Özel Hastane Denetimleri yapılıyor mu?

Özel Hastane Denetimleri yapılıyor mu?
Her zaman yazdığımız ve söylediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı ve yasa koruyucular yasaları koyar ve uygulanması için bağlı kuruluşları yetkilendirmedir. Burada en önemli görev yetkilendirilen kurumun görevlerini tam olarak yapıp yapmamasıdır. Daha öncede buradan belirttiğimiz gibi il Sağlık Müdürlüklerinin görevi Sağlık Bakanlığı tarafından ve yasa koruyucu tarafından yayınlanan yasa, yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasını sağlamaktır.
Sağlık Bakanlığı tarafından, 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Özel Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönergesi ile özel hastanelerin denetim esaslarını belirlenmiştir.Denetimler için il sağlık müdürlüklerinde birimler kurulmsı gerekmektedir..Denetleyiciler, sağlık kurum ve kuruluşlarının olağan ve olağandışı denetimlerini yapacak, ayrıca denetim sonunda yönergede belirlenen formların düzenlenmesi planlanıştır.Yönergeye göre, ruhsata esas denetim, hizmete esas denetim, seviyelendirme ve tescil denetimi olmak üzere amacına göre 3 türlü denetim yapılır.
Bu Yönergede yer alan esasa göre,Ruhsata esas denetimler, seviyelendirme ve tescil denetimi dışındaki denetimler, önceden bildirilmemelidir..
Ruhsata esas denetimde, Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmalıdır.
Hizmete esas denetimde, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet sunumlarının Bakanlık mevzuat ve düzenlemelerine uygunluğu değerlendirilmelidir.
Seviyelendirme ve tescil denetimi ise özellikli birimlerin seviyelendirme ve tescil sürecinde yerinde yapılacak.
Olağan denetimler, ruhsata esas, hizmete esas ve seviyelendirme-tescil denetimlerinin belirlenen sürelerde yapıldığı rutin denetimler olacak.
Olağandışı denetim ise ihbara, şikayete binaen veya resen yapılacak. Bu denetimler, ihbar ve şikayetin il sağlık müdürlüğü kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde tamamlanacak.
Süre sonu denetimi, olağan ve olağandışı denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için verilen süre bitiminde yapılacak. Süre sonu denetiminde sadece uygunsuzluğun giderilip giderilmediğine yönelik denetim yapılacak ve denetim tutanağında bu belirtilmelidir..
İhbar ve şikayet üzerine yapılan olağandışı denetimler de sağlık kuruluşları açısından ansızın olmalıdır..
Peki bu denetimler yönergedeki usul ve esaslar doğrultusunda yapılmakta mıdır? 
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 18:49

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
ne yapılması
ne yapılması - 6 ay Önce

her bir hastane siyaseti arkasına almış ne denetiminden bahsediyoruz

SELİMCAN
SELİMCAN - 6 ay Önce

DENETİME GEREK YOK,ÖZEL HASTANELER NASIL OLSA MISMIL:)))))) SAYGILARIMLA.

hemşire
hemşire - 3 ay Önce

özel hastanelerde teknikerlere hemşirelik yaptırılıyor halk sağlığı riske atılıyor lütfen denetimler artırılsın

SIRADAKİ HABER