Yıllık İzinde Rapor Alınır Mı ?

YILLIK İZİNDEKİ MEMURUN RAPOR ALMASI VE HASTALIK İZNİ KULLANMASI NASIL OLUR?

Yıllık İzinde Rapor Alınır Mı ?

Memurların genellikle yıllık izinlerinin bir bölümünü ya da tamamını yaz aylarında kullanmayı tercih etmeleri nedeniyle, yıllık izin kullanırken hastalık raporu alan memurların kurumlarıyla sorun yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlardan bazılarına yeniden değinilmesinde yarar görmekteyiz.

Devlet memurları, hastalıkları sebebiyle haklarında usulüne göre düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanabilmekte, ancak yıllık izin kullanırken hastalık raporu alan memurların bazı hususlara uygun davranması da gerekmektedir.

Yıllık izinde hastalık raporunun alınacağı yer

Yıllık izin kullanmakta olan Devlet memurları, hastalık raporunu; kurum tabipliğinden, aile hekimliğinden veya SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucularının herhangi birinden alabilir. Alınan hastalık raporları, tek hekim raporu ya da sağlık kurulu raporu (heyet raporu) şeklinde olabilir. 

Öte yandan, SGK ile sözleşmesi bulunmayan bir sağlık hizmeti sunucusundan da rapor alınabilir. Ancak alınan bu raporun geçerli olabilmesi için; süresi 10 günden fazla olmayan raporun SGK ile sözleşmesi olan bir sağlık hizmeti sunucusunun hekimi tarafından onaylanması, süresi 10 günden fazla olan raporun ise SGK ile sözleşmesi olan bir sağlık hizmeti sunucusunun sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekir.

Ayrıca, yıllık izin kullanmakta olan memurun hastalık raporunu; memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucularından ya da başka yerdeki sağlık sunucularının acil servisinden alması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yıllık izinde alınan raporun kuruma ulaştırılması

Yıllık izin kullanmakta iken hastalığı sebebiyle tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından hakkında rapor düzenlenen memur, bu rapordan dolayı hastalık izni kullanmak istemesi halinde, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar raporun aslını veya bir örneğini elektronik ortamda ya da herhangi bir yolla bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırması gerekir.

Yıllık izinde alınan hastalık raporunun usule aykırı olması

Yıllık izin kullanmakta olan memur tarafından amirine iletilen hatalık raporunun mevzuatta belirtilen usullere aykırı alındığının tespit edilmesi durumunda, rapor hastalık iznine çevrilmez ve bu aykırılıklar memura yazılı olarak bildirilir. Memur bu rapora dayalı olarak hastalık izni kullanamaz ve yıllık izin süresinin bitmiş olması durumunda ise bildirimin yapıldığı günü takip eden gün (bulunduğu yer ile görev yeri arasında geçecek yol süresi dikkate alınarak) görevine başlaması gerekir.

Yıllık izinde alınan hastalık raporunun fenne aykırı olması

Yıllık izin kullanmakta olan memur tarafından amirine iletilen hatalık raporunun fenne uygunluğu konusunda tereddüt oluşması durumunda, ilgili memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte kurumu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir.

Memurun sevk edildiği hastanenin sağlık kurulu tarafından raporun fenne aykırı olduğu yönünde karar verilirse, rapor hastalık iznine çevrilmez. Memurun yıllık izin süresinin bitmiş olması durumunda derhal (bulunduğu yer ile görev yeri arasında geçecek yol süresi dikkate alınarak) görevine başlaması gerekir.

Yıllık izinde alınan hastalık raporunun yıllık izin süresine etkisi

Yıllık izin kullanırken hakkında hastalık raporu düzenlenen ve bu raporu hastalık iznine çevrilen memur, rapor süresine göre; bazen hastalık izni süresi sonunda, bazen de hastalık izni nedeniyle kullanamadığı yıllık izin süresinin bir kısmını da hastalık izni bitiminde kullanarak görevine başlar.

Buna göre;

-Hastalık izni süresinin bitiş tarihi, yıllık izin süresinin bitiş (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) tarihinden önce ise, hastalık izni bitiminde memur yıllık iznini kullanmaya devam eder ve yıllık izin alırken belirtilen dönüş tarihinde yıllık iznini keserek görevine başlar.

-Hastalık izni süresinin bitiş tarihi, yıllık izin süresinin bitiş (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) tarihinden sonra ise, hastalık izni bitiminde memur görevine başlar.

-Hastalık izni süresinin bitiş tarihi, yıllık izin süresinin bitiş (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) tarihi ile aynı ise, hastalık izni bitiminde memur görevine başlar.

Öte yandan, hatalık izni nedeniyle memurun kullanamadığı yıllık izin süreleri ise yıllık izin kullanma usulüne göre daha sonra kullanılabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir.

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER