Piyasa fiyatından daha pahalı ürün alınması kamu zararı sayılır mı?

4734 sayılı kanuna göre yapılan doğrudan temin ve ihalelerde piyasa fiyatınından daha yüksek fiyata mal ve hizmet alınması kamu zararı oluşturur ve kamu zararı alımı yapan görevlilerden tahsil edilmelidir

Piyasa fiyatından daha pahalı ürün alınması kamu zararı sayılır mı?

Kamu kurumlarınca 4734 sayılı kanununun 22 maddesine göre yapılan alımlarla ihale usulü ile yapılan alımlarda idareler gerekli fiyat araştırmasını yapmak ve en uygun fiyata mal ve hizmeti almak zorundadırlar. Piyasa fiyatına göre daha yüksek fiyattan mal alınması kamu zararına sebebiyet vermekte ilgililer hakkında idari mali ve adli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı 2017 Dairesi 7 Karar No 288 İlam No 81 Tutanak Tarihi 15.11.2018 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

FAHİŞ FİYATLA ÜRÜN ALIMI: ..

 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından doğrudan temin yöntemiyle satın alınan ürünlerin piyasadaki rayiç bedellerinin çok üzerinde olması suretiyle kamu zararına neden olunması iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;
İdarenin doğrudan temin yöntemiyle alımını yapmış olduğu çeşitli ürünlerin piyasa rayiçlerine ilişkin olarak ... Ticaret Odası’ndan 25.01.2018 tarih ve 2018/3 sayı numarası ile bilgi talep edilmiştir. Söz konusu talebe cevaben ... Ticaret Odası’ndan gelen 29.01.2018 tarih ve 334 sayı numaralı yazının incelenmesi neticesinde; aşağıda belirtilen ürünlerin KDV hariç rayiç fiyatları ile İdarenin bu ürünleri edindiği rayiç fiyatlar arasında fahiş fiyat farkları olduğu görülmüştür. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ‘Kamu Zararı’ başlıklı 71’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yükesek fiyatla alınması veya yaptırılması kamu zararı teşkil etmektedir. Bu itibarla; İdare tarafından yukarıda belirtilen ürünlerin rayiç bedellerinin çok üzerinde bir bedelle temin edilmesi neticesinde sebep olunan ...TL tutarındaki kamu zararının; aşağıda yer verilen tabloda gösterilen makbuzlarla ahizlerinden tahsil olunduğu anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İşbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.


Kaynak: www.mevzuatinyeri.com

Ceren YILDIZ

banner43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER