Yargıtay, Hatıra Binaen İlaç Yazma, Görevi Kötüye Kullanma

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu olduğunu belirterek, Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarında bu yönde olduğunu belirtti.

Yargıtay, Hatıra Binaen İlaç Yazma, Görevi Kötüye Kullanma

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/6461

Karar : 2019/4350

Tarih : 03.05.2019

Sanıkların savunmalarının aksine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına yönelik gerekçe ile... sayılı CMK'nin 217. maddesi uyarınca duruşmadan edindiği kanaate göre delilleri değerlendirip suçun sübutu yönünden vicdani kanıya ulaşamayan mahkemenin takdir ve kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden ve sanık hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmü yönünden Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarına göre hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı, dosya kapsamında sanığın sahtecilik kastı ile hareket ettiğine yönelik şüpheden uzak kesin delil bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine; sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen adli para cezalarında yapılan hesaplamada hata tespit edilmediğinden bu hükümler yönünden düzeltilerek onama düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanıklar... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından, Sanık X hakkında görevi kötüye kullanma suçundan toplanan deliller karar yerinde incelenip suçların sübutu kabul, oluş, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik görülmemiş; sanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece dosya içeriğine uygun gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış ve incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet Savcısı, katılan vekili ve sanık müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle incelenen hükümlerin ONANMASINA, 03/05/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 09:19

Ceren YILDIZ

banner43
YORUM EKLE
YORUMLAR
Aydın  GÜLAY
Aydın GÜLAY - 7 ay Önce

Yargıtayın bu kararını hatıra binaen ilaç yazan tüm hekimler bilir hatta bu şekilde ilaç yazmanın suç olduğunu da çok iyi bilir. Ancak gel gör ki bu şekilde ilaç yazmak suç dediği zaman neler oluyor. Şiddet tehdit tazyik ne istersen Verilen beyaz kodların yada hekime şiddet eylemlerinin bir çoğu bu sebepledir. merak ediyorum bu nedenle ( hatıra binaen ilaç yazmamak nedeniyle ) hekimlere şiddet uygulayan kişilere mevcut istem ne yapmış.

Mecburi beyaz önlük
Mecburi beyaz önlük - 7 ay Önce

Ama sağlıkçıya sözel ve fiziksel şiddet cezasız kalmaya mahkum nedense :(

SIRADAKİ HABER