Sağlıkçı Alımında Torpil Rezaleti !

Sağlıkçı Alımında Torpil Rezaleti !

Manisa Celal Bayar Üniversitesine alınacak 4/b sözleşmeli sağlık personeli alımına torpil lekesi düştü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alımı için ilana çıktı. 

Özellikle  laborant, röntgen ve ATT alımlarda direk alınacak kişiyi tarif eden özel şartlar ilanda duyuruldu.

Kamuda genel müdür olmak için dahi 5 yıl çalışmak yeterken bu üniversiteye memur olmak için 6-7-8 yıl deneyimler istendi.

İşte Alıma İlişkin özel şartlar

NİTELİK KODU

UNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

1

Hemşire

40

(kırk)

*Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.

2

Hemşire

10 (on)

*Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik önlisans programlarından mezun olmak.

3

Hemşire

10 (on)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

4

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Merkezi Ameliyathanesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,

*Laparaskopik Ameliyatlarda en az 3 (üç) yıl deneyime,

*Midas-Rex Legned EHS Motor Sistemlerinin kullanımı belgesine,

*Sterilizasyon, Bakım ve Temizlik ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim kursuna  katılım belgesine,

*İlk Yardımcı belgesine,

*Etilen Oksit Gaz Sterilizasyon sistemleri ile ilgili eğitim belgesine,

*Yoğun bakım ventilatörü kullanım belgesine,

*Sterilizasyon ve kullanıcı test/kalibrasyonu eğitimi belgesine,

 sahip olmak.

5

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 2. seviye koroner yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,

*3. Seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,

* Advanced Life Support (ALS) katılım belgesine,

 sahip olmak.

6

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin beyin cerrahisi servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Tüm cerrahi branşlar ortak alanda en az 1(bir) yıl deneyime,

*Aile Sağlığı Merkezinde en az 1(bir) yıl deneyime,

*İleri kardiyak yaşam desteği kursuna katılım belgesine,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

 sahip olmak.

7

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

*Acil yaşam desteği kursu katılım belgesine,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

* Advanced Life Support (ALS) katılım belgesine,

*İlk yardımcı belgesine,

*İleri yaşam Desteği kursuna katılım belgesine,

*Yoğun bakım ventilatörlerinin kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

8

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi ve Gögüs Cerrahisi Ameliyathanesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

*C kollu seyyar dijital röntgen cihazı kullanıcı eğitim belgesine,

*Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimi belgesine,

*Ventilatör ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine,

*Acil yaşam desteği kursu katılım belgesine,

*Minimal İnvazv Kalp Damar Cerrahisi cerrahi aletler ile ilgili kullanıcı eğitim belgesine,

*Defibrilatör cihazı eğitim programı katılım belgesine,

 sahip olmak.

9

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kalp Damar Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl ve ortopedi ve travmatolji servisinde en az 2 yıl deneyime,

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

*Etilen oksit gaz sterilizasyon sistemleri eğitimi belgesine,

*Ostomi Bakım ve Vak Yardımlı Yara tedavisi eğitimi belgesine,

*Yoğun Bakım Ventilatörü kullanım ve sterilizasyonu eğitimi belgesine, * Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

 sahip olmak.

10

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl ve dahiliye servisinde (hematoloji-nefroloji-gastroenteroloji birimleri) en az 1(bir) yıl deneyime,

*İlk yardımcı belgesine,

*Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

 sahip olmak.

11

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin tüp bebek biriminde en az 3 (üç) yıl, Dahiliye servisinde (hematoloji-nefroloji-gastroenteroloji birimleri) en az 1 (bir) yıl ve 1. seviye dahiliye yoğun bakım ünitesinde en az 1(bir) yıl deneyime,

*Sağlık kuruluşlarında tüp bebek birimlerinde en az 1(bir) yıl deneyime,

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

 sahip olmak.

12

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pediyatri servisinde (hematoloji-onkoloji birimlerinde) en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,

*Kemoterapi ilaç hazırlama kabini ve Radyoloji cihazları alanında kullanıcı eğitimi programı katılım belgesine,

*Diyaliz cihazları, CPAP-BPAP cihazları kullanıcı eğitim sertifikasına,

*EKG, Defibrilatör, Hastabaşı Monitörü ve Ventilatör cihazları kullanıcı eğitim programı katılım belgesine,

*EEG, EKG, Holter, SFT ve Aspirasyon cihazları kullanıcı eğitim programına katılım belgesine,

 sahip olmak.

