.
 • Hastanelerde 25 yıl ve üzeri sağlık çalışanın nöbetten çıkarılması yerine daha hastanede yeni çalışmaya başlayan, mesleğinin baharında çalışan personel eğitim hemşireliğinde, kalite biriminde, iletişim biriminde veya benzeri nöbet tutulmayan bölümde görevlendirilmektedir.
 • Doku ve organ nakli koordinatörü yoğun bakım çalışması olması şartına rağmen bu şart taşımayan personelden görevlendirilebilmektedir.
 • Servis sorumlu hemşireleri yönetmeliğe rağmen uzman hemşirelerden görevlendirilmediği gibi lisans hemşirelik mezunları arasından da görevlendirilmemektedir.
 • Servis sorumlusu nöbet tutamaz raporuna rağmen süpervizör veya benzer görevlendirmeler ile nöbet yazılabilmektedir.
 • Hiç bir yasa, yönetmelik, yönerge, iç tamim ve genelgede olmamasına rağmen, süpervizör, koordinatör, sağlık bakım hizmetleri birim sorumlusu gibi adlar adında görevlendirmeler yapılmaktadır.
 • Yine yönetmelikte gözetmen hemşirenin çalışacağı zaman dilimi belli iken, mesai saatlerinde çalıştırılması, nöbet parası verilmesi nasıl açıklanabilir.
 • Hastanelerde sertifikalı enfeksiyon kontrol hemşiresi sahada çalıştırılırken, sertifikası olmayan personelin enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görevlendirilmesini neden sertifikalı personel yönetmeliğine aykırı olarak yapılır.
 • Yoğun bakımların seviyelendirme kriteri başta olmak üzere yoğun bakımlarda çalışan personelin sertifikalı olması gerekmektedir. Yoğun bakım Sertifikalı eğitim yönetmeliğinde ebeler (yenidoğan hariç) sertifika programına katılamamaktadır. Hala neden ebeler yoğun bakımda görevlendirilmeye devam etmektedir.
 • Son olarak bakanlığın yeni yayınlamış olduğu ve İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinde yürütülmesi, gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla yeni teşkilat yapısına uygun olarak sorumluların görevlendirilmesi ihtiyacı oluşmuştur. Buna göre; İl Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimlerinde Uzmanı/Sorumlu görevlendirilmelerinin standartlarını belirlemiştir. Bakalım kaç il  belirlenen standartlarda görevlendirme yapacak. Taşınır Kayıt Yetkililiği görevi yapmamış personellin görevlendirildiğine şahit olunacagı kesi gibi. 
 • Sürekli işcilerin alanları dışında görevlendirlmesi personel arasında huzursuzluğa neden olmuştur. Aynı zamanda personel ihtiyacını açıga çıkarmıştır.
 • Sözleşmeli yöneticiler sahadan uzaklaşmış, odalarından ve yanlarına gelen personel aracılığı ile çalışanları yönetmeye başlamış, çalışanlar arasında adaletsiz bir iş dağılımının oluşmasına sebep olmuştur.Sahada birimlerde olan sözlşemeli yönetici yok denecek kadar azalmıştır.
 • Sağlık Bakanlığının yatırımları kendi başarıları iöim gibi sosyal medyadan paylaşılır, haber yapılır olmuş, ancak hasta, hasta yakını ve sağlık personeline yönelik hiçbir faaliyete katılınmamıştır. Küçük bir i 9 kategorisindeki ilde bile başkan, başkan yardımcıları personel tarafından tanınmamaktadır. sözleşmeli yöneticiler bazen kendi kurumlarında dahi tanınmamaktadır.
 • Bir hastanede kaç eğitim hemşiresi olmalıdır? Eğitim hemşireleri 25 yıl ve üzeri çalışması olan personel arasından değerlendirilemez mi?
 • Hastanelerde hasta, hasta yakını ve personele verilen yemeğin teknik şartnamede bilirtilen şekilde verildiğini denetleyen, yada şartnameyi bilen kaç sözleşmeli yönetici var. 
 • Sözleşmeli yöneticilik sistemi ile atanan sözleşmeli yöneticilerin satın alma süreçlerine dahil olmamları. Özellikle dogrudan temin alımlarında satın alma birimi çalışanlarının ve sözleşmeli yönetcilerin hiç bir yerde imzasının olmaması ve piyasa fiayat araştırmasının sahada çalışan, bambaşka görevleri olan personele yaptırılıyor olması çalışan personeli sorumluluk almayan isözleşmeli yöneticiler konusunda huzursuz etmektedir. Yönetici sorumluluk almıyor ise ben niye alayım tarzında yaklaşımların personelin arasında da yayılmasına sebep olmaktadır.
 • Yemek hizmetleri ile ilgili verilen dilekçelerde gerekli incelemenin tam olarak yapılmaması, yemek gramajlarının kontrol edilmemesi,şartnamenin bilinmemesi, şartnameye uygyunluğun denetlenmemesi, yemek için depoya giren malzemenin ilgili müdür ve yardımcısı tarafından denetlenmemesi yemek hizmetlrinin gündemden düşmemesine sebep olmaktadır.

