İl İçi Tayinde Sebebi Merak Edilen Şart

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, 2021 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Tayin ilanını açıkladı. Başvuruda "Amasya Taşova 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için ilan edilen münhal pozisyonlara Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personeller tercihte bulunamayacaktır" ibaresi dikkat çekti ve nedeni merak edildi.

İl İçi Tayinde Sebebi Merak Edilen Şart

AMASYA il Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel için Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge gereğince  2021 yılı Mayıs dönemi İl İçi Atamaları yapılacaktır.

1. Başvurular 26/04/2021 Pazartesi günü başlayıp, 30/04/2021 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir. Atamaya müracaat edecek personeller bu müracaatlarını görev yaptıkları birimlere yapacak olup, aşağıda ilan edilen münhal yerlerden oluşan tercihlerini gösterir Atama ve Nakil Talep Formu ve hizmet puanını gösterir güncel belge ile birlikte evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırılarak müracaatlar gerçekleştirilecektir.

2. Müracaatların yapıldığı Birimler müracaat evraklarını en geç 04/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar toplu olarak ve baĢvuranları içeren liste ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

3. Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4. İl içi naklen atamaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelden ilan edilen unvan/branşlardaki personel müracaat edebilecektir.

5. 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli (657 DMK kapsamındaki 4/B’li, 663 KHK 45/A kapsamındaki 4/B’li) ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum v.b.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan personel 2021 yılı Mayıs dönemi il içi atama kurası için müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

7. 663 sayılı KHK’nın 42. Maddesi kapsamında (Sözleşmeli Yöneticiler) sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

8. Kura son başvuru tarihi (30 Nisan 2021) itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

9. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için en son atandığı birimde 30/04/2021 tarihi itibariyle 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. 10. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı birimde 1 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır. 11. 663-45/A olarak çalışmakta iken kadroya geçen personellerin, kadroya geçiş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl daha görev yapmadıkça başvuruları kabul edilmeyecektir.

12. 4924 sayılı Kanuna göre halen sözleşmeli çalışan personelin bu kuraya müracaat edebilmesi için başvuru tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamındaki kadrolu görevine dönmüş olması gerekmektedir. 

13.Amasya Taşova 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için ilan edilen münhal pozisyonlara Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personeller tercihte bulunamayacaktır.

14. Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercih sırasına bakmaksızın 01/01/2021 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanlarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda çalışma süresi esas alınacak, çalışma süresinin de eşit olması durumunda ise kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

15. Bu atama dönemine müracaat eden personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 07/05/2021 Cuma günü saat:17:00’a kadar Müdürlüğümüze iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir.

16. 2020 Mayıs ve 2020 Kasım dönemlerinde gerçekleştirilen İl İçi Atama Yerleştirme işlemlerinde ataması yapılan personelden atama kararı iptal edilenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir. 17. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden atama kararlarını iptal ettirenler ile 60 (altmış) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Bakanlığımız atama ve yer değiştirme mevzuatı gereği mazeret durumları hariç olmak üzere) ilgili atama döneminden sonra 1 yıl içerisinde yapılacak olan il içi atama dönem kuralarına atama talebinde bulunamayacaklarına,

18. Tayin talebinde bulunup atanmaya hak kazanan personelin, ataması yapıldıktan sonra; görev yaptığı kurumdan ayrılması halinde personel ihtiyacı meydana geldiği durumda, kurum amirleri söz konusu personelin ayrılışını, atama tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) ay süre ile geciktirebilecektir. Atama tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde kararını tebliğ edip ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir.

19. Yerleştirme sonuçları daha sonra Müdürlüğümüz https://amasyaism.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan tüm personelimize tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. 

Münhal Kadrolar 2021 Mayıs  

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER