“Hekim ve Sağlık Çalışanlarımıza Açık Mektubumdur”

“Hekim ve Sağlık Çalışanlarımıza Açık Mektubumdur”

Anımsayacaksınız, geçtiğimiz hafta hekimlerin özlük hakları ile ilgili açıklanan yeni düzenlemeyi büyük hayal kırıklığı ile karşıladıklarını söyleyen hekimler, tepkilerini telefonla arayarak, mail atarak, mektup göndererek paylaşmışlardı.
Malumunuz yeni düzenleme çalışmaları ile ilgili bilgileri TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Op. Dr. Esgin’den aktardık size.
Hekimlerin tepkilerine AK Partili Esgin mektupla yanıt verdi.
“Hekim ve Sağlık Çalışanlarımıza Açık Mektubumdur” başlığı ile gönderdiği mektubunda, “Son günlerde hekim ve sağlık çalışanlarımıza yönelik üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek, bir hekim olarak düşüncelerimi paylaşmak amacıyla bu mektubu kaleme alıyorum” diye başladı cümlelerine.
Noktasına ve virgülüne dahi dokunmadan sizlere olduğu gibi sunuyorum.
Buyurun:
***
Kıymetli Meslektaşlarım ve Sağlık Çalışanlarımız;
Son günlerde hekim ve sağlık çalışanlarımıza yönelik üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek, bir hekim olarak düşüncelerimi paylaşmak amacıyla bu mektubu kaleme alıyorum.
Kıymetli dostlarım, hekim ve sağlık çalışanlarımız maaş, özlük hakları, döner sermaye ek ödemeleri, sağlıkta şiddet, malpraktis alanlarında önemli bir düzenleme yapmak için bir süredir çalışıyoruz. Bundan 3 ay önce bu düzenlemenin bir bölümüyle ilgili Sağlık Bakanımızla birlikte çalışmalar yaparken meslektaşlarımızın bu çabaya ortak olmaları, olumlu- olumsuz tepkilerini duymak istediğimizi belirtmiştim. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle 6 başlıkta önemli bir düzenlemeyi hayata geçirecek bir adım attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, yapılan düzenlemeleri 14 Mart Tıp Bayramı’nda bilindiği üzere kamuoyuna açıklamıştı. Bunları kısaca özetlemek gerekirse;
1. Uzunca bir süredir sağlık çalışanlarımız için önemli bir sorun olan Sağlıkta Şiddet ile ilgili daha öncekilere ek bir düzenleme yapıyoruz. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında katalog suçu olarak kabul edilecektir.
2. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeni ile ceza soruşturması açılabilmesi yeni oluşturacağımız Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun iznine bağlı olacaktır.
3. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış gerçekleştirilerek yaşam standartları artırılacaktır.
4. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Emekli maaşlarında artış söz konusu olacaktır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları da 3600 ek gösterge kapsamına alınarak emekli ücretlerinde iyileştirme gerçekleştirilecektir.
5. Döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.
6. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış sağlanacaktır.
Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Sağlık hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM’ne sunulmuş, Sağlık ve Adalet Komisyonlarına sevk edilmiştir. Yani Gazi Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Kapsam içerisindeki diğer düzenlemeleri de en kısa süre içerisinde Meclis gündemine alacağımızın bilgisini vermek isterim.
Sağlık, sağlık hizmetini alan vatandaşlarımız ve sağlık hizmetini veren sağlık çalışanlarımızın karşılıklı saygı ve güven ilişkisi içerisinde sürdürülebileceği bir alandır. “Önce Allah, sonra sen” diyerek hekimlerimize önemli bir sorumluluk addeden milletimizin hekim ve sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri saygıyı hissettirmeleri kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra; Allah’ın ve sevdiklerinin aziz bir emaneti olarak tedaviye aldıkları hastalarını yine sevdiklerine en sağlıklı şekilde kavuşturma duygusu içinde görev yapan sağlık çalışanları hiçbir olumsuzluğun bu çabalara gölge etmesine izin vermemelidirler. Çıkarılan kanunların caydırıcılığı elbette ki önemlidir. Fakat asıl olan; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın karşılıklı saygı ve güven ortamını devam ettirme gayretleridir. Her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da sağlık çalışanlarımızın kendi aralarındaki çalışma ortam ve barışının sürdürülebilir olmasının da ayrı bir önemi bulunmaktadır. Meslek Odaları ve Sağlık Sendikalarının da yapacakları söylem ve davranışlarda birlikte çalışma ortamına zarar verecek yaklaşımlardan uzak durmaları kaçınılmazdır.
Tabip odası yönetimlerinde meslektaşlarımca seçilerek yıllarca görev yapmış bir hekim olarak bu düzenlemenin her yönüyle arkasındayım. Elbette bundan sonra da yapılması gerekli yeni düzenlemelere her türlü katkıyı sağlamaya hazırım. Bu iyi niyetli çabaları itibarsızlaştırmak veya siyasi arka planlarla değersizleştirme gayretlerine asla katılmadığımı belirtmek durumundayım.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımı ve sağlık çalışanlarını selamlar, gerçek hesaplarından yapacakları her öneri ve katkıya açık olduğumuzu ifade etmek isterim.
Kalın sağlıcakla.
****
Yorum sizin…

Lale Akasoy-Yeni Dönem

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Konya
Konya - 4 ay Önce

Artık allık mektuplara sağlıkçıların karnı aç midesi dolmuyor yürüyecek takatı kalmadı, artık bu güvensizliği yok etmek için hayata geçirin. Siz vekillere bir gecede yüzde yüz zamları geçirirken unutma..

Lab tek
Lab tek - 4 ay Önce

Aynı haberi geçen haftada yaptiniz

Sağlık çalışanı
Sağlık çalışanı - 4 ay Önce

Doktorun görmediği hasta varda sağlık çalışanlarının görmediği hasta yok bizim emeğimiz doktora performans diye yazılıyor kaç zamandır döner falan almıyoruz sağlık çalışanlarının emeklerini para vermesenizde sağlık çalışanına girilsin sistemde lütfen bari döneri sadece emeğim görülsün aynı hastanede doktor dönerini alırken sağlık çalışanları 0 döner alıyor

Tarık reis
Tarık reis - 4 ay Önce

Gelen mektup yazıyor bize mektup değil icraat lazım

Sağlıkçı arkadaş
Sağlıkçı arkadaş - 4 ay Önce

Sözleşmeli yöneticilik yani torpili eş dost ve arkadaş sisteminden acilen vazgeçilmeyip liyakat sistemi gelmediği sürece adaletten kimse bahsetmesin.., Nokta.

Sağlıklı
Sağlıklı - 4 ay Önce

Tamamda ne zaman…

Yeni Bakanımız hayırlı olsun.
Yeni Bakanımız hayırlı olsun. - 4 ay Önce

Samimi bir ifade olmuş.

İsmail
İsmail - 4 ay Önce

Sarıçizmeli mehmet ağa. Ne zaman ne zaman ne zaman. Salla gitsin sağlıkçılara. Her ay zam alıyoruz algısı oluşmuş millette. Ev sahibi ile kira pazarlığına girerken her ay maaşın artıyor ona göre diyor. Allah sizi bildiğiniz gibi yapsın.


SIRADAKİ HABER