Emekliliğim geldi olursa olur, olmaz ise giderim tarzı düşünen sözleşmeli yöneticiler ile  sürekli iyileştirme isteyen bir süreç yönetimi beklemek mümkün olmuyor. Tabi bu kadar bariz olarak uygulanmayan yönetmelik, yönerge, iç tamim ve genelge olunca çalışanda hiç bir işin hak ile yapıldıgına inanmıyor, Adamına göre muamele düşüncesi iş barışına ve  personelin motivasyonuna olumsuz olarak yansımaktadır. 

Sanırım çok bariz bir şekilde olan yönetmelik, yönerge, genelge ve iç tamimlere uyulmamasını sebebi liyakatin olmayışıdır. Personel arasında huzurun ve adalet duygusunun yeniden başlaması için Devlet Memurları Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin hükümleri, istisnasız tüm yönetici seçimlerinde uygulanmalıdır.. Açık, objektif ve güvenilir bir görevde yükselme sınavı yapılması durumunda çalışanlar rahatlayacak, hem emanet ehline teslim edildiğinden, hizmet alanlar daha kaliteli sağlık hizmeti alacak, hem de kendini geliştirmek ve mesleğinde en üst seviyeye gelmek isteyen çalışanların önü açılmış olacak ve onların kendini geliştirme yolundaki çabaları, hizmetin kalitesine yansıyacaktır. Sınavda başarılı olanlar arasında sözleşmeli yöneticilik sistemi karne parametreleri ile birlikte gerçekleştirilirse sanırım sağlık sektöründe iyileştirmelerin arttığı bir süreç yönetimi dönemine girilebilir.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019, 21:51

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yazık ya
Yazık ya - 7 ay Önce

Ne sınavı kardeşim sözleşmeli toptan kalkmalı.Sizlerde ortamı ısıtmayın.Şu andaki sözleşmeliler varken sıradan birinin böyle bir sınavı kazanacağınımı düşünüyorsunuz.

sözleşmeli yöneticiler sizin gibi sıradan değil
sözleşmeli yöneticiler sizin gibi sıradan değil @Yazık ya - 3 ay Önce

onlar seçilmiş kriterli insanlar

BURADA YAZILANLARI SANIRSIN OKURLAR?
BURADA YAZILANLARI SANIRSIN OKURLAR? @Yazık ya - 4 ay Önce

NE FANTEZİLER NE FANTEZİLER

GİDİN İŞİĞİZE BAKIN

Eda
Eda @Yazık ya - 6 ay Önce

Sayın Doğan sen yine müdür oldun Ben müdür olmadan aynı durumdayım

BEN DAHA ÇOK GÜLDÜM
BEN DAHA ÇOK GÜLDÜM @Yazık ya - 7 ay Önce

EGO BU OLSA GEREK , DOĞAN BEYİN YAZDIĞINA BEN DAHA ÇOK GÜLDÜM. BEN XXL GELİYORUM DEMEK NE DEMEK .....

eski
eski @Yazık ya - 7 ay Önce

Sorun çok basit ve bence cevabı da basit aslında. Kendi koydukları kurallara uysalar illerde il sağlık müdürü, hastanelerde yönetici kalmaz. 663 sayılı KHK karne ve kağıt üzerinde liyakat sistemini öncelemiştir aslında ama karne kriterleri mevcut kişileri orada tutmak için sürekli değiştirildi, zamanında yayınlanmadı sonrasında anlamını yitirdi. 2 kasım 2012 den sonra yaklaşık 2014 başına kadar bir toparlanma evresine girildi bence ama siyasi ve sendikal baskılar sonucunda işler iyice sarpa sardı. Genel sekreterlikten il sağlık müdürlüğüne geçişlerde çevrilen entrikalar, görevde kalmak için yaşanan süreçte ilçe başkanları, il başkanları ve sendikaların çok öne çıkması....Bugün gelinen noktada bu sistemin revizyonlarla düzelme imkanı kalmamıştır, rasyonel bir çözüm modeli geliştirilme ve yöneticilerin temel gayesinin hasta ve hastanelerin özgürce ilerlemesi olmalıdır. Konsolide il bütçesi, il muhasebe yetkilisinin her şeye karar vermesi ve ildeki bütün hastanelerin aynı ödeme gün süresinde tutulmaya çalışılması gibi saçmalıklardan vaz geçilip yapabilenin devam ettiği yapamayanın gittiği bir sistem getirilmelidir.

Doğan
Doğan @Yazık ya - 7 ay Önce

Yazıya çok güldüm ya... Ben Görevde yükselme sınavıyla yönetici oldum. Bana " sen bi kenara çekil bize xxxl büyüksün, fazla biliyorsun. Bize her dediğimiz yapacak kişi(?) lazım" denildi. Çektiler kenara ARAŞTIRMACI oldum.

