Birim performans katsayısının uygulanması hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Birim performans katsayısının uygulanması hakkında duyuru yayımlandı.

Birim performans katsayısının uygulanması hakkında duyuru

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-49022165-010.99/375   29.06.2021
Konu: Birim Performans Katsayısının Uygulanması

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personele 209 sayılı kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/04/2020’den itibaren yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde ek ödeme yapılmaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağandışı durumlara hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde görevli tüm tabiplerin birim performans katsayıları, olağandışı durumun meydana geldiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğünün kararıyla 6 (altı) ek ödeme döneminde hesaplanmaz. Bu süre Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 18 (onsekiz) ek ödeme dönemine kadar uzatılabilir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili hüküm doğrultusunda; Müdürlük onayı ile birim performans katsayısı hesaplamayan sağlık tesislerinde, Bakanlığımızca bu süre 25/03/2021 tarih ve 49022165-010.99-E.207 sayılı yazımız ile Mart-Nisan ve Mayıs 2021 ek ödeme dönemlerini kapsamak üzere 3 ay süre ile uzatılmış idi.

Mezkur hüküm gereği ilgili sağlık tesislerinin, Haziran-Temmuz ve Ağustos 2021 ek ödeme dönemlerinde de birim performans katsayısı hesaplamamaları ve bu hususun Müdürlüğünüze bağlı tüm 2. Basamak sağlık tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine duyurulması hususunda;


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Avni Uygar SEYHAN
Bakan a.
Kamu Hastaneleri Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğüne)             

           Yazının Aslı İçin Tıklayınız.pdf

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 16:09

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER