Memur Amirin Her Dedigini yapmak zorunda Mıdır

Memur Amirin Her Dedigini yapmak zorunda Mıdır
DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 11 - Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

MEMUR, 2 İSTİSNA DIŞINDA, VERİLEN HER GÖREVİ YAPMALIDIR

657 sayılı Kanun memurun, amir tarafından verilen görevi yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtmiştir. Bunun iki istisnası vardır.

1- Eğer verilen sözlü bir emir Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliğe aykırı ise bu emir yerine getirilmez, amire durum bildirilir. Amir emri bu kez yazılı olarak verebilir. Görev yazılı olarak verilirse bu kez yerine getirilmelidir. Memura düşen sadece yazılı görev emrinin iptali içini tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmaktır.

2- Eğer verilen görev mevzuata aykırılık teşkil etmesi yanında suç ise bu görev amir tarafından yazılı olarak tekrar edilse de yerine getirilmez.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 21:33

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
YORUMLAR
Şenol
Şenol - 1 ay Önce

Kocaeli de mobingle herşey yaptırılıyor,artık tükendik covitten değil yönetimden

fancies07
fancies07 - 1 ay Önce

alanya da mobbing yüzünden kurumda çalısamaz olduk

emektar sağlıkçı
emektar sağlıkçı - 1 ay Önce

663 çıktı ya herkes mobing yapıyor.Yetkili ama bilgisiz yöneticiler personeli çok yordular.Sözleşme bittimide arkalarına bakmadan tırıs gidiyorlar.Allah bu develette ve millette zeval vermesin...

SIRADAKİ HABER