İstanbul Üniversitesi Daimi İşçisi Alımı İlanı!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğümüm yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı alımı yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Daimi İşçisi Alımı İlanı!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğümüm yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı alımı yapılacak.

Özel Hususlar:

 1. Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
  4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun reddedilecektir.
  8. Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına Hastane Hizmetlisi(Hasta, Yaşlı Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)için: Üniversitemiz hastanelerindeki hastaların taşınmasına, pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımı ile hasta numunelerinin taşınmasına, dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin işler) engel sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
  9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağıdoğrudan kura çekimi ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması.
  10. Haftalık 45 saati aşmayacak şekilde ilgili birim yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak
  1 Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
  12. Alınacak sürekli işçi kadro

26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Geçici 6 maddesinde 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenir.

Bu durumda, öncelikler dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 02 Kasım 2020


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

ı!

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER