Sarf Depo Biriminde Görevlendirilen Sağlık Personeli Neden Her Gün Artıyor

Sarf Depo Biriminde Görevlendirilen Sağlık Personeli Neden Her Gün Artıyor

Devlet memurları, taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirildiklerinde, aylık maaşları bir miktarda da olsa artmaktadır.

Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usuller Taşınır Mal Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.
 

Yönetmeliğe göre;
 

**Taşınır kayıt yetkilisi: Taşımdan teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade etmektedir.
 

**Taşınır kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade etmektedir.
 

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilme
 

Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilebiliyor. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi görevlendirilebiliyor.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olmanın maaşa etkisi
 

Kamu kurum ve kuruluşlarında Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilenlerin aylık net maaşları bir miktar artabilmektedir.

Ek Ödemeye Yansıyan

Ancak sağlık sektöründe durum biraz farklılaşmakta, Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında yer alan sağlık personeli Taşınır Kayır yetkilisi olarak görevlendirildiğinde Ek ödemeden aldığı fark 3. Basamak yoğun bakımda çalışan personel ile eşdeğere yakın olmaktadır.

Bu durum son zamanlarda özellikle Tıbbi Sarf biriminde Taşınır Kayıt Görevlisi olarak görevlendirilen ebe- hemşire sağlık memuru sayısında bir artışa ve personel arasında huzursuzluğa sebep olmaktadır.

Pandemi nedeni ile sahada personelin iş yükünün artığı motivasyonun azaldığı ihalelerin hastane ve il sağlık müdürlükleri tarafından değil de DMO (Devlet Malzeme Ofisi) tarafından yapıldığı bir dönemde Tıbbi Sarf Biriminde Taşınır Kayıt Yetkilisi olarak Görevlendirilen Sağlık Personeli Sayısı neden artmaktadır.

Nöbetsiz birim olması ve 3. Basamak bir yoğun bakımda çalışan (rakam hastanenin dağıttığı orana göre aylık 2000 liraya kadar yükselebilmektedir) personel kadar ek ödeme (rakam hastanenin dağıttığı orana göre aylık 2000 liraya kadar yükselebilmektedir) almak olabilir mi?

Aklımıza gelen bazı sorular;

 • Tıbbi Sarf Birimlerinde Nöbet tutulmalı mı?Tutulmuyorsa bu kadar kişi neden görevlendirilmektedir?
 • Taşınır Kontrol Yetkilisi Var iken, Taşınır Kayıt Yetklilisinin sorumlusu Taşınır Kayır Yetkilisi olur mu
 • Tıbbi Sarf birimi için, Kaç yatağa bir Taşınır Kayıt Yetkilisi görevlendirilmelidir?
 • Hasta bazlı tıbbi sarf malzeme çıkışı yapılmıyor ise Kaç Taşınır Kayıt yetkilisi olmalıdır?
 • Ortez ve Protez Depo da Kaç Taşınır Kayıt yetkilisi olmalıdır?
 • Eczanede kaç Taşınır Kayıt Yetkilisi olmalıdır?
 • Tüm hastane genelinde kaç Taşınır Kayıt Yetkilisi olmalıdır?
 • Bu kadar Taşınır Kayıt yetkilisine rağmen Stok Gün sayısı neden bakanlığın belirtiğinden fazladır?
 • Depolarda miadı geçmiş malzeme bulunmakta mıdır?
 • İç depoların kontrolü ve hasta üzerine düşüşler kontrol edilmekte midir?
 • Taşınır Kayıt Yetkilisi olarak görevlendirilme kriteri nedir?

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 23:26

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER