BAŞHEMŞİRE ve SORUMLU HEMŞİRE KİMDİR NASIL OLUNUR?

BAŞHEMŞİRE ve SORUMLU HEMŞİRE KİMDİR NASIL OLUNUR?
Merhaba arkadaşlar, kariyer planlarınız olduğu için bu yazıyı okuyorsunuz bunun farkındayım. Mesleğimiz çok fazla bölüme hitap ediyor. Bir hemşire birbirinden farklı birçok alanda çalışabilmektedir. Bu alanlar diplomamız da belirtilmiyor hepimiz hemşire olarak mezun oluyoruz. Bu durum da kim nerede çalışacak konusunda karmaşalara neden oluyor.


Eminim aklınızdan geçmiştir başhemşire nasıl olunur? diye. İşe başladığımızda yanına gideriz tanışırız. Mesleğimizi icra ederken farklı meslektaşlarımız tarafından yeri gelir denetlenir yeri gelir eğitiliriz. Peki bu meslektaşlarımız neye göre seçiliyor.

Başhemşire nasıl olunur, başhemşire maaşları ne durumdadır. Başhemşire olmak için farklı bir okuldan mı mezun olmak gerekir, yada bir sınava mı girmek gerekir?

Çoğu arkadaşım bunları okumaya dahi gerek yok torpil olmadıktan sonra bu tür işler yapılmaz diyorlar sanki. Böyle düşünmeyi artık bırakalım evet çevremizde benzer olaylara şahit olmuş olabiliriz ama biz bu tür düşünceleri bırakmadıkça böyle olmaya devam edecektir.

Gelin hep beraber bu işin doğrusu nedir, yanlışı için ne yapılabilir bir düşünelim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki mezun olup atanır atanmaz ben başhemşire olacağım diyen var ise yazıyı bu noktada terk edebilir. Amacımız bu değil.

BAŞHEMŞİRE


Kurumun üst amirlerine karşı sorumlu olan hemşirelik hizmetlerinin planlanmasından sorumlu olan kurumdaki en üst hemşiredir.
 

Nasıl Atanır?


Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

Ne iş yapar?

a) Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar.

b) Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır, meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlar.

c) Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve göreve uyumunu sağlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler.

ç) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin ve Ek-1’deki formların geliştirilmesini ve düzenli olarak kullanılmasını sağlar.

d) Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar. Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitimi, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar.

e) Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.

f) Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.

g) Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur. Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır.

h) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.

ı) Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.

i) Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar, protokol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar.

j) Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.

Gözetmen hemşire
Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.


Yukarıdaki bilgiler hemşirelik yönetmeliğinden alınmış alıntıdır.
 

Başhemşire maaşları


Başhemşireler normal hemşirelere oranla daha yüksek maaş alırlar, mesai usulü çalışırlar. Aldıkları maaş miktarı rakamsal olarak belirtmek zor olsa da bir hemşirenin maaşının yaklaşık 1.5 katıdır.

Başhemşire olmak için yönetmelikte yüksek lisans yada uzman hemşirelikle alakalı bir kısıtlama bulunmamaktadır. Başhemşire görevlendirme sureti ile göreve getiriliyor. Bu görevlendirme ise ilgili sağlık müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 

SORUMLU HEMŞİRE


Sorumlu hemşireyi buraya eklemek istedim çünkü bu konuda yönetmelikte bizi ilgilendiren bir madde var.
 

Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir.
Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.
Sorumlu hemşire, servis ve ünitedeki hastaların bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 

Sorumlu hemşire görevleri;

 

a) Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlar. Hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve ünite/servis hemşirelerinin katılmalarını sağlar.

 

b) Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını, eczane tarafından kliniğe gönderilen ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlar.

 

c) Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

 

ç) Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.

 

d) Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda servis/ünite içinde gerekli düzenlemeleri sağlar.

 

e) Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, başhemşirenin onayına sunar.

 

f) Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime önerilerde bulunur.

 

g) Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar.

 

h) İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

 

ı) Hasta ile ilgili vizit, kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur.

 

i) Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamını sağlar.


Sorumlu hemşirelik adına uzman hemşirelerin önceliği vardır. Yüksek lisans yaptığınız alanda uzman hemşire olarak çalışabilir ve bu birimin sorumlusu olabilirsiniz.

Uzmanlığını aldığınız birimin yönetimi, işleyişi bakımından söz sahibi olabilirsiniz.

Kaynak:/hemsirelikyukseklisans.blogspot.com

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 13 ay Önce

PARTİDEN KAĞIDI CEBİNE KOYARSAN, HER TÜRLÜ MAKAMA GELEBİLİRSİN. SAYGILARIMLA.

SADECE BAŞ HEMŞİREMİ
SADECE BAŞ HEMŞİREMİ @SELİMCAN - 13 ay Önce

BİRDE SAĞLIK SEN SENDİKADAN REFERANSI VE ARKASI OLAN HER TÜRLÜ MAKAMA GELİRSİN.

uzman hemşire
uzman hemşire - 10 ay Önce

başhekimlik makamını kaldırmaya gücü yetmiyenler baş hemşirelik makamını kaldırdılar ve önüne gelen sağlıktan anlamayan lisans mezunlarını başımıza müdür olarak getiriyorlar torpille hey yavrum heyyy

Ömer
Ömer - 13 ay Önce

Başhemşire diye bir ünvan kalmadı artık.
Bunun muadili saglık bkm müdürüdür.Onun icinde herhangi bir lisans yeterlidir.Birde yağlı bir torpil.

Mersin33
Mersin33 - 13 ay Önce

Ankarada dayın varsa hemen oluverirsin ikisinide

SIRADAKİ HABER