Kayseri Sağlık sen'in Kayyum Kararı İptal Oldu

Kayseri Sağlık  sen'in  Kayyum Kararı İptal Oldu

Kayseri Sağlık sen Şubesine kayyum atanması ile ilgili çıkan iptal kararı üzerine Şube Başkanı Hakan Keser bir basın toplantısı düzenledi .Başkan keser :

Kıymetli Basın Mensupları;

Hepinizin bildiği gibi sendikamızın 27.07.2018 tarihinde 5. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiş ve yeni yönetim kurulumuzu belirlemiştik.

Seçim sürecinin ardından herhangi bir somut veriye dayanmadan seçim sürecine itiraz edilmiş ve bunun üzerine yerel mahkemeden delege seçimlerinin yenilenmesi ve seçimlerin yapılabilmesi için de şu şube yönetimine kayyum atanması kararı çıkmıştı.

O dönemki Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Başkanımız, şu anki Genel Başkan Yardımcımız Mahmut Faruk Doğan aracılığıyla söz konusu kararın kesin ve uygulanabilir olmadığını, itiraz sürecinin devam ettiğini söylemiştik.

Bugün geldiğimiz noktada, yaptığımız itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kabul edilmiş ve yerel mahkemenin aleyhteki kararı reddedilerek kaldırılmıştır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesince delege seçimlerinin ilanının usulüne uygun yapılmadığı iddiası soyut iddia niteliğinde görülmüştür.

Ayrıca; yapılan ilanın yeterli olduğu, delege seçimlerinin iptaline karar verilmesinin hatalı olduğu kararı alınmıştır.

Yine, 6356 sayılı Yasa'nın 12. maddesinde “Genel kurulun toplanma zamanı başlığı altında, olağan ve olağanüstü genel kurulların toplanma zamanı ve biçimine ilişkin hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde, kuruluş/şube yönetim kurulunun işten el çektirileceği ve mahkemece kayyım tayin edileceği” yönündeki düzenleme dikkate alınarak, somut olayda aykırılık gerçekleşmediği tespiti yapılmıştır.

Mahkeme, bunun doğal sonucu olarak da şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için kayyım tayin edilmesi kararının da isabetli olmadığına hükmetmiştir.

İlk günden beri söylediğimiz bir şey var; bizler Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük, mali ve sosyal haklarını koruyup geliştirmek adına “her ortamda, her fırsatta önce sağlık çalışanları” dedik, demeye de devam ediyoruz.

Üyelerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek; hesap verebilir, şeffaf, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde çalışmak her zaman temel şiarımız olmuştur.

Bugün 15 Mayıs… Sağlık çalışanlarımız 2012 yılında verdikleri yetkiyi bu yıl da devam ettirerek yine Sağlık-Sen dediler. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yetkiyi yine Sağlık-Sen’e verdiler.

Kuşkusuz, sorumluluğumuz her zaman olduğu gibi yine çok büyük ve bunun gereği olan mücadele kararlılığımızı bundan sonra da her hal ve şartta sürdüreceğiz.

Yaşadığımız süreç bizleri üzse de Mahkemenin vermiş olduğu haklı kararla daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Bu süreçte desteğini hiç esirgemeyen ve hep yanımızda bulunan çok değerli Genel Başkanımız Semih Durmuş’a, Genel Başkan Vekilimiz Durali Baki’ye, Onursal Şube Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Mahmut Faruk Doğan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız İdris Baykan, Şemsettin Karadoğan, Abdülaziz Aslan ve Yusuf Dural’a Kayseri teşkilatımız adına ayrı ayrı teşekkür ederim. Teşkilatına sahip çıkan bir Genel Merkez ile çalışmanın onurunu ve gururunu yaşadığımızın tüm kamuoyunca bilinmesini isterim.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2019, 18:49
YORUM EKLE
YORUMLAR
yorumcu
yorumcu - 7 gün Önce

O zaman seçim ilanı duyurulmadan seçim yapıldı nasıl oluyorsa.! O dönem şube başkanı olan kişi genel merkeze geçti, şu andaki şube başkanı atama ile geldi yani seçimle değil. Yeniden seçim yapılmalı. Seçilirse şube başkanlığını perçinlemiş olur.

Ali Kar
Ali Kar - 1 hafta Önce

Taklacılar

MEHMET02
MEHMET02 - 7 gün Önce

YETKİLİ SENDİKA NE ZAMAN TOPLU GÖRÜŞMENİN ARKASINDA DURACAK
2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." On dört yıl oldu bir gelişme yok

mehmet02
mehmet02 - 2 gün Önce

MİLADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında " bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On dört yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur.

SIRADAKİ HABER