13

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pediyatri servisinde (hematoloji-onkoloji birimlerinde) en az 3 yıl deneyime,

*Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,

*İlk yardımcı belgesine,

*Biyogüvenlik kabini (kemoterapi hazırlama) kullanımı, bakımı ve kalibrasyonu üzerine teknik ve pratik eğitim belgesine,

*Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

14

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. Seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

*İleri yaşam Desteği kursuna katılım belgesine,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

 sahip olmak.

15

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına,

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,

*İlk yardımcı belgesine,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

*Yoğun Bakım ventilatör cihazı eğitim programı katılım belgesine,

*Hastane Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Eğitimine katılım belgesine,

sahip olmak.

16

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin çocuk cerrahisi servisinde en az 1 (bir) yıl ve 3. Seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

 sahip olmak.

17

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Üroloji kliniğinde en az 3 (üç) yıl deneyime,

*İlk yardımcı belgesine,

*Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitim programına katılım belgesine,

*Ürodinami Sistem Kullanım Eğitimine katılım belgesine,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

 sahip olmak.

18

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin erişkin acil servisinde en az

1 (bir) yıl ve 3.seviye anestezi yoğun bakım ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyime,

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,

*İlk yardımcı belgesine,

*Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine

 sahip olmak.

19

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Gögüs Hastalıkları ana bilim dalında en az 3 (üç) yıl deneyime,

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

*Yoğun Bakım ventilatör cihazı eğitim programına katılım belgesine,

 sahip olmak.

20

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime ve stoma ve yara bakımı hemşireliği konusunda deneyime,

* Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,

*İlk yardımcı belgesine,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

 sahip olmak.

21

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Dahiliye servisinde (Onkoloji-Romotoloji-Endokrin-Allerji birimlerinde) en az 3 (üç) yıl deneyime,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

*Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine,

 sahip olmak.

22

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin çocuk yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*İleri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,

*Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*İlk yardımcı belgesine,

*Güncel Diyaliz uygulamaları kursuna katılım belgesine,

 sahip olmak.

23

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Koroner Yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl, plastik cerrahi servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

* Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

*İlk yardımcı belgesine,

 sahip olmak.

24

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*İşyeri hemşireliği (diğer sağlık personeli) konusunda en az 2 (iki) yıl deneyime,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

*Acil Yaşam Desteği kursuna katılım belgesine,

 sahip olmak.

25

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) uygulayıcı sertifikasına,

*Kan Gazı sistemi kullanıcı eğitimi belgesine,

 sahip olmak.

26

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 3 (üç ) yıl deneyime,

*Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine,

*İlk yardımcı belgesine,

 sahip olmak

27

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Dermatoloji kliniğinde en az

2 (iki) yıl deneyime,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,

sahip olmak,

28

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin acil servis biriminde en az 1 (bir) yıl deneyime,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin üroloji sevisinde en az 1 (bir) yıl deneyime,

*Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitimi katılım belgesine,

 sahip olmak.

29

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*Hastanelerin Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 (üç) yıl deneyime,

*Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına,

*Defibrilatör cihaz eğitim programı katılım belgesine,

*EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitim belgesine,

*Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*Hasta başı monitörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

30

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*Hastanelerin Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyime,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

*Kan gazı sistemi kullanıcı eğitim belgesine,

*Ventilatör, EKG ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine, *Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine,

 sahip olmak.

31

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak,

*EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitim belgesine,

*Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine,

*Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*Hasta başı monitörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

32

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*Hastanelerin Hematoloji Servisinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Ventilatör eğitimi programına katılım belgesine,

*Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine

 sahip olmak,

33

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*Hastanelerin Kalp Damar Cerrahi yoğun bakımda en az 1 (bir) yıl deneyime,

*1. Basamak Aile Sağlığı merkezinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

* Ostomi bakımı ve vakum yardımlı yara tedavisi eğitim programına katılım belgesine,

*Motor sistemlerinin kullanım, sterilizasyon, bakım ve temizlik ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitime katılım belgesine,

*Yoğun bakım ventilatörlerinin kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

34

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak,

*3.Basamak Üniversite hastanelerinin Çocuk Sağlığı Yoğun Bakımda en az en az 1 (bir) yıl deneyime,

*Diyalız ünitelerinde en az 10 (on) yıl deneyime,

*Yatağa bağımlı bireylerde evde bakım kursuna katılım belgesine,

*Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına,

*PPC kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

35

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*Hastanelerin anjiyo laboratuvarlarında (koroner, periferik, intrakardiyak işlemlerde) en az 3 (üç) yıl deneyime,

*Hastanelerin Koroner-Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakımda en az

 3 (üç) yıl deneyime,

*Hastanelerin 3. Basamak Anestezi Yoğun Bakım ünitelerinde en az

 5 (beş) yıl deneyime,

*Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına,

* Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine,

*Kan gazı analizatörü kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

36

Hemşire

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

*Erişkin yoğun bakım biriminde en az 1 (bir) yıl deneyime,

*Pediatri Hemşireliği sertifikasına,

*Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına,

*Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına,

 sahip olmak.

37

Ebe

1 (bir)

*Sağlık Bilimleri Fakültesi yada Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak.

38

Ebe

1 (bir)

* Sağlık Bilimleri Fakültesi yada Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak,

*Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik bölümünde yüksek lisans yapmış olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Nöroloji Kliniği EMG Biriminde en az 5 (beş) yıl deneyime,

*EMG Teknisyenliği Temel Eğitim kursuna katılım belgesine,

*Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu belgesine,

 sahip olmak,

39

Eczacı

3 (üç)

*Fakültelerinin Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak.

40

Fizyoterapist

1 (bir)

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak.

41

Fizyoterapist

1(bir)

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak.

* Geriatrik Rehabilitasyon eğitimi katılım belgesine,

* Fonksiyonel Biyomekanik Postural Analiz eğitimi katılım belgesine,

* Uygulamalı Fizyoterapi Rehabilitasyon eğitimi katılım belgesine,

* Radyolojik Görüntüleme eğitimi belgesine,

* Bruksizm Değerlendirme ve Tedavisi eğitimi belgesine,

sahip olmak.

42

Fizyoterapist

1 (bir)

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmak,

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji bölümünde yüksek lisans yapmış olmak,

*Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Manuel Drenaj ve ölçü alma teknikleri kursuna katılım belgesine,

*Knee and Hip Related İnjuries sertifikasına,

*Shoulder, Elbow, Hand and Cervical Spine Related İnjurries sertifikasına,

*Lumber, Cervical and Mobilisation and Kinesiologic-Toping Course sertifikasına,

*Kinesiologic Elastic Tape program sertikasına,

*Manual Tools Course katılım belgesine,

 sahip olmak

43

Diyetisyen

1 (bir)

*Sağlık Yüksekokullarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak,

* Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans yapmış olmak,

*Deney Hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.

44

Diyetisyen

1 (bir)

*Sağlık Yüksekokullarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak,

*ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi İç Tetkikçi sertifikasına,

*ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına,

*BRC VER-7 Gıda Güvenliği Global Standarttı sertifikasına,

*FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem sertifikasına,

*Beslenmede Gıda Güvenliği katılım belgesine,

 sahip olmak.

45

Psikolog

1 (bir)

*Fakültelerin Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

46

Psikolog

1 (bir)

*Fakültelerin Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

*Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

*Bilirkişilik Temel Eğitimi belgesine,

*Bilinçli Hipnoterapi Eğitimi belgesine,

*İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Psikolojik Değerlendirme Teknikleri Eğitimi belgesine,

*Aile Danışmanlığı Eğitimi belgesine,

 sahip olmak.

