Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetim Birimleri Hakkında

İl Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetim Birimlerinin görev ve sorumluluklarla ilgili üst yazı ve eklerine aşağıdaki yayınlandı.

Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetim Birimleri Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE
        "Sağlık Bakanlığı Taşra Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" Bakanlık Makamı'nın 09.10.2019 tarihli ve
E.13461 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olup taşra teşkilatında değişiklikler meydana gelmiştir.
       Yayınlanan yönerge ile Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi DaireBaşkanlığına ait görevler "Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Hizmet Birimleri" başlığının 4. maddesinde tanımlanmıştır.
         Belirtilen görevler kapsamında bulunan iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinde yürütülmesi, gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla yeni
teşkilat yapısına uygun olarak sorumluların görevlendirilmesi ihtiyacı oluşmuştur.
Buna göre; İl Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimlerinde, ekte
detaylandırılan görev ve sorumlulukları yerine getirmek amacıyla;
1. Hastane Eczacılığı Hizmetleri
2. Medikal Depo Stok Yönetimi
3. Tedarik Planlama İşlemleri
4. Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri
5. Taşınır İşlemleri Yönetimi
olmak üzere; belirtilen niteliklerde uzman/sorumlu personelin usul ve esaslara uygun olarak 01.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar görevlendirilmesi ve tarafımıza bildirilmesi
hususunda;
         Gereğini bilgilerinize rica ederim.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 19:27

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 7 ay Önce

ÇOĞU İLLERDE AYNİYAT SAYMANLARI,İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞTIRILIYOR,NE YAZIK Kİ BU ARKADAŞLAR UZAKTAN KUMANDA İLE HASTANELERİ TAKİP EDİYORLAR.BU BÖYLE OLMAZ,BU DÖRT BAŞLIK ADI ALTINDA TOPLADIĞINIZ İŞ VE İŞLEMLER SADECE BİRİLERİNE UZMANLIK KADROSUNU VERMEKTEN ÖTEYE GEÇMEZ,DİYE DÜŞÜNÜYORUM. SAYGILARIMLA.

düşününen  kuş ;hindi vya turkey
düşününen kuş ;hindi vya turkey - 7 ay Önce

Ayniyat Saymaklığı; Ayneyat saymanlığınmdan çıkarılıp Genel Muhasebe kurallarına göre tıpkı Nakit saymanları gibi yetkilendirir bu kaynaklaRIN YERLİ YERİNDE SARFINI9 KULLANMADIKÇA BUNUN ÇÖZÜMÜ HER ÇIKAN SORUNA UZMAN TAİNİYLE MÜMKÜN DEĞİLDİR, SADECE SORUNU ERTELEMİŞ OLURSUNUZ.

SIRADAKİ HABER