Bakanlıktan Ücret Şikayetleri Hakkında Yazı

Bakanlıktan Ücret Şikayetleri Hakkında Yazı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 4718026/045/99 -E.122  08.01.2020
Konu: Ücret Şikayetleri Hakkında

………………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımıza yapılan vaki müracaatlarda; Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmeyen sağlık hizmeti bedeli olarak faturalandırılan, (isteğe bağlı refakatçi, kafeterya, otelcilik hizmetleri vb.) hizmet bedelleri için rayiç bedelin nasıl belirleneceği, hastalardan alınan ücretin uygunluğunun değerlendirilebilmesi için nasıl bir işlem tesis edilmesi gerektiği, fazla ücret alındığının tespiti halinde ise hangi idari yaptırımların uygulanması gerektiği hususlarında talepler bulunmaktadır.

Bilindiği üzere sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen Kurumca ödenecek bedeller genele şamil olmak üzere 24.03.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yürütülürken özel sağlık tesislerine sosyal güvencesi kapsamında başvuru yapan vatandaşların başvuruları özel sağlık tesisinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile “Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” bulunuyor ise anılan sözleşme kapsamında değerlendirilmektedir.

Bunun haricinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmayan kişiler veya hizmetler için ücret bedelleri tamamıyla hizmet sunucusunun kendisince serbest olarak belirlenmekte olup bu durumda da üst sınır söz konusu olamamaktadır.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilemeyen ve hastalara hizmet bedeli olarak faturalandırılan hizmetler için rayiç bedellerin Esnaf ve Sanatkârlar Odasından temin edilerek uygulamanın bu rayiç birim fiyat emsal alınarak yürütülmesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Buradan olmak üzere yukarıda bahsi geçen hizmet bedelleri için rayiç bedellerin Esnaf ve Sanatkârlar Odasından temin edilerek uygulamanın bu rayiç birim fiyatlar emsal alınarak yürütülmesi gerektiğinin ilinizde bulunan tüm özel hastane mesul müdürlüklerine imza karşılığı tebliğ edilmesi,

Ayrıca, hasta veya hasta yakınının yazılı onayı alınmış olsa dahi yatan hastalardan fazla ücret alındığının tespiti halinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek-2 Müeyyide Formu 14’üncü maddesinde yer alan “54 üncü maddeye ve yatan hastalardan fazla ücret alındığının tespiti halinde Hususi Hastaneler Kanununun 42’nci maddesi hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince işlem tesis edilmesi gerektiği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.

Genel Müdür

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 6 ay Önce

GÜZEL BİR BİLGİLENDİRME VE DİKKAT ÇEKME OLMUŞ HOCAM,TEŞEKKÜRLER. SAYGILARIMLA.

SIRADAKİ HABER