47

Biyolog

1 (bir)

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,

* Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Transfüzyon merkezinde en az

 3 (üç) yıl ve Terapötik Aferez Merkezinde en az 7 (yedi) yıl deneyime,

* Aferez sistemi 7,2 Terapötik Plazma Değişim eğitimi belgesine,

* Kan toplama sistemi 5,2 temel eğitimine katılım belgesine,

*Taylor Wharton Kryo Depolama tankları eğitimi belgesine,

*Aferez sistemi cihazı eğitimine katılım belgesine,

*Comtec ile Tromboferez eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

48

Biyolog

1 (bir)

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Hematoloji-Biyokimya Labratuvarında en az 9 (dokuz) yıl deneyime,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüyon merkezinde en az

 1 (bir) yıl deneyime,

*Across ve Across System İmmüno hemtoloji kart ve ekipmanlarının aplikasyon ve teknik servis eğitimine katılım belgesine,

*Uygulamalı HPLC Eğitimi sertifikasına,

*Uygulamalı FLOWSİTOMETRİ eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

49

Biyolog

1 (bir)

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin biyokimya-flowstometre laboratuvarında en az 6 (altı) yıl deneyime,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin immünoloji-seroloji labratuvarında en az 3 (üç) yıl deneyime,

*C Sınıfı İş Güvenliği sertifikasına,

*Uygulamalı flow sitometri eğitimine katılım belgesine,

*Uygulamalı HPLC eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

50

Biyolog

1 (bir)

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Transfüzyon merkezinde en az 

6 (altı) yıl deneyime,

*Hastanelerin Klinik laboratuvar ve kan transfüzyon merkezinde     biyolog olarak en az 10 (on) yıl deneyime,

*Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi sertifikasına,

*B Sınıfı İş Güvenliği sertifikasına,

 sahip olmak.

51

Biyolog

1 (bir)

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin seroloji laboratuvarında en az

  6 (altı) yıl, mikoloji laboratuvarında en az 3 (üç) yıl deneyime,

*Labratuvar Güvenliği eğitimine katılım belgesine,

* GC Gaz kromatografi eğitimine katılım belgesine,

*HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi eğitimine katılım belgesine,

*BD MAX, COBAS 4000E 411, BD BACTEC FX TOP cihazlarının kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

* BN II ve ADVIA CENTAUR XP cihazlarının kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

52

Biyolog

1 (bir)

* Fakültelerin Biyoloji lisans bölümünden mezun olmak,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüzyon merkezinde en az 10 (yıl) deneyime,

*Eğitim Fakültelerinin Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına,

*Terapotik Aferez eğitimine katılım belgesine,

*Labratuvar Güvenliği uygulamalı eğitime katılım belgesine,

*Comtec ile Tromboferez eğitim belgesine,

 sahip olmak.

53

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümlerinde en az

  6 (altı) yıl deneyime,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kardiyoloji ana bilim dalı   (anjio, girişimsel radyoloji) laboratuvarında en az 4 (dört) yıl deneyime,

*Anjiyo sistemi cihazı kullanım eğitimine katılım belgesine,

*Radyoloji Carestetream CR Elite cihazı kullanıcı operatör eğitimine katılım belgesine,

*Cihaz çekimleri (MR, BT, RÖNTGEN, MOMOGRAFİ) konusunda  deneyime,

 sahip olmak.

54

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji bölümlerinde en az

 2 (iki) yıl tomografi cihazı çekim konusunda deneyime,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin girişimsel radyoloji bölümünde  en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Temel eğitim ve ileri CT cihazı uygulamaları eğitimine katılım belgesine,

*AXıom LuminosdRF temel kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*Tomografi cihazı Otomotik enjektör kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

55

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji önlisans bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (BT, RÖNTGEN, MOMOGRAFİ) en az 12 (oniki) yıl deneyime,

*İlk Yardım Eğitimi Belgesine,

*OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi sertifikasına,

 sahip olmak.

56

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN birimlerinde) en az 6 (altı) yıl deneyime,

*MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme sistemi eğitimine katılım belgesine,

sahip olmak.

57

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN) birimlerinde en az 5 (beş) yıl deneyime,

*MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme sistemi eğitimine katılım belgesine

sahip olmak.

58

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, RÖNTGEN ) biriminde en az 4 (dört) yıl deneyime,

*MR görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

sahip olmak.

59

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji önlisans bölümünden mezun olmak,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin nöroloji, epilepsy, uyku bozuklukları biriminde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Uyku Tıbbi Teknisyenliği sertifikasyon kursuna katılım belgesine,

sahip olmak.

