Hastanın Özelde Aşı Tercihi Nedeniyle Sağlık Çalışanı Cezalandırılamaz

Hastanın Özelde Aşı Tercihi Nedeniyle Sağlık Çalışanı Cezalandırılamaz

Genel Sağlık-İş’in başvurusu sonucunda “gebe izlenimlerini yapmadığı” gerekçesiyle performans kesintisi yapılmasını İstanbul İdare Mahkemesi hukuka aykırı bulurken, idarenin başvurusu üzerine üst mahkeme bu kararı kaldırmıştır. Genel Sağlık-İş; hastanın özelde aşı tercihi nedeniyle Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının cezalandırılamayacağı gerekçesi ile davayı Anayasa Mahkemesi gündemine taşıyor.

İstanbul Üsküdar’da aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan Genel Sağlık-İş üyesinden, 2017 Ağustos ayında iki gebenin izlemini yapmadığı iddiası ile performans kesintisi yapılmıştır. Her iki gebenin de izlemlerini özel hastanede özel hekimine yaptırdığının belgelenmesine rağmen kesinti yapılması, Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından yargıya taşınmıştır.

Yargılama sonucunda İstanbul İdare Mahkemesi’nce, “davacının performans tarihi aralığında bahse konu gebe izlenimleri yapılmadığı belirtilmiş olsa da, gebe E K’ın 25.08.2017 tarihli aşı izlem tutanağında ağustos dönemi işlemlerini özel doktoruna yaptırmak istemesi nedeniyle, gebe izlemlerini Yunus Emre Hastanesinde yaptırdığını beyan ettiği, diğer bir gebe D D’ın ise 25.08.2017 tarihli aşı izlem tutanağında ağustos dönemi işlemlerini özel doktoruna yaptırmak istemesi nedeniyle Özel Göztepe Medikal Park hastanesinde yaptırdığını beyan ettiği, dolayısıyla davacının gebe izlemlerini yapmadığından söz edilmeyeceği görüldüğünden, ilgili dönemde davacının gebe izlenimlerini yapmadığı gerekçesiyle performans kesintisi yapılmasına ilişkin dava konusu  işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle Komisyon kararı iptal edilmiştir.

İdarenin bu karara karşı istinaf yoluna başvurması üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi bu kararı, “davacının gebe D.D. ve E.K. isimli hastaların rutin kontrolleri için gerekli takiplerini yapmadığının tespit edildiği göz önüne alındığında anılan gebe hastaların performans değerlendirmesi dahilinde izleminin yapılmadığı sonucuna ulaşılmakla bu durumun dikkate alınmak suretiyle davacının 2017 yılı Ağustos Ayı performansının belirlenmesinde ve buna bağlı olarak maaşından kesinti yapılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle kaldırmış ve davanın reddine karar vermiştir.

Bilindiği üzere Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğinde, negatif performansa tabi olan görevler ve bu performans kesintileri ile ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır. Ayrıca Performans itiraz Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları konulu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 29.05.2014 sayılı yazısında performanslara ilişkin itirazların usul ve esasları düzenlenmiştir.

Aile sağlığı merkezi çalışanları tarafından kullanılan yazılımlar aracılığıyla yapılan her işlem güncel olarak elektronik ortamda kayıt altına alınmakta, aile hekimlerinin görev tanımında bulunan işlemlerin başka kurumda yapılması halinde, yine yazılım içinde bulunan sekmeler aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı özel/kamu bütün sağlık kurumlarının listesi içinden seçilerek, kayıt altına alınmaktadır. Böylece yapılması gereken görevler, hedef performanstan düşmektedir. Bu gibi durumlarda itirazlar, komisyona sunulmaktadır.

Söz konusu red kararının hukuki olmaktan uzak olduğunu belirten Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Çünkü gebe izlemlerinin yapılamamasının nedeni aile sağlığı çalışanın hizmetindeki bir sorundan kaynaklanmamış, itirazda da böyle durumlar için hazırlanan matbu formların doldurulması gerektiği idarenin yazısıyla da ortaya konulmuştur.” diye konuştu.

İdari yargı sürecinin tamamlanması üzerine Genel Sağlık-İş’in Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluna gidilmesine karar verdiğini açıklayan Genel Başkan Zekiye Bacaksız, “Bireysel başvurumuzun olumlu sonuçlanarak benzer durumdaki tüm aile sağlığı çalışanlarının mağduriyetinin önlenmesi dileğimizdir.” dedi.

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 1 yıl Önce

ÇOK YERİNDE VE İSABETLİ BİR KARAR. SAYGILARIMLA.

ya
ya - 1 yıl Önce

o zaman aile hekimliğnin ne anlamı kalıyor. Gebe özele de gitse takibi yapılmalı.

xyz
xyz - 1 yıl Önce

Gebe özelde takip edildiğinde veya bebeğin aşıları özelde yapıldığında bu işlemleri sisteme girme sorumluluğu özel hastanenin olmalı.Sisteme girilmemiş ise hesabı özel hastaneden sorulmalı.Ücreti alırken iyi de sisteme kayıt girmeye gelince sorumluluk neden aile hekiminin olsun.

SIRADAKİ HABER