Uyulmayacak ise PDC neden güncellenmektedir

Uyulmayacak ise PDC neden güncellenmektedir
Sağlık Personellerinin sıkça duyduğu PDC, PDC fazlası kavramları ne anlama gelmektedir?
PDC kelimesinin açılımı personel dağılım cetvelidir Personel Dağılım Cetveli; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.
Personel Dağılım Cetveli İlkeleri
• Personel Dağılım Cetveli (PDC), Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.
• İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı, il müdürlüğü, müdürlük ve Birliklerin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından belirlenir.
• Planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde unvan ve branş bazında, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında (tüm istihdam şekilleri dahil) çalışmakta olan sağlık ve yardımcı sağlık personellerin toplamı esas alınır.
• Personelin İllere planlanmasında temel ilke TÜİK tarafından belirlenen nüfustur. Nüfus dışında, 9 uncu maddede belirtilen değişkenler ile hizmet gereklilikleri de dikkate alınır. Yatak sayısının etken olduğu hallerde tescil edilmiş yatak sayısı esastır.
PDC
9. Personel sayısının dağılımında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:
• Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması),
• Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması,
• Hekime başvuru sıklığı,
• İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekân kapasitesi,
• Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar,
• İl içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır.
• Anestezi teknisyeni/teknikeri sadece yataklı tedavi kurumları ve ağız ve diş sağlığı merkezleri için, odyolog/odyometri teknisyeni/teknikeri, fizyoterapist, fizik tedavi teknisyeni/teknikeri, ortopedi teknisyeni/teknikeri sadece yataklı tedavi kurumları için planlanır ve istihdam edilirler.
• Acil sağlık hizmetleri birimlerine (112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birimler v.b.) acil sağlık hizmetleri için acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri planlaması yapılır.
• Yeni kurum ve kuruluşların hizmete girmesi, mevcut kurumlarda nitelik değişikliği olması, kurum içi yeni birim açılması ya da bir kısım birimlerin kapatılması, farklı kurumların birleşmesi ya da mevcut kurumlardan ayrılma yoluyla yeni kurum oluşturulması gibi durumlarda, yapılan düzenleme ve hizmetin gereklerine uygun olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda yeni PDC belirlenerek Bakan Onayını takiben ilan edilir. PDC ilan edilinceye kadar ilgili birimin en üst amiri tarafından onay alınarak atama yapılabilir.
Sağlık Bakanlığı her yıl bu doğrultular çerçevesinde PDC’yi güncellemektedir.
Ancak İlde il içi tayinlerin açılmasında, adrese teslim tayinlerin açılması neyle açıklanabilir.
Yada pandemi hastanelerinden her yıl hız kesmeden devam eden il-ilçe sağlık müdürlüklerine aylarca ve yıllarca süre gelen geçici görevlendirmeler neyle açıklanabilir.
Zorunlu olarak personel istihdamı için geçici görevlendirme yapılması gereken durumda yasal mevzuatlara uyulmaması nasıl açıklanabilir.
Sağlık Bakanlığı yayımlamış olduğu genelgelere uyulup uyulmadığını sahada denetlemedir.
Genelgelere uymayan görevlendirmelerde iş ve işlemlerde bakanlığı doğacak olan kamu zararını sözleşmeli yöneticiye rücu ettirmeli ve ceza puanı olarak işlem yapmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 22:22

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
YORUMLAR
PDC'nin Standardı
PDC'nin Standardı - 4 hafta Önce

Evir çevir pdc.Neden 663 konu olunca sus pus oluyor herkes.Yahu kadrolu personel ile sözleşmelilerin maaşlarını kıyas edip şuraya koysanıza bir.Yan yana iki sütünlu bir tablo konacak hepsi bu.

SIRADAKİ HABER