SELİMCAN
SELİMCAN - 7 ay Önce

NE YAPARSANIZ YAPIN BU SIKINTILAR GİDERİLEMEZ. YA HASTANE YÖNETİMİNDEN ANLAYAN PROFESYONEL YÖNETİCİLERLE ÇALIŞACAKSINIZ VEYA HASTANELERİ ÖZELLEŞTİRECEKSİNİZ. BUNUN BAŞKA DA ÇÖZÜMÜ YOKTUR.MEVCUT DÜZENDE HASTANELERİN YÖNETİMİNE SENDİKA BASKISINI,SİYASET BASKISINI ENGELLEYEMEZSİNİZ. DEVLET ÖZELLEŞTİRİP,SADECE DENETİM GÖREVİNDE BULUNMALIDIR.SAYGILARIMLA.

ali veli
ali veli @SELİMCAN - 7 ay Önce

Liyakat sistemini başımızın tacı yaparsak sorun kalmaz. sağlığınız için Maydanoz yemeyi ihmal etmeyin SAYGILARIMLA

draje
draje @SELİMCAN - 7 ay Önce

selimcan özelleşince ne değişecek ?

BAYBURT
BAYBURT @SELİMCAN - 7 ay Önce

Koltuklarından ve maaşlarından olmamak için hertürlü illegal işe giren yöneticiler , koltuklarından olunca inşAllah insan içine çıkabilirler. Yazıklar olsun

Adalet
Adalet - 7 ay Önce

Ayakçılar ve ayakçılardan itibar gören adamlar var oldukça asla sınavla yönetici olunmaz bu ülkede. Siyasilere El pençe adamlar dururken kim ne yapsın liyakatli adamı

Muazzez Abla
Muazzez Abla - 7 ay Önce

Yükselme sınavı açılınca da onlar yükselecek en azından 2 yılda bir değisiyor.Bu liyakatsizlik kalıcı mı olsun istiyorsunuz?

recep şen
recep şen - 7 ay Önce

sağlık bakanlığı personeli olmayıp sözleşmeli yönetici olanlar tam bir fiyasko
sağlıktan,sağlık personelinin dilinden anlamayanlar başımıza geçmiş ego tatmini yapıp personelin motivasyonunu berbat ettiler
hepimiz moralsizis liyakat hak getire

Doğru Söyler.
Doğru Söyler. @recep şen - 7 ay Önce

Yüzde yüz doğru tespit..Torpilli adam atıyor sun bari suyunu çıkarma, Sağlık Bakanlığında adam mı kalmadı..Bir sürü değerli insanı kenara atıp, siyasetin yakalarını doldurdular..

SAĞLIKÇI
SAĞLIKÇI - 7 ay Önce

Sağlıkçıların masa başı çalşmasına son verilmeli.

ss
ss - 7 ay Önce

sınavla kadro alanlar hiçbir şeyi umursamıyor Kaldı ki ne kadar hakkıyla aldılar
Mülakat listeleri 9-10 kez değiştirildi hak eden değil hak etmeyenler aldı

ADALET ABİDESİ BAŞKAN HARİKA UYGULAMALARA İMZA ATIYOR.
ADALET ABİDESİ BAŞKAN HARİKA UYGULAMALARA İMZA ATIYOR. @ss - 7 ay Önce

SEVGİLİ KARDEŞİM ÖYLE OLMASA SENDİKALIYLA HARRANLININ FARKI NASIL ORTAYA ÇIKARKİ.ZALİMİN ZULMÜ SÜRSÜN MAZLUMUNDA ALLAHI VAR ALLAH BÜYÜK.TATLI TATLI YESİNLER BAKALIM.

2351 KİŞİ SINAV KAZANDI ATAN MADI.
2351 KİŞİ SINAV KAZANDI ATAN MADI. - 7 ay Önce

KIZILAYDAN GEÇEN İŞÇİMİYDİLER MEMURMU BELLİ OLMAYAN ÇALIŞANLAR BİR GECEDE VHKİ OLURKEN.2351 VHK SINAVLA KAZANMIŞ OLDUĞU KADROLARINI ALAMADI.BUNUNDA RAHATSIZLIĞI HAT SAFADA OLMAKLA BERABER.SAĞLIK PERSONELLERİ İDARİ BİRİMLERDE BÜROLARDA İŞÇİLER YİNE AYNI ŞEKİLDE BÜROLARDA ÇALIŞIYOR ODA YETMEZ GİBİ MEMURLARA MOBİNG UYGULUYOR.

esra ek
esra ek @2351 KİŞİ SINAV KAZANDI ATAN MADI. - 7 ay Önce

sınavsız kadroya geçen taşewronlar bile hızla ünvan değiştiriyorlar...yakında temizliği memurlar yapacak


SIRADAKİ HABER