Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberine Uyuluyor Mu?

Saplıkta şiddet. Bitmeyen bir yara.Hemen her gün ulusal yada yerel basına yansıyan bir olay. Sağlık Bakanlığının çalışan güvenliğinin sağlanması ile ilgili çalışmaları yeni değil. 2009 yılında bu konu ile ilgili olarak ilk 29.04.2009 tarihli mülga “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve 06.04.2011 tarihli ve 28277 sayılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış. Gereğini yapmayanların sorgulanması gerekmiyor mu artık.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberine Uyuluyor Mu?

Sağlık Bakanlıgı tarafından hazırlanan ve hali hazırda Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığının WEB sayfasında Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi yer almaktadır.

Bu rehberde yer alanların kaçı uygulamada var diye insan kendini sormaktan alamıyor. Tüm rehberi burada değerlendirmek mümkün olmasa da bazı paramereleri sorgulayalım.

  • .Çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin (ÇHGB) çalışanların kolay ulaşabileceği, müstakil birimler olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır. ♦ Birim tüm sağlık personelinin kolay ulaşılabileceği bir alanda olmalıdır. ♦ Fiziki yeterliliği bulunan hastanelerde birim müstakil olmalıdır.

Rehber de yer alan bu hükme rağmen Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimlerinin yerini dahi bilmeyen yöneticiler, hatta böyle bir alanın olmadıgı hastaneler var mıdır?

  • Sağlık kuruluşlarında çalışanların iş-yaşam kalitesinin ve motivasyon düzeylerinin yüksek olması sağlık hizmeti sunumunda verimliliğin artırılması açısından önemlidir. Çalışanların memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar tüm sağlık tesislerinde başlatılmış olup, hastane idaresi tarafından koordine edilen çalışan motivasyonu sürecinde çalışan hakları ve güvenliği birimleri aktif katılım sağlamalıdır. 

Kaç hastanede Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimlerinin'de içinde yer aldığı motivasyon programları yapılmıştır.

  • Çalışan hakları ve güvenliği birimleri mobbing konusunda görev almalıdır. ♦ Tüm personele mobbing konusunda eğitim verilmelidir. 

Kaç hastanede çalışanlara Mobbing eğitimi verilmiştir. Personele selam vermemek, kapıları kapatıp oturmak, personel ile birlikte yemek yememek için odalarına yemek istemek, personele bağımak, mobbing midir?Sürekli personelin yerini değiştirmek, yüksek lisans mezunun amiri olarak lise mezunu atamak, yönetmeliklere aykırı görevlendirmeler, mobbing midir?

♦ Şiddetin en fazla yaşandığı alanlar belirlenerek sesli ve/ veya görüntülü güvenlik kamera kaydı alınmalıdır. 

Kaç hastanede bu konuda bir çalışma yapılmış ve ses kaydı alan kamera konularak duyurulmuştur.

♦ Hastane web sayfalarında çalışan hakları ve güvenliğine yönelik içerik hazırlanmalıdır.

Kaç hastanenin WEB sayfasında bu yönde bir çalışma var? Bakanlık yada Bakanlık adına illerde yetkili sağlık müdürlükleri çok caba sarf etmeden bakabilirler.

♦ Şiddet olayının Beyaz Kod sistemine girişi yapılırken şiddet nedeni doğru belirlenmeli, buna göre girişi sağlanmalıdır. ♦ Çalışan hakları ve güvenliği birimi her Beyaz Kod vakasını değerlendirmeli ve nedeni konusunda çalışma yapmalıdır. Şiddetin nedeni saptanarak bertaraf edilmesi yönünde hastane yönetimine rapor sunulmalıdır.

Bu konuda kök neden analizi yapan ve Düzenleyici önleyici Faliyet yapan kaç kurum vardır.

Son bir yıl içerisinde birden fazla şiddete uğrayan çalışanlar tespit edilmelidir. ♦ Beyaz Kod şiddet bildirimleri incelenmeli ve olayların kök nedeni ortaya konmalıdır. ♦ Şiddet olayının nedenleri personelden kaynaklanan ve personelden kaynaklanmayan olarak tasnif edilmelidir. Personelin tutum ve davranışlarından kaynaklanan bildirimler için personele yönelik eğitim ve talimatlar belirlenmelidir. Personelden kaynaklanmayan bildirimler için kuruma özgü tedbirler (Güvenlik önlemi, personel eksikliğinin giderilmesi, teknik ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi vb.) alınmalıdır.

Bu konuda çalışma yapan kaç kurum var acaba.

  •  Şiddet gören personel ya da yakını hastane idaresince ziyaret edilmelidir. ♦ Şiddet gören sağlık çalışanını ziyaret edecek olan hastane yöneticileri önceden belirlenmelidir.

Ziyaret edilmesinden vazgeçtik, arayıp soran var mı acaba? Sahi belirlenmiş midir ziyaret edicek olan kişiler? Belirlendi ve ziyaret etmedi ie görevini yerine getirmemiş olmuyor mu?

  •  Çalışan hakları ve güvenliği birim sorumluları Sağlıkta Kalite Standartları ve Verimlilik kapsamında öz değerlendirme ekibinde yer almalıdır.

Sağlıkta Kalite Standartları denetimleri devam ediyor. Peki  Çalışan hakları ve güvenliği birim sorumluları Sağlıkta Kalite Standartları ve Verimlilik kapsamında öz değerlendirme ekibinde yer almış mı diye bakıldı mı?Hemen hemen tüm hastaneler 85 ve üzeri puan aldıklarına göre yapılıyor diye algılamak istiyor insan.

Tüm bunlar yapılyor ise ve şiddet hala artarak devam ediyor ise yeni yöntemlerde mi belirlenmeli? Yoksa Kanun ve yönetmeliği birbirinden ayıramayan, memur dahi olmayanların atandığı, başka kurum ve kuruluşlardan geldiği için sağlık sektörünün dinamiklerinden haberi olmayan, taşı altına elini koymak değilde tek amacı bir dahaki döneme tekrar sözleşme imzalayarak bulundukları kadrodan daha fazla  maaş almak dışında amacı olmayan sözleşmeli yöneticilerimizin bu rehberden haberi olmayabilir mi?

Peki il sağlık müdürlüklerinde  oluşturulan çalışan hakları ve güvenliği birim sorumluları için hastanelerden gecici görev ile cekilen birim sorumluları bu Rehberin uygulandıgını kontrol etmişler midir?Sonuçta bu Rehber tebliğ, genelge ve yönetmeliklerin açıklaması.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için caba gösteren ve elini taşın altına koyan, rehberi bilen ve uygulayan sözleşmeli yöneticileri tebrik ederiz.

Rehberin gereğini yerine getirmeyenler ise zaten doğru kişiler ile iletişim halinde ise bir değerlendirme sorunun olmadığı bu düzende sözleşme imzalamaya  devam edeceklerdir.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022, 01:02

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
dhhk
dhhk - 2 ay Önce

şiddetin kök nedeni uzun bekleme süreleri ve sıra kavgaları öne geçme kavgaları. ayrıca hukuken ağır ceza uygulaması olmadığı sürece çözüm zor

Hasan
Hasan - 2 ay Önce

Böyle bir birim mi var, ne işe yarar? Duymadım. Bir işe yarasaydı, duyardık heralde

sağlık personeli
sağlık personeli - 2 ay Önce

bunların hepsi hikaye

SIRADAKİ HABER