Doktor: Hastane Müdürü Üzerime Yürüdü

Sinop’un Durağan ilçesi Şehit Hakan Tanrıkulu Hastanesi Müdürü Barbaros Mehmet Şengün’ün elini kaldırarak hastanenin dahiliye kadın doktorunun üzerine yürüdüğü ileri sürüldü.

Doktor: Hastane Müdürü Üzerime Yürüdü
Edinilen bilgiye göre Hastanede görevli dahiliye doktoru Selen Kantarcı, yaşadığı olayla ilgili olarak Sinop il sağlık müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunarak,hastane müdürü Şengün’den şikayetçi oldu.Doktor kantarcı verdiği dilekçesinde; “ Hastane başhekiminin odasına çağrıldım gittiğimde hastane müdürü Barbaros Mehmet Şengün de odada idi. Başhekimimizden önce o söylenerek ( Doktor Fatma hanıma çok hasta düşüyor nöbetlerini istemiyorum ) dedi.Bende kendisine bunun hekimler arasında konuşması gerektiğini kendisinin hastane müdürü olduğunu söyledim.Bunun üzerine sesini yükselterek ( ne yani bende müdürüm benle de konuşacaksın beni ilgilendirir ) dedi.Bende kendisine benimle senli benli konuşmayıp saygı çerçevesinde siz diye hitap etmesini söyledim.O da (Ben mali işler müdürüyüm senin bu aklı kimden aldığın belli)diye bağırarak üzerime yürüdü.Bu esnada Başhekim tarafından odadan çıkartıldı.Bu yüzden bağırarak ve elini kaldırarak üzerime yürümesi durumu ve yapılan mobingin değerlendirilmesini arz ederim “dedi.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Kaynak:https://halksesi.com/kendini-bashekim-saniyor/?fbclid=IwAR3GPCBrw9sP7W42cbHVRL60AePvADAgr9e48TAFminGRSp34Xop_IB0MTM

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 10:48

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sağlıksen mobbingi inanılmaz boyuta ulaştı
Sağlıksen mobbingi inanılmaz boyuta ulaştı - 2 hafta Önce

Artık tüm kamu sağlık kurumlarında, Sağlıksen sendikası Başkanlarının ya da sendika tarafından yönetici yapılan müdürlerin mobbingi had safaya ulaştı. Ya yöneticileri sendika başkanları arayıp çalışanlara mobbing uygulatıyor ya da sendikalı müdürler sendikaya güvenerek çalışana zulmediyor. Sendika artık gücünü çalışanı korumak için değil çalışanlara istediğini taptırmak kamu kurumlarında hakimiyet kurmak için kullanıyor. Sendika oluşumundan çıkıp mafyatik zorbacı bir oluşuma döndü. Bu gidişata Bakanlığın artık dur demwsi, sendikayı Kurumların iç işlerine karşıtırmaması, müdür yard uzman müdür Atanan kişilerin sendika yöneticiliğinden, delegeliğinden Ve temsilciliğinden ayrılma şartı Getirilmeli. Srndikada bu görevleri olanlar yönetici olamamalı ki sendikanın kurumlar üzerindeki kötüye kullandığı hakimiyeti kalksın. Çoğu sağlıkçının sosyal medyada dile getirdiği sendika mobbingini Bakanlık ciddiye almalı artık. Karşılıklı çıkarlar değil, sağlık çalışanlarının hakları korunmalı. Umarım bu yorum Sağlık Bakanımıza ulaşır ve konuyla ilgili sağlık çalışanlarının bu feryadlarına bir çözüm bulur.

doktor
doktor - 2 hafta Önce

müdür kim yahu doktorun yanında,kovulup kapı dışarı edilir yakında

lab.tek
lab.tek - 3 hafta Önce

iyi yapmış

Faran
Faran @lab.tek - 2 hafta Önce

Onun bunun dölü...

liyakat
liyakat @lab.tek - 2 hafta Önce

Herkez haddini bilecek

Vatandaş
Vatandaş - 2 hafta Önce

İdari işler müdürü ne karışır sağlık personelinin nöbetlerine. Başhekim yanında müdüre nasıl müdahale etmez bu ne cürettir. , bu ne aymazlıktır. İşte LİYAKATSIZ yapılan atamalara tam bir örnektir. Başka söze gerek yoktur. Sağlık müdürlüğü tarafından yürütülecek idari soruşturmayı STK' lar olarak ve Sinop kamuoyu olarak yakinen takip edeceğiz bu böyle biline.

Vatandaş
Vatandaş - 3 hafta Önce

İdari işler müdürünün bir bayan doktora hekimlerin nöbetleri ile ilgili hele de başhekimlik makamında ve de başhekimin yanında el kaldırmak, yüksen tonda konuşarak hakaret etmek. İdari işler müdürünün görevleri bellidir. İddia edildiği gibi hakaret eden müdür şayet görevlerini bilmiyorsa aşağıda da paylaşacağım. Ancak liyakatsiz müdürün bu kibirli tavrı nedir. İl sağlık müdürlüğü illaki bir soruşturma başlatacaktır. Sinop Halkı ve çeşitli Dernek ve STK’ lar tarafından bu olayı yakinen takip edilecektir. Doktorumuz yalnız değildir, yalnız olduğunu sananlar izlemede kalsın.
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ GÖREVLERİ
(1) İdari ve mali hizmetler; bütçe ve muhasebe, raporlama, malî kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür.
2) İdari ve mali hizmetler müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
b) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
c) Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
ç) Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.
d) Sağlık tesisinde satın alma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
e) Sağlık tesisinin bütçesini hazırlayarak başhekim onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
g) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna ilişkin istatistikî verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaşması için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
h)İdari hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
ı) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
i) Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.
j) Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
k) Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların başhekimliğe zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.

DOĞRUCU
DOĞRUCU - 2 hafta Önce

Yaparlar, yaptıkları da her zaman olduğu gibi yanlarına kalır.

ademoglu
ademoglu - 2 hafta Önce

Müdür olarak ifade edilen şahsı bilirim, sağlık senin ebedi savucusudur. Sonunda da bu emeklerinin karşılığını almış ki sinop il sağlık müdürlüğünde ki görevinden memleketime müdür yapmışlar. O kazanmış kendince ancak güzel memleketim kaybetmiş. Tez zamanda sözleşmesi fesih edilir diyeceğim ancak kimi kime şikayet ediyorsun sayın doktorum. Al gülüm ver gülüm makamlar. Yazık.

İBRAHİM
İBRAHİM - 3 hafta Önce

Şiddetin hiçbir türlü kabul edilemez. Ondan sonra doktor niye buraya gelmiyor diye de kimseye kızmayın. Sorun varsa bunun çözüm yolu üst idaredir. Oh olsun demek tamamı ile sorunu körüklemektir. Çözüm odaklı olsak daha iyi olur.


SIRADAKİ HABER