Memurlara izinde 7 gün şartı var mı ?

Memurlara izinde 7 gün şartı var mı ?

Bazı kamu kurumlarında amirler, çalışanlarına yıllık izin alırken en az 5 gün, en az 7 gün yıllık izin alma şartı koyuyorlar. Memurlar için yıllık izin alma konusunda böyle bir sınırlama var mı?

SORU: Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmaktayım. Yıllık izin almak için müracaat ettiğimizde en az 7 gün alma şartı koyuyorlar. Benim izin için 5 gün almak istiyorum. Onlar 7 gün izin alma konusunda diretiyorlar. Yardım edin lütfen!

MEVZUAT
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 'İzin' başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmektedir. Mezkur Kanunun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ve 103 üncü maddesinde de; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer... " hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık iznin kullanılma süresini sınırlamasına ilişkin bir düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almamaktadır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 1 hafta Önce

ŞAYET BÖYLE YAPAN DANGALAK AMİRLER VARSA,BULUNDUĞUNUZ YERDE VALİLİK MAKAMINA,İSMİNİZİN SAKLI KALMASI KAYDIYLA (DA) ŞİKAYETTE BULUNABİLİRSİNİZ. SAYGILARIMLA.

ZAFER YILMAZ
ZAFER YILMAZ - 1 hafta Önce

657'de hafta sonu tatili cumartesi ve pazardır. Cuma izin ve Pazartesi izin ise haftasonu izinden sayılır. İzin cumartesi işbaşı yazılması ve 5 gün yazılması gerekir.

SIRADAKİ HABER