60

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji önlisans bölümünden mezun olmak,

*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (dijital röntgen, MR birimlerinde) en az 9 (dokuz) yıl deneyime sahip olmak.

61

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

*Bilgisayarlı tomografi sistemlerinde Covid-19 taramasına yönelik yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve düşük doz uygulamaları eğitimine katılım belgesine sahip olmak.

62

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi/Anestezi  Teknikerliği önlisans bölümünden mezun olmak.

63

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi önlisans bölümünden mezun olmak.

64

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi/Anestezi  Teknikerliği önlisans bölümünden mezun olmak,

*Alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.

65

Sağlık Teknikeri

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım önlisans bölümünden mezun olmak.

66

Laborant

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin trepodik aferez merkezinde en az 7 (yedi) yıl deneyime,

*Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarında en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Aferez sistemi uygulama eğitimine katılım belgesine,

*ISO-9001/2008 kalite yönetim sistemleri belgesine,

* Aferez Sistemi 7,2 Terapötik Plazma Değişim eğitimi katılım belgesine,

* Otomotik Kan toplama sistemi 5,2 temel temel eğitimine katılım belgesine,

* Kryo Depolama tankları eğitimi katılım belgesine,

sahip olmak.

67

Laborant

1 (bir)

* Laborant ve Veterinerlik Sağlık programı önlisans bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Girişimsel radyoloji biriminde en az 6 (altı) yıl ve Röntgen biriminde en az 4 (dört) yıl deneyime,

*Radyofrekans ve mikrodalga cihazlarının kurulum, kullanım ve hasta hazırlığı eğitim kursuna katılım belgesine,

*Nororadyoloji ürünlerin teknik özellikleri ve hasta hazırlığı eğitim kursuna katılım belgesine,

*Film banyo cihazı kullanım ve bakım konulu eğitime katılım belgesine,

sahip olmak.

68

Laborant

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar    önlisans bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Çocuk Acil Biriminde en az

 2 (iki) yıl kan gazı cihazı ile çalışma deneyimine,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin yetişkin acil biriminde en az

 4 (dört) yıl kan gazı cihazı ile çalışma deneyimine,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl kan gazı cihazı ile çalışma deneyimine.

*Kan Gazı Analizör Sistemi kullanıcı eğitimi belgesine,

*Acil yaşam desteği kursuna katılım belgesine,

*Çocuklarda ileri yaşam desteği kursuna katılım belgesine,

*Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) uygulayıcı sertifikasına,

*Immunoassoy sistem kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

 sahip olmak.

69

Laborant

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi laboratuvar  Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

*Hastanelerin laboratuvar bölümünde en az 2 (iki) yıl deneyime,

*Hastanelerin mikrobiyoloji labratuvarında en az 1 (bir) yıl  deneyime,

*Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimi katılım belgesine,

*İdrar analizörü eğitimi katılım belgesine,

*Tam otomotik HbA1c analizörü kullanıcı eğitimi katılım belgesine,

*Kuagülometre egitimine katılım belgesine,

*Mikrotom, frozen, doku gömme, doku takip, lam kapama ve boyama cihazların montaj ve kullanımı eğitim programına katılım belgesine,

sahip olmak.

70

Laborant

2 (iki)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin pataloji laboratuvarında en az 5(beş) yıl deneyime,

*Doku gömme cihazı, Frozen cihazı, Mikrotom cihazı, Doku Takip cihazı, Lam Kapama cihazı, Lam Boyama cihazı kullanım eğitim programına katılmış belgesine,

*PRESPİTAN cihazı kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

sahip olmak.

71

Laborant

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar  Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

* 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin transfüzyon biriminde en az

 4 (dört) yıl deneyime,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin göğüs hastalıkları ana bilim dalında solunum fonksiyon testi biriminde en az 1 (bir) yıl deneyime,

*İmmünohematoloji kart ve ekipman aplikasyon ve teknik servis konulu eğitime katılım belgesine,

sahip olmak.

72

Laborant

1 (bir)

*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar     Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak,

*Alanında en az 4 (dört) yıl deneyime,

*Kuagülometre egitimine katılım belgesine,

*İmmünohematoloji kart ve ekipman, aplikasyon ve teknik servis konulu eğitime katılım belgesine.

*Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*Antibiyogram, İdrar Strip, Hemogram, Biyokimya eğitimlerine katılım belgesine,

sahip olmak.

73

Röntgen Teknisyeni

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümü Tomografide en az 1(bir) yıl deneyime,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin anjiyo laboratuvarında en az 1 (bir) yıl deneyime,

*Hastanelerin Bilgisayarlı Tomografi biriminde en az 8 (sekiz) yıl deneyime,

* Bilgisayarlı Tomografi cihazı kullanıcı eğitim belgesine,

*Anjiyo cihazı kullanıcı eğitim belgesine.

*Tomografi cihazı otomatik kontras madde enjektör kullanıcı eğitim belgesine,

 sahip olmak.

74

Röntgen Teknisyeni

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Nükleer Tıp ana bilim dalında Gama Kamera biriminde en az 5 (beş) yıl deneyime,

*Symbia Evo Excel eğitimine katılım belgesine,

*Laboratuvar Güvenliği eğitimine katılım belgesine,

*Spect görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

sahip olmak.

75

Röntgen Teknisyeni

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,

*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (MR, BT, RÖNTGEN birimlerinde) en az 9 (dokuz) yıl deneyime,

*Röntgen cihazı temel kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*Röntgen cihazı son kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

sahip olmak.

76

Röntgen Teknisyeni

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak,

 *3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde (röntgen-momografi-tomografi birimlerinde) en az 6 (altı) yıl deneyime,

*Girişimsel Radyoloji cihazı eğitimine katılım belgesine,

sahip olmak.

77

Diğer Sağlık Personeli

1 (bir)

*Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak,

* Alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak,

*Ventilatör ve monitör cihazı kullanıcı eğitim belgesine.

*Defibrilatör cihaz eğitim programına katılım belgesine,

*Kan gazı sistemi kullanıcı eğitimine katılım belgesine,

*EKG cihazı ilk müdahale ve cihazın temel işleyiş hakkında eğitime katılım belgesine,

sahip olmak.

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
HATİCE AKSOY
HATİCE AKSOY - 4 gün Önce

TABIKI OYLE resmen kişiye ozel ilan çıkarıp daha deneyımlı kişiler atanmıyor yada alınmıyor malesef

Atanamayan Radyoloji teknisyeni
Atanamayan Radyoloji teknisyeni - 4 gün Önce

Adam kayırma ve torpili yasallastirma derdine düşmüşler, ayıptır.

Sağlıkçı
Sağlıkçı - 4 gün Önce

Yazıklar olsun

Ulku hurmanli
Ulku hurmanli - 4 gün Önce

Kisiyr ozel alim istemiyoruz. Liyakat nerede kaldı

Mehmt
Mehmt - 4 gün Önce

Bu üniversiteler hep aynı şekilde alıyor bunları kontrol eden bir yer yokmu kafalarına göre alım yapıyorlar anlamıyorum.

Emeksiz yemek
Emeksiz yemek - 3 gün Önce

Alacağımız kişinin göz rengi kahverengi güneşe bakınca yeşil olmalı. Ailenin 3. Çocuğu olmalı. Boyu 1.75 kilosu 90 olmalı. Isminin Baş harfi A ile başlamalı i ile bitmeli. Bide zengin ailenin okumamış zibidi çocuğu olacak baba torpili şart çünkü. Kpss hiç çalışmayan emek nedir bilmeyen biri olmalıki daha çok işimize yarasın

Att
Att - 4 gün Önce

Bu çok uzun yıllardır üniversitelere akademisyen seçme yöbtemi olarak kullanılan, son derece çağdışı, adalet duygusundan uzak ve utanmaz bir torpil yöntemidir. Tüm iktidarlar bunu benimsemiş ve değiştirme gereği duymamıştır. Ülkemizin utanç kaynaklarından biridir. Yazıklar olsun

ÜSDAT
ÜSDAT - 3 gün Önce

İSİMLERİNİ YAZSAYDINIZ DAHA İYİ OLURDU.


SIRADAKİ HABER