Recep Tayyip Erdoğan Üni. Sözleşmeli Sağlıkçı Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 19 personel alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üni. Sözleşmeli Sağlıkçı Alım İlanı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

UNVANI

ADEDİ

PUAN

TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Diş Hekimliği

Fakültesi

Sağlık

Teknikeri

8

KPSSP93

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans

programlarının birinden mezun olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Sağlık

Teknikeri

2

KPSSP93

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez

Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun

olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Sağlık

Teknikeri

5

KPSSP93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans

programından mezun olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Hemşire

3

KPSSP94

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden

mezun olmak.

Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire

Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS'ye girmiş olmaları,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak,

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek Madde 1 Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." şartını sağlıyor olmak,

BAŞVURU İÇİN GE REKLİ EVRAKL AR:

1- Başvuru Formu (//personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

6- Adli sicil kaydı (e-devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- 2018/KPSS Sonuç Belgesi,

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER