Mecliste Tam 65 Sağlıkçı Vekil Var

27. Dönem Milletvekilleri arasında oyuncudan öğrenciye, hemşireden ev hanımına kadar her meslekten var. Milletvekillerinin mesleklerine göre dağılımı....

Mecliste Tam 65 Sağlıkçı Vekil Var

27. Dönem TBMM üyelerinin ; 44'ü  Tıp doktoru, 2'si  Hemşire, 14'ü  Eczacı, 5'i  Diş Hekimi. Böylelikle toplam 65 sağlıkçı vekil mecliste. Bu kadar çok sağlıkçı vekil varken sağlık çalışanlarının haklarını daha iyi aranması gerekiyor. Umarız öyle olur

Tüm mesleklerde liste aşağıdadır

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 1 yıl Önce

ONLAR BAŞLARINI KURTARDILAR, DARISI KURTARAMAYANLARA:)))))))))))))))))) SAYGILARIMLA.

EN SON
EN SON - 1 yıl Önce

BÜTÜN HEKİMLER DOKTORA ÇALIŞTI YILLARDIR, DİĞER SAĞLIKÇILAR ÜVEY EVLAT...GERİSİ ... ...
GERİYE DÖNÜK BİR ÖZLÜK HAKLARA BAKIN ANLARSINIZ

SAGLIKÇI
SAGLIKÇI - 1 yıl Önce

SAGLIKÇI DEGİL DOKTOR ONLAR VE SADECE DOKTOR ARKADAŞLARI İÇİN UGRAŞIYORLAR

saglıkçı
saglıkçı - 1 yıl Önce

bizim haklarımızı aramıyorlarsa mecliste ne iş yapar acaba bu insanlar...230000tl....az mı Allah bereket versin.oturduğunuz yerden...

Polat
Polat - 1 yıl Önce

Nereden geldiklerini hatırlarlar umarım

MEHMET02
MEHMET02 - 1 yıl Önce

MİLADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında " bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On dört yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur.

1219 sayılı yasa 663 khk ile sağlıkcı hak kaybı oldu
1219 sayılı yasa 663 khk ile sağlıkcı hak kaybı oldu - 1 yıl Önce

1219 sayılı tababet yasası ile 100 yıldır süre gelen sağlıkcıların hakları 663 sayılı khk ile gasp edildi,eğitim görmüş sağlık personeli,dr.sağlık memuru,tıbbi teknolok,hemşire ve ebeler,çalışırken ve emeli olunca sağlık kabini açp çalışıtırıyordu,sağlık kabinlerini temel kaynağı küçük cerrahi müdahaleler vede sünnetti,ancak yasada sünnet küçük cerrahi olarak geçerken 'şöyle değiştirildi''' sünnet ameliyatı'' denildi,adı cerrahi müdehalden ameliyatı olarak değiştirilince sadece dr.ları kapsadı,biz dr.dışı sağlık çalışanları hak mahrumuyietine düştük,aşağılandık,tüm sağlıkcı meslektaşlarımın dikkatine sunuyorum,sağlık komisyonunda dile getiriniz,devletimize ve milletimze hizmet etmeye devam edelim,.

Mustafa
Mustafa - 1 yıl Önce

ne deyim ilahi adalet..


SIRADAKİ HABER