Hastane Çalışanları Başhekimi Nasıl Şikayet Eder

Hastane Çalışanları Başhekimi Nasıl Şikayet Eder

Devlet memurları, amirleri veya kurumları tarafından haklarında uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı “şikâyet” hakkına sahiptirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara; amirleri veya kurumları tarafından kendileri hakkında uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkı tanırken, bu haklarını usulüne uygun kullanmayan memurlar hakkında disiplin cezası verileceğine de hükmetmiştir.

Ayrıca, şikâyet hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ise “Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” de düzenlenmiştir.

Öte yandan, şikâyet hakkını kullanan memur hakkında, yaptığı şikâyetten dolayı herhangi bir yaptırım uygulanmazken, belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak şikayetini yapmayan veya şikayetiyle bir suç işleyen memur hakkında ise adli ve/veya idari işlemler yapılması söz konusu olabilmektedir

Başhekimi şikayet etmek isteyen memur ne yapmalı?

Şikâyet hakkını kullanmak isteyen memurun, şikayet başvurusu yaparken uyması gereken hususlardan bazıları özetle şöyle:

-Şikayet başvurusunu, söz veya yazı ile en yakın amirinden (şikâyet edilen amirler atlanarak) başlayarak ve silsile yoluyla yapmalıdır. ( Başkan yardımcısı) 

-Şikayet başvurusunu yaparken, amirlerini (şikâyet edilen amirleri dışında) atlamamalıdır. 

-Şikâyet niteliğindeki hususlar, amirlere elektronik posta veya özel mesajlarla iletilmemelidir. 

-Yazılı olarak yapacağı şikayetlerde, Yönetmelikle belirlenmiş olan dilekçe örneğine uygun dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Dilekçe örneği için tıklayınız…

-Şikayet başvurusunu yaparken, idare veya üçüncü şahıslara yönelik suçlamalarda ve ispat edilemeyecek iddialarda bulunmamalıdır.

Şikayetin sözlü yapılması

Sözlü olarak şikayette bulunmak isteyen memurun ve/veya şikayette bulunulan amirin istemesi halinde, başvuru yapılan amir ile birlikte şikayet konusu tutanağa bağlanabilir. Şikayetin amir tarafından tutanağa bağlanmak istendiği durumlarda, memur tutanak düzenlemekten kaçınırsa, şikayet yapılmamış sayılır. Düzenlenen tutanakların birer nüshası memura ve şikayette bulunulan amire verilir.

Şikayet üzerine yapılan işlemler

Memurun şikayet başvurusu konusunda karar verme yetkisi, şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Bu nedenle, şikayet başvurusunu kabul eden ancak karar verme yetkisi olmayan amir, şikayeti silsile yoluyla ve kendi görüşlerini de ekleyerek bir üst amire 3 gün içinde iletir ve bu durum hakkında şikayet edene de bilgi verir.

Usulüne uygun yapılmış olan şikayet başvurusu, şikayet edilenin ilk disiplin amiri tarafından incelenerek karara bağlanır. Verilen karar, şikayet sahibine ve gerek görülmesi haşlinde şikayet edilene yazılı olarak bildirilir.

Şikayet başvurusunun incelenmesi ve karara bağlanarak başvuru sahibine tebliğ edilmesine ilişkin işlemler, şikayet başvurusunun karar verecek amire ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanır.

Ayrıca, usulüne uygun yapılmış şikayet başvurusuna ilişkin görevini tam ve zamanında yerine getirmeyen amirler (sıralı amirler) hakkında, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilir.

Şikayet üzerine verilen karara itiraz

Şikayet başvurusu üzerine yetkili amir tarafından verilen karara karşı, şikayet eden memur ve şikayet edilen memur tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde bir üst amire itiraz edilebilir.

Şikayetin usulsüz yapılması

657 sayılı Kanun ve “Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen usullere uyulmadan şikayet başvurusunda bulunulduğunda;

**Şikayet başvurusu değerlendirmeye alınmayabilir, incelenmeyebilir ve şikayete ilişkin herhangi bir karar verilmeyebilir.

**Şikayet başvurusunda bulunan memura konuyla ilgili cevap verilmeyebilir.

**Usulsüz şikâyette bulunduğu gerekçesiyle memur halkında “uyarma” cezası verilebilir.

**Şikayet başvurusundaki iddia ve ifadelerin, isnat ve iftira niteliği taşıdığı iddiasıyla memur hakkında dava açılması Cumhuriyet savcılığından istenebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
hemşire
hemşire - 3 ay Önce

öyle hale geldik ki artık anayasal hakkımız olan dilekçelerimizi bile evraktan geçiremiyoruz öncelikle bir amir okuyacak uygun görürse evraktan geçiyor varmı böyle birsey resmen suç personelin dilekçesinin uygun olup olmadığını neye göre karar veriyorlar .bir şikayet dilekçelerimizi evraktan geçiremiyoruz

bosver61
bosver61 @hemşire - 3 ay Önce

çoğu hastanede var bu uygulama ankara @

ben video kaydı yaparak eğer almazsanız sizi şikayet ederim diyerek zorla işleme sokturdum

ankara
ankara @hemşire - 3 ay Önce

keşke hastanenizin adını da yazsaydınız. belki bu kanunsuz uygulamayı düzeltmek için birileri mücadele verirdi hemşire hanım

SELİMCAN
SELİMCAN - 3 ay Önce

ŞİKAYET ETMEK İÇİN İNSANDA 10 OKKA YÜREK OLMASI LAZIM. KİMİ KİME ŞİKAYET EDİYORSUNUZ,GOYUNCA OTUTTURURUM BAK(DERLER) :))))))) SAYGILARIMLA.

Zeliha
Zeliha - 3 ay Önce

Memurlara yapılan haksız eylemleride haber yapsanız..

Sağlık eri
Sağlık eri - 3 ay Önce

Edemez, çalıştığı kurumu şikayet edemez. CİMER'e şikayet etse bile en basit cimer yetkisi olan birisi şikayetçiyi çok rahat görebilir.

MİSAFİR
MİSAFİR - 3 ay Önce

GENE MEMURUN AĞZINA EDİN DİYOR DEĞİŞEN NE YA

ÇALIŞAN
ÇALIŞAN - 3 ay Önce

Kimi kime şikayet edeceksin. Başhekim her zaman haklı kardeşim onlar hata yapmaz olamaz böyle birşey. Allah Allah

Fatih burak
Fatih burak - 3 ay Önce

Amacınız nedir ????


SIRADAKİ HABER