Hizmetlerin Faturalandırılması hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Trafik Kazası Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Faturalandırılması hakkında duyuru yayımlandı.

Hizmetlerin Faturalandırılması hakkında duyuru

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-96773357-045.99 15.03.2021
Konu: e- Rapor Askeri Raporlar Bileşeni


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Sosyal Güvenlik Kurumunun 01/03/2021 tarihli ve 37106781-53035401-118.02.01-E.21050214 sayılı yazısı.

MEDULA’dan provizyon alınamayan yabancı uyruklu kişilere trafik kazası nedeniyle sunulan hizmet bedellerinin faturalandırılmasında tereddütler yaşandığı sağlık tesislerimizden gelen geri bildirimlerden anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere sağlık tesislerimize trafik kazası nedeniyle yapılan başvurularda sunulan hizmet bedelleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98’inci maddesi “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” hükmü gereği kişinin genel sağlık sigortalısı olup, olmadığına bakılmaksızın (yabancı uyruklular dahil) Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği'in (SUT) “1.7-Provizyon işlemleri” başlıklı 2/c maddesi gereği “5510

sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon alınamaması ancak kişinin müracaatının trafik kazası nedeniyle yapılmış olması halinde sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca MEDULA’dan provizyon alınamayan yabancı uyruklu kişilere trafik kazası nedeniyle sunulan hizmet bedellerinin faturalandırılmasına ilişkin SGK’nın ilgi yazısında; “Bakanlığınıza bağlı sağlık hizmeti sunucularınca, ülkemizde meydana gelen trafik kazası sonucunda genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarına sağladıkları tedavilerine ait faturaların manuel olarak düzenlenebileceği, bu tedavilere ait faturaların ilgili bölümlerinin eksiksiz olarak doldurularak ve ekli belgeleri noksansız bir şekilde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine teslim edilmesi, Kurumumuz ile Bakanlığımız arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve usul Esasların “Ödeme tutarı ve ödeme şartları” başlıklı 6’ıncı maddesinde trafik kazalarına ilişkin bedeller de götürü bedel kapsamı içinde değerlendirileceği hüküm altına alındığından bu faturalar için ayrıca bir ödeme yapılamayacağı” ifade edilmiştir.

Bu kapsamda; ilgi yazı ekte sunulmuş olup, mağduriyet yaşanmaması için konuya ilişkin sağlık

tesislerimizin talimatlandırılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Avni Uygar SEYHAN
Bakan a.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür V.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 10:59

Ceren YILDIZ

banner43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER