Amirine iftira atan memurun ceza soruşturması

Memurlara atılan iftiralar hakkında açılacak davalar, Adli makamlar nezdinde işlendiği ileri sürülen iftira suçunun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

Amirine iftira atan memurun ceza soruşturması

Amirine iftira atan memurun ceza soruşturması

D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2018/1817

Karar No : 2018/1721

Genel Hükümler,-2547 Sayılı Kanunun 53’üncü Maddesi Özeti : Adli makamlar nezdinde işlendiği ileri sürülen iftira suçunun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

KARAR Şüpheli : ... - İnönü Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmecilik Meslek Yüksekokulunda Memur Suçu : Şikayetçi Rektör Yardımcısı ... ile Rektörü ve Üniversitedeki üst yöneticileri karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin FETÖCÜ oldukları yolunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira atmak. Suç Tarihi : 2016 Yılı. İncelenen Karar : Malatya Valiliği İl İdare Kurulunun 26.6.2018 tarih ve 2018/01 sayılı lüzum-u muhakeme kararı. Karara İtiraz Eden : Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine. Malatya Valiliği İl İdare Kurulunun 16.8.2018 tarih ve 13871 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen İl İdare Kurulu kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Safiye Bircan'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldüİ 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır Bu bağlamda, şikayetçi Rektör Yardımcısı ... ile Rektörü ve Üniversitedeki üst yöneticileri karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin FETÖCÜ oldukları konusunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira attığı yolunda .'a atılı suçun, adı geçenin Üniversitedeki görevinden kaynaklanmadığı, buradaki görevi sebebiyle de işlenmediği, bu nedenle adı geçen hakkında 2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, İl İdare Kurulunca men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, atılı suç nedeniyle adı geçen hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Malatya Valiliği İl İdare Kurulunun 26.6.2018 tarih ve 2018/01 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, ... hakkında genel hükümler uyarınca gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Malatya Valiliği, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edene gönderilmesine 18.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: www.mevzuatinyeri.com

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER