Sağlıkçıya Ek Ödeme Resmi Gazete

Sağlıkçıya Ek Ödeme Resmi Gazete

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete- 24 Mart 2020- Sayı : 31078 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5 aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki "Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:" ibaresi "Doktoralı/Uzman Diş Tabibi ile tablolarda belirtilen uzmanlık alanlarında tam zamanlı çalışan Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:" şeklinde ve aynı fıkradaki Tablo-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

------------------------------

Resmi Gazete- 24 Mart 2020- Sayı : 31078 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5 - (1) 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkralarında belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
Kemal
Kemal - 6 gün Önce

Emeği geçen tüm çalışanlara verilsin haklarıdır, lakin birinin 70-100 TL alacağı yerde başkasının 5-6 bin TL alması adil değil

Corona süreci nerde başlıyor ve nerde bitiyor, diye sorsalar daha adil bir çözüm olurdu.
Corona süreci nerde başlıyor ve nerde bitiyor, diye sorsalar daha adil bir çözüm olurdu. @Kemal - 5 gün Önce

Corona nerde başlıyor?

- Hastanenin göğüs hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji polikliniklerinde,

- 112 Ambulans ekibi vakaya ulaşınca,

- Aile Hekimliğinde,

- Hastanenin Acil Servisinde,

- Ve Hasta Danışma ile Kayıt Kabul Birimleri başta olmak üzere hastanenin muhtelif her yerinde başlıyor.

- Doktor, hemşire, sağlık memuru, vb sağlık çalışanlarının eşleri de büyük oranda sağlık çalışanı oldugu için diğer sağlık çalışanları da sürece dahil oluyor.

Corona süreci nasıl devam ediyor?

- Hastanelerin Kan Alma, Laboratuar, Röntgen, vb birimlerinde devam ediyor.

- Halk Sağlığı Laboratuarında devam ediyor.

Coronanın yolculugu nasıl ilerliyor?

- Yoğun Bakım Servisinde devam ediyor.

Nerde bitiyor?

- Gasılhanede ceset torbasına mefta konunca bitiyor.

ŞİMDİ BUNA GÖRE BU DÜZENLEME YETERLİ MİDİR?

Bilemedim.

Bir de yoğun bakımda hasta ile en uzun süreyi geçiren hemşirelerin çoğu lise mezunu ise onlara sadece 500 TL faydası var.

Bu nedenle, mezuniyet yerine unvana göre performans yapsalar daha mı adil olurdu?

Onu da düşünmek lazım.

Dişçi
Dişçi - 6 gün Önce

Kardesım hekım dısı saglık pers ek ödeme almıyorkı gene doktorlara yaradı bu

Virüsa
Virüsa - 6 gün Önce

Virüs bile adaletli!!Çünkü herkese eşit bulaşıyor

Halk sağlığı laboratuvarları
Halk sağlığı laboratuvarları - 6 gün Önce

İlk günden itibaren Covid19 tanısı için halk sağlığı laboratuvarında canla başla çalışanlar dahil olacak mı

sss
sss @Halk sağlığı laboratuvarları - 5 gün Önce

Şimdi Memurlar risk almıyor demişsiniz Hastanede ki Tüm Çalışanlar risk altındadır. Unutmayın ki Mutemetler Virüs kaparsa Maaşınızı Kim Yapacak? Depocu arkadaşlar hasta olursa malzemeleri nasıl temin edeceksiniz? Bu bir bütündür..

burak kemal
burak kemal @Halk sağlığı laboratuvarları - 5 gün Önce

Ne yazık ki kardeşim.

Halk sağlığı Laboratuvarları isimsiz kahraman olarak kalacak ne yazık ki.

Selman öztürk
Selman öztürk - 6 gün Önce

Hastanede sadece doktor hemşire eczaci çalışmıyor memur yardimci saglik ekibi diger saglik çalışanları da mevcut eger bir ödeme yapılacaksa bütün çalışanları kapsamak zorunda verilmeyecekse ek odeme belirtilen saglik kadrolarının dışında olanlara o adi geçen kadrolar bütün işleri yapsın diğer faydalanamayan personeller evine gönderilsin

Hemsire
Hemsire @Selman öztürk - 5 gün Önce

Siz ne kadar risk alıyorsunuz memur olarak. Hemşire nekadar risk alıyor..gel sen hemşirenin işini yap ben sana benim maaşımın hepsini vereyim..

Gülhayat Akdoğan
Gülhayat Akdoğan - 6 gün Önce

Bu kapsamın içine sanırım özelde çalışanlar girmiyor ......çünkü sadece sağlık bakanligina bağlı hastaneler covid ile mücadele ediyor biz insan değiliz çünkü ......

SAGLİK MUDURLUGU
SAGLİK MUDURLUGU - 6 gün Önce

Saglık müdürlüğü ve 112 kapsamamış, bizim yönetmelik değişmemiş

Sağlık
Sağlık - 6 gün Önce

Türkiye Hudut ve Sahiller kapsamıyor her halde yine bu sefer Hudut sahiller hariç maddesi konmamış


SIRADAKİ HABER