Sağlık Bakanlığı Yurtdışı İlanı (TümBranşlar)

Sağlık Bakanlığı Yurtdışı İlanı (TümBranşlar)

Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ve Nijer Cumhuriyeti’ndeki insani yardım amaçlı kurulan sağlık tesislerinde geçici olarak görevlendirilmek üzere tüm unvan ve branşlarda (DHY-4924 vb. diğer sözleşmeli ve 5258 sayılı Kanun gereği Aile Hekimliği ücretsiz izinli olan personel hariç) müracaatlar 15/12/2019 saat 00:01 de başlayıp- 31/12/2019 saat 23:59’akadar alınacaktır. Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler hariç olmak üzere, müracaatlar aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.

A. Genel Esaslar:

(1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;

a) Uzman tabip ve tabipler dâhil aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,

b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,

c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

d) Uzman tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi dışındaki sağlık personelinin belirtilen kriterler çerçevesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis ve diyaliz ünitesi vb. özellikli birimlerde görevlendirme talep etmeleri halinde görev alacakları yıl içinde 40 yaşını, diğer sağlık hizmetleri için 45 yaşını doldurmamış olmak,

e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir.

(2) Yurt dışı sağlık tesislerinde görevlendirilecek Uzman tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi unvanları içinde öncelik sırası ilk defa görevlendirilecek personele verilir.

(3) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.

(4) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

B. Başvuru Esasları:

(1) Yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün www.khgm.saglik.gov.tr adresinden yapılır.

(2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) üzerinden alınır. Başvuru için kullanılacak internet adresi spts.saglik.gov.tr dir.

(3) Görev almak isteyen personel, Sağlık Personeli Takip Sisteminde yer alan “Yurtdışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu ’nu doldurularak, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatılır. Onaylatılan evraklar elektronik ortama aktarılarak “pdf” formatında başvuru yapılan sayfaya yüklenmesiyle başvuru kesinleştirilir.

(4) Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (yöneticiler, tabip, uzman tabipler ile diş tabibi ve uzman diş tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Daha önce farklı görevler ile yurtdışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.

(6) Usule uygun başvurular Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

(7) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından e-devlet şifresinin alınmış olması gerekmektedir.

(8) Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

(9) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(10) Yapılan Müracaatlar, bir sonra ki müracaata kadar geçerlidir.

C. Görevlendirme süreleri

(1) Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici, tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi olarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

(2) Daha önce yurt dışı sağlık tesislerinde görev yapmış uzman tabip, tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi dışındaki personel için yeniden görevlendirme yapılmaz. Ancak komisyonca bilgi ve tecrübesinden faydalanılacağına karar verilen personel, Bakanlıkça yeni açılan sağlık tesislerinin kurucu ekibinde görevlendirilebilir.

İletişim: 0 312 565 02 96
E-posta: khgm.ydh@gmail.com

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, 11:30

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sağlıkçiların Sabit Ek Ödemesi Emekli Maaşına Yansısın
Sağlıkçiların Sabit Ek Ödemesi Emekli Maaşına Yansısın - 8 ay Önce

Sayın Bakanım,

Meslektaşlarınızın yani doktorların sabit ek ödemesi emekli maaşlarına yansıtıldı. Hem Bakanımız hem de isterse etkili olan yetkili sendika ne yazıkki benim de üyesi olduğum sağlıksen biz hemşireleri unuttu.

Soruyorum size Sağlık hizmetini doktor tek başına mı sunuyor vatandaşa?

Bunda biz hemşirelerin payı yok mu?

Doktorun orderini kim uyguluyor, hastaya?

Biz hemşireler insan değil miyiz?

Fizyoterapistler, psikologlar, sosyal çalışmacılar, Ebeler, ATTler, ....

Biz de sağlık hizmeti sunuyoruz. Doktorla aynı hizmeti , birlikte vatandaşa sunuyoruz.

Hakkımız olan sabit ek ödememizin emekli maaşımıza yansımasını istiyoruz.

