Whatsap gurubunda paylaşım yapılabilir mi

İş ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi amacı ile oluşturulan Whatsap gurubunda paylaşım yapan Sağlık Profesyonelleri yapmış oldukları bu paylaşım nedeni ile ileride zor durumda kalıp kalmayacaklarının sorusunu kendilerine sormaktadır.

Whatsap gurubunda paylaşım yapılabilir mi

Anayasa Mahkemesinin 09.04.2014 tarihli kararına göre; kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade eder. İlk adımda bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler kişisel veridir.

Ama sadece bu değildir, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamında düşünülmelidir (Esas 2013/122, Karar 2014/74)

24.3.2016 kabul tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.4.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik 21.06.2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan yönetmelik , 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin üçüncü Bölümünde Sağlık personelinin verilere erişimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. "Sağlık hizmeti sunumunda görevli kişiler; ilgili kişinin sağlık verilerine ancak, verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir." tanımlanmıştır.

Sağlık profosyonelleri tarafından iş ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi amacı ile oluşturulan Whatsap guruplarında hastaların Kişisel verilerinin paylaşılması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'deki durumu nedir?

İş ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi amacı ile oluşturulan Whatsap gurubunda paylaşım yapan Sağlık Profesyonelleri yapmış oldukları bu paylaşımlar için cezai işlem ile karşı karşıya kalır mı?

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 06:52

Ceren YILDIZ

banner43
YORUM EKLE
YORUMLAR
WhatsApp grubu
WhatsApp grubu - 3 ay Önce

WhatsApp grubunda şunlar söylenebilir. Test yapmak bizim haberimiz olmadan yasak ( zaten test kitleri de müdürlük deposunda tarihi geçmesi çöpe atılmayı bekliyor geldiği haliyle eksiksiz duruyor), her ekip covid vakalarına 1 tulum giyerek çıkacak. Bunlar denebilir. Neresimi dediğim il: Balıkesir sayın bakan...

SIRADAKİ HABER