Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Cumhurbaşkanlığından: Konu: Ulusal Genç İstihdam

Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)

GENELGE

2021/21

Genç nüfus yoğunluğu açısından ülkemiz, çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyele sahip olup, genç nüfustan kaynaklanan imkanlar bakımından demografik fırsat penceresinde bulunmaktadır. Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almaları önem arz etmektedir.

Dünya ekonomilerindeki yapısal sorunlar, iş gücü piyasalarının yapısı ve son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını gibi olumsuzluklar sebebiyle küresel büyüme kırılgan bir yapı sergilemektedir. Bu konjonktürde ülkemiz adına bir fırsat alanı oluşturulabilmesi için büyümenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli iş gücünün oluşturulması, kayıt dişiliğin azaltılması ve iş gücü piyasasında yerel ve sektörel ihtiyaçlar karşılanırken değişen, gelişen ekonomik ve sosyal şartların dikkate alınması önemlidir.

Türkiye ekonomisinde yaşanan ilerleme ve gelişmeler, iş gücü piyasasında istihdamın ve iş gücü verimliliğinin artmasını sağlamıştır. Ülkemizin yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için iş gücü piyasasının etkinliğini daha fazla artırmak, bu piyasada kırılgan bir yapı sergileyen gençleri özel, orta ve uzun vadeli politikalarla desteklemek, nitelikli iş gücü yetiştirerek bu iş gücünün üretimde yer almasını sağlamak ve istihdam oranları ile iş gücü verimliliğini daha da yükseltmek amacıyla güçlü ve etkin istihdam stratejilerinin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemlerin uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, Ekonomi Reformları Eylem Planının "İstihdam" üst başlığı altında yer alan ilgili tedbir doğrultusunda iş gücü piyasasının ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dikkate alınarak, gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasasına katılımları için geniş beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)" Bakanlığın resmi internet adresinde (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek, alman kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim.

1 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER