Sendika Aidatı Aylık Ne kadar ?

SENDİKA ÜYESİ MEMURLARIN MAAŞINDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILABİLİYOR?

Sendika Aidatı Aylık Ne kadar ?

Kamu görevlilerinden sendika üyesi olanların aylık ücretlerinden her ay sendika aidatı kesilmektedir.

Sendika aidatının ilgili memurun maaşında yarattığı net azalma miktarı, ilgili memurun; maaş miktarına, üyesi olduğu sendikaya ve bulunduğu gelir vergisi dilimine artışa göre farklılık gösterebilmektedir.

Sendika aidatının miktarı

Sendika üyesi olan kamu görevlilerinin aylık maaşından, belli miktarlar aralığında olmak üzere, üyesi oldukları sendikanın tüzüğünde belirtilen oranda üyelik ödentisi (sendika aidatı) kesilmektedir.

İlgili belirlemeye göre;

**Kamu görevlilerinin maaşından kesilecek sendika üyelik aidatının miktarı, alt ve üst miktarı yönüyle sınırlamaya tabidir.

**Üyelik aidatının bir aylık tutarı, 15/1’den aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt ücretinin; en az binde dördü (%0,4) ve en çok otuzda biri (1/30) kadar olabiliyor.

**Sendika üyesi olan memurun aylık maaşından, damga vergisine tabi maaş tutarının üyesi olduğu sendikanın tüzüğünde belirtilen oranı kadar sendika aidatı kesiliyor.

Öte yandan, damga vergisi tabi maaş tutarının her memur için aynı olmaması ve sendikaların tüzüğünde belirlenen ödenti oranının her sendika için aynı olması zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle, sendika aidatının miktarı; ilgili memurun maaş durumuna ve üyesi olduğu sendikaya göre değişiklik gösterebilmektedir.

Buna göre, üye olunan sendikaya göre ve kamu görevlisinin maaş miktarına göre değişebilen sendika aidatının miktarı, 2019 yılının ilk altı ayında;

-En az 14,18 TL

-En çok 118,15 TL

seviyesinde bulunmaktadır. Ancak, maaştan kesilecek sendika aidatının tutarı kamu görevlisinin gelir vergisi kesintisine esas matrahından da indirildiğinden, sendika aidatı nedeniyle net maaşta görülen kesinti miktarı yukarıda belirtilen tutarlardan daha az olmaktadır.

Sendika ikramiyesinin sendika aidatını karşılama durumu

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilenlere, her üç ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor.

Toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı; 750 gösterge rakamının, içinde bulunulan dönem için geçerli olan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda olmaktadır. Bulunan brüt ikramiye tutarı üzerinden damga vergisi kesilmektedir.

Bu çerçevede, sendika üyesi kamu çalışanlarına 2019 yılının Ocak ve Nisan aylarında her defasında net 97,20 TL tutarında toplu sözleşme ikramiyesi ödenmiş bulunuyor.

Buna göre, 2019 yılının ilk yarısına ilişkin belirlemelerden hareketle (gelir vergisi diliminin %15 olduğu varsayılmıştır) konuyu memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde;

*Toplu sözleşme ikramiyesinin 3 aylık net tutarının 97,20 TL, aylık net tutarının ise 32,40 TL olduğu,

*Sendika aidatının maaştan kesilen net tutarı 32,40 TL’den az ise ilgili memurun aradaki fark kadar aylık kazanç elde etmiş olacağı,

*Sendika aidatının maaştan kesilen net tutarı 32,40 TL’den fazla ise ilgili memurun aradaki fark kadar aylık kaybının olacağı

sonucuna ulaşmaktayız.

 Memurunyeri.com

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 1 yıl Önce

YAKLAŞIK 15 TL SENDİKA AİDATI ÖDÜYORSUNUZ, SONRA SENDİKADAN KENDİ NAMI HESABINIZA,ÇIKARLARINIZ DOĞRULTUSUNDA Bİ DÜNYA MENFAAT BEKLİYORSUNUZ .SONRA SARI SENDİKA DİYENLERE DE KIZIYORSUNUZ. KAFALARI DEĞİŞTİRİN. SAYGILARIMLA.

MEHMET02
MEHMET02 - 1 yıl Önce

2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." ......On dört yıl oldu bir gelişme yok

servet
servet @MEHMET02 - 1 yıl Önce

bunu burda kim görür gerekli yerlere yazsana .örneğin sağlı bakanlığı yönetim hizmetleri ve cimer e

mehmet02
mehmet02 - 1 yıl Önce

MİLADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında " bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On dört yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur.

SIRADAKİ HABER