BU HAFTAKİ KPDK DA OLACAKTIR
BU HAFTAKİ KPDK DA OLACAKTIR @Sağlıkçiların Sabit Ek Ödemesi Emekli Maaşına Yan - 7 ay Önce

SAĞLIKSEN BUNUN GEREĞİNİ YAPACAKTIR

TÜRK
TÜRK - 8 ay Önce

Bakanlık yetkilileri yayınladıkları bu metne kendileri inanıyorlar mı ? Aslında iki hüküm yeterdi
Genel esaslar :
1- dayısı olan görevlendirilir.
Başvuru Esasları:
1- Amcası olanda başka kriter aranmaz hatta bilgi ve tecrübesinden faydalanılacak personel statüsü verilir, görevlendirilen personel tamam bu aldığım para bana yeter diyene kadar görevlendirmesi uzatılır...

Bakanlık muz bakanlığı maalesef kandırmayın kendinizi.... Biz giden listesine yazılıp hava alanında değişen listeler gördük ...
Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bir An Önce Etrafındaki Fosil Bürokratlardan Kurtulup Gerçeği Görme vakti geldi geçmek üzere... Sağlık Çalışanları Bitik!! Yöneticiler Rant Peşinde...

sevgi
sevgi @TÜRK - 6 ay Önce

tecrübeyle sabit...kesinlikle ordaki kriterler hikaye sadece.işin özü torpil...başvuru koşullarını taşıdığım yaşça uyduğum halde bile ,,yaşı kriter den büyük olan iki kişi oraua gitti...geri de dönmüyorlar neymiş ; uzatmışlar mışş....ne kadar mahalle kurallarıyla işleyen bir bakanlık olduğunuzu bi siz görmüyorsunuz ; yönetici ve yanlarındaki çakallar !!!!!!!!!!!!!!!!! ben mesleğe başlarken insanlara hizmet ederim diye düşünüyodum; meğer bürokrasiye kölellik yapıyor muşum...

BONKÖR....
BONKÖR.... - 8 ay Önce

Ben 3 defa başvuru yaptım. Torpilim olmadığı için gidemedim. 10 yıllık memurum 18 binden fazla hizmet puanım var. Hiç bir kriter olmadığı için sadece torpili olanlar gidiyor

SELİMCAN
SELİMCAN - 8 ay Önce

KİMBİLİR TORPİL BULACAM DİYE BAKANLIĞIN VE MİLLETVEKİLLERİNİN BAŞI NE KADAR ÇOK AĞRIYACAKTIR. SAYGILARIMLA.

Mehmet
Mehmet @SELİMCAN - 8 ay Önce

Sana katılacağımı???? hiç düşünmemiştim kele. Vay dünya nelere kadirsin

mehmet ercan
mehmet ercan - 8 ay Önce

şimdi soruyorum !
12 yıllık acil ve resusitasyon tecrübem var
5 yıldır gönüllü umkeciyim
van depreminde ve ankarada olan tüm ... olaylarında bizzat gönüllü görev aldım
sağlık sen delegesiyim !
aynı zamanda iki fakülte bitirdim
ankara üniversitesi coğrafya mezunuyum!
bölgeler coğrafyası tezim afrika burnu ülkeleri ve somaliydi ! açıkcası bölgeye etnik coğrafik demografik ve kartografik olarak tamamen hakimim ! aynı zamanda hemşireyim!
beş sefer baş vurdum sonuç ? olumsuz diye aramadılar bile
oyumu bugüne kadar hep ak parti ya da mhp ye verdim bugünden sonra cumhur ittifakı oy kaybediyor ve kaybedecekse ADALETLİ OLMADIKLARI İÇİNDİR.

Hürrem
Hürrem - 8 ay Önce

Bu kriterlere inanmayın. Giden bir daha gidemez Sudan’a 2 defa giden hemşire vardı şimdide var isterlerse adını soyadınıda yazarız . Bu iş torpile bakıyor. Hatta istediği kadar kalan var.

Sizede tavsiye ederim
Sizede tavsiye ederim - 8 ay Önce

Çıkmayacağını bile bile 2 kere başvurdum. Neden mi? Günahımı satmak için..

ATT
ATT @Sizede tavsiye ederim - 8 ay Önce

Kral hareket :))

Röntgenci
Röntgenci - 8 ay Önce

Bilgilendirme için teşekkürler kaleminize sağlık


SIRADAKİ HABER