Hasta yıkama yatağı yaptı, 500 bin yatalak hastaya